Srpen 2017

Člen Černého řádu - scéna I.

28. srpna 2017 v 20:42 | Montril Sharon |  Novinky
Přeji pěkný den,

ráda bych upozornila na příspěvek na FB skupině Montril → ZDE ←, který jako výkřik ve tmě poodhaluje jednu z XY možností, jak alespoň zlomkem Probudit člověka.

Víte, co se stane, když narazíte na "labilního" člena Černého řádu, který působí jako jistá forma "psychiatra"?
Nebude se s vámi mazlit...

Útržek z učení bohyně Siantis o Citu

27. srpna 2017 v 11:08 | Montril Sharon
… a proto pravím - Cit je výsadou živého bytí. Je to nit protínající jako kopí dimenze plazmatické sféry. Řiď se Citem, který je spojen s tvojí duší, a jako šíp vystřelený z luku projdeš dimenzemi plazmy až tam, kam je žijícímu člověku zapovězeno jít. A proto tam vstoupíš, byť živé máš hmotné tělo - protože tvá duše v těchto místech dlí a ty (nejen) jí jsi. A že Cit, který je jako vábnička do míst zapovězených, narušuje vztahy mezi lidmi, kterékoli jsou? Žij blaženě svůj život a uč této výsadě i ostatní - pak nebude nikomu vadit, že díky Citu hovoříš s člověkem, který snad jinému může patřit tak, jak se rozumí v systému, v němž žiješ. Žij tak, abys spokojen byl, naslouchej Citu a neboj se útoků, které přijdou, z moci lidských pokřivení - zatímco oni dlí v bažinách svých bytí, ty stoupáš do pomyslných výšin; buď je vezmi s sebou, nebo je použij jako schody. Neb pouze ten, kdo je jinému nevědomou pomocnou rukou, si sám může uvědomit, co pomocná ruka znamená. Nejsi zodpovědný za jednání druhých lidí. Zodpovídáš za své jednání pouze sobě samému. Žij tak, abys mohl každý den říci, že jsi jednal správně. Varovat ovšem musím, že prost budeš sil, jakmile jednou na tuto cestu vstoupíš, neb nebezpečenství jsou mnohá a lidé jsou nevědomí, nechápaví, nepřejícní a zlí. Tyto s pokorou přijímej, ber je jako lekce a jako vzor toho, jaký nechceš být - pak tě na tvé cestě Citu nezastaví nic.


Bohyně Siantis - učení o Citu

Učení bohyně Drie - Jak Žít (základní poučka)

6. srpna 2017 v 22:11 | Montril Sharon
Přináším jednu z částí učení "bohyně" života Drie. Není to výklad o životě jako takovém, je to výklad její základní poučky, která se týká každého, který chce Žít.

Hrubé definice
Co je život? Co znamená život? Co je žít? Co znamená žít? Co je bytí? Co znamená být? Lidé nevědí, co znamená ani žití, ani umírání; ani život, ani smrt; ani bytí.

Ale tato část mého učení nebude ani o jednom z těchto tak základních pojmů, že bez nich nelze nikam jít. Tato část bude o mé poučce, neboť jsem byla požádána, abych ji vysvětlila.

Jsem energetická entita označována jako Drie a přisoudili mi moc nad životem, žitím a bytím; a podružnými oblastmi jako je mír, harmonie, pravda či moudrost. Vše vychází z pochopení Života.

Je rozdíl mezi životem a Životem, stejně jako je rozdíl mezi láskou a Láskou či smrtí a Smrtí. Prostý život je čas strávený v lidském těle v područí vůle světa, ve kterém se jedinec nachází, v omezeních systému, s ovládanou Myslí, s udupanou Vůlí a s pohřbenou Intuicí. Naopak Život znamená projev na všech třech úrovních a existuje i po smrti fyzického těla, které právě Ty, který můj výklad čteš, obýváš.

Je mnoho způsobů, jak poznat, zda jedinec žije či Žije. Já osobně považuji za nejlepší a zároveň nejnáročnější upřímnou odpověď na prostou otázkou: "Pověz - žiješ? Nebo Žiješ?"

Pokud odpovíš, že žiješ, mé učení Ti může pomoci - pokud budeš chtít. Pokud povíš, že Žiješ, ale žiješ, mé učení Ti nic neřekne. Což mne netrápí. Je to Tvůj Život.

Říká se, že život je dar. Možná tomu tak je v realitě individualit, nicméně to dar není. Je to přirozenost. Tento život bývá spíše prokletí tomu, kdo neŽije. Co je skutečným darem, je Život. Ne bytí v těle od narození do smrti bez sebekultivace či seberozvoje (život), ale každodenní dřina, poznání a moudrost, kdy dochází k posunu každou chvílí, s každým nádechem, který Tě váže do přítomnosti, s každým úderem srdce - to je Život. Neustálá práce. Neustálé pády a výstupy, neustálá selhání a vítězství, neustálá slabost a síla.

Lze žít i Žít. Jedinec žije, pokud dýchá a jeho srdce bije. Naopak Žít znamená uvědomovat si a být v pohybu. Sám život (i Život) je pohyb (je to neustálá změna, neutuchající proces posunu).

Samotný život a s ním spojené žití může být konečně, ale Žít Život lze i po smrti fyzického těla.

"Nad" tím vším stojí bytí a Bytí. Člověk je nebo Je. Pokud člověk je, znamená to málo. Prostě je. Ale pokud Je, ví o tom vše, co existuje. Pokud člověk je, na ulici si ho nevšimnete, ale pokud Je, upoutá vás, přitáhne vás, zaujme vás, byť je nepřitažlivý, nehezký či odpudivý. To Bytí je v něm, vyzařuje to z něj a láká to.

Nauč se být sám sebou, abys mohl být někým jiným.
Nauč se být sám se sebou, abys mohl být s někým jiným.


(viz Celý článek - výklad poučky)