Prosinec 2016

Čtvrtá rasa nemrtvých - Nekromanti

26. prosince 2016 v 9:25 | Montril Sharon

Nekromanti


Když Kroen vytvořil své první tři rasy nemrtvých, došel k závěru, že je zbytečně složité, aby každého jedince řídil on sám. Pochytal několik lidí a vložil do nich kousek sebe sama, svůj fragment, svoji část. Tyto experimenty trvaly celý jeden Koloběh, než Kroen zjistil, jakým způsobem, za jakých podmínek a v jakém množství může vložit svoji část do živého člověka, aby přežil. Nyní nepotřeboval loutku, kterou by ovládal, ale samostatně uvažujícího jedince, zhmotnělou podobu sebe sama.

Oživování

Na bedra nekromantů vložil úkoly ovládání vzniklých tří ras, doplňování a rozšiřování jejich řad a plnění své vůle. Nekromanti vedou naprostou většinu všech útoků, bitev a bojů. Díky esenci Kroena disponují celou řadou schopností, které z nich dělají skutečně silné a mocné protivníky s celou řadou možností. Nosí na hlavě lebky lidí - otočené očnicemi dozadu. Díky tomu "vidí" za sebe (je uplatňován princip echolokace; stejně vnímá Montril Siana prostor kolem sebe v příběhu Montril). Tvoří velmi silné energetické štíty a jejich energetické útoky dokážou zabít ve vteřině.

Později dostali nekromanti další úkoly. Vytvořili první (energetické) upíry a přízraky a s pomocí Kroena a nově získaných znalostí nakonec nejnovější rasu - vlky/vlkodlaky.

Nitro nekromanta

Pilovala se hierarchie i proces přeměny. Přeměna po celé Koloběhy zůstala stejná. Jsou loveni lidé a Kroen sám je přeměňuje na nekromanty.

Jelikož jsou nekromanti jediní nemrtví, kteří v sobě mají "duši", část Kroena, lze po jejich zabití tuto energii "lapit". Stejně jako se duše chce ve své podstatě navrátit k Envataru, vrací se i energie Kroena zpět k němu. Terineree s mocí bohyně Mrie dokážou energii zachytit a přeměnit ji. Tato skutečnost je možná jen díky tomu, že Kroen kdysi "bohyni" Mrii unesl a mučil ji. Zachycená energie Kroena a její následná přeměna, která je možná jen díky spojení, které mezi Mrií a Kroenem vzniklo, je jako kámen do mozaiky původní Mriiny podoby. Její obraz byl mučením pokřiven a zničen a energie vzatá Kroenovi (nekromantům) ji "léčí".

V boji jsou nekromanti rozděleni do několika skupin podle své hierarchie. V části článku od Černého řádu je uvedeno podrobnější rozdělení včetně úkolů.

Nekromant I

Pán nekromantů


Pán nekromantů, aspekt Kroena samotného, je považován mezi Terineree za nejbezpečnějšího Pána vůbec.

Pán vstupuje do těla nejvyššího nekromanta. Tělo začne růst až do obřích rozměrů, přizpůsobuje se "velikosti" Pána.

Stejně jako u ostatních Pánů, i tento má za úkol sjednocovat postup celé své rasy. Nicméně to není jeho nejvyšší úkol. Pán nekromantů má totiž jako jediný možnost oživovat ostatní Pány, kteří v boji padli. Tato neskutečně mocná výhoda je natolik silná, že pro dodržení Rovnováhy byly Pánovi omezeny ostatní možnosti, zejména možnosti útoku nebo vlastní obrany.

Nekromant II

Ze spisů Černého řádu
Proces přeměny člověka na nekromanta byl pečlivě zdokumentován díky dobrovolníkům z Černého řádu, kteří se nechali chytit, aby přeměnou prošli. Žádný z nich nepřežil a byli poté zpovídáni z plazmatické sféry, jak přesně přeměna probíhá. Přesný průběh je zapsán v samostatném spise. Jde o to, že díky oddělenosti Koloběhu od zbytku Světa, tedy i oddělenosti duší od Prvního Zdroje (Envataru), lze duši "potlačit". Kroen vloží do člověka fragment sebe sama (podobně jako Envatar vkládá do těl část sebe sama), který je "naprogramován". Vložením do těla se "program" spustí, duše (Envatar) je "potlačena" a energetické tělo člověka se mění ke Kroenovu obrazu. Nová "duše" působí na všechna ostatní těla, člověk přichází o emoce/cítí emoce odpovídající prostoru, ve kterém Kroen působí, a mění se i jeho tělo (podle vzorce "zakódovaného" v "duši", části Kroena). Nekromanti tak mají jednotný vzhled, pocity i energetické tělo. Čím výše stojí nekromant v hierarchii, tím je schopnější nést více energie Kroena a plní náročnější úkoly. Ten nejsilnější a nejvyšší z nekromantů podstupuje své tělo Pánovi nekromantů při jeho sestupu do hmotné sféry.

Jak je patrno, proces přeměny je nesmírně trýznivý a bolestivý. Kroen se navíc naučil, jak držet chycené lidi během přeměny při životě.

Přeměna a "umístění" nekromanta v hierarchii se odvíjí od několika faktorů.
1. Síla hmotného těla - Pokud je fyzické tělo zdravé a silné (kvůli ryzí tělesné síle volí Kroen zásadně mužská těla), je schopno ustát přeměnu na nekromanta. Čím silnější tělo, tím více energie lze do něj vložit, tím je nekromant v hierarchii výš.
2. Síla plazmatického těla - Čím vyšší emoce jedinec zná, prožívá a pěstuje, tím náročnější je přeměna.
3. Síla energetického těla - Čím rozvinutější duše (část Envataru), tím náročnější přeměna.
4. Síla Mysli - Čím silnější Mysl, tím na jednu stranu náročnější přeměna, ale na druhou stranu má člověk větší naději na její přežití.
5. Síla Vůle - Zejména Vůle přežití. Pokud se člověk během přeměny "vzdá", Kroenova část ho zabije. Silná Vůle dokáže své tělo ochránit před zánikem a umožní jeho spojení s Kroenovou esencí.
6. Síla Intuice - Čím silnější Intuice, tím náročnější přeměna (nicméně lidé uzavření v Koloběhu mají Intuici "jinou" než lidé mimo něj, prostě řečeno funguje jinak).

Jednou za čas Kroen "povyšuje" v hierarchii stávající nekromanty tím, že do nich vloží větší část sebe sama.

Co se tedy týče hierarchie nekromantů, Černý řád utvořil následující přehled:
1. Nekromanti nultého stupně - právě vytvoření nekromanti, kteří jsou zcela nepoužitelní, neboť se svým novým tělem, pocity, energií ani mocí neumí zacházet.
2. Nekromanti prvního stupně - vyhledávají padlé lidi (na dálku), případně sbírají části potřebné pro stvoření ghúlů.
3. Nekromanti druhého stupně - vedou ghúly.
4. Nekromanti třetího stupně - udržují naživu mátohy a kostry.
5. Nekromanti čtvrtého stupně - oživují padlé nemrtvé (pokud jsou jejich těla ještě využitelná).
6. Nekromanti pátého stupně - oživují zabité lidi.
7. Nekromanti šestého stupně - zachytávají duchy zemřelých lidí a vytváří ghúly.
8. Nekromanti sedmého stupně - tvoří přízraky.
9. Nekromanti osmého stupně - vytvářejí a vedou vlky/vlkodlaky.
10. Nekromanti devátého stupně - vedou ostatní nekromanty.
11. Nekromant desátého stupně - podstupuje své tělo Pánovi.Noc mladých vědců a umělců Gymnázium Česká 64, České Budějovice

20. prosince 2016 v 20:51 | Montril Sharon |  Novinky
Ráda bych Vám sdělila "horkou" novinku.

Dne 10.2.2017 se zúčastním akce Noc mladých vědců a umělců, která se bude konat v 18:00 na Gymnázium Česká 64, České Budějovice.

Budu mít třicetiminutovou "přednášku" na téma (prozatimní neoficiální název mé účasti) "Mytologie příběhu Montril a autorské čtení o Nosičích smrti".

Kromě toho, že stručně vyložím mytologii Montril "vs." planeta Země, tak poslední část přednášky věnuji čtení z chystané knihy (prozatimní název) "Anaira". Příběh obsahuje - podle mě - krásnou pasáž, která vysvětluje, co jsou Nosiči smrti zač, čímž přiblížím celou oblast tvorby.

Děkuji tímto Janovi Zikmundovi, který mě na tuto akci "doporučil a prosadil" u ředitele školy.

Velice se na tuto skvělou příležitost těším. Nejvíce na to, že budu při výkladu kreslit a psát na tabuli! :D

Třetí rasa nemrtvých - Ghúlové

17. prosince 2016 v 15:42 | Montril Sharon

Ghúlové


Označení "ghúl" nosí příslušníci třetí rasy nemrtvých. Poté, co se Kroen naučil ovládat mrtvá těla a kostry, přesunul svoji pozornost jinam - k tvorbě vlastních nemrtvých. Zpozoroval, že na bojištích zůstává spousta "materiálu" (myšleno jako eufemismus k částem těl). Postupem Koloběhů, kdy zkoušel různé způsoby, jak spojit rozsekaná těla dohromady, vyvinul nejlepší postup - spojením částí těla na jejich původní místa pomocí své vlastní energie.

Vůbec první ghúlové, složeniny těl, byli ovládáni přímo Kroenem. Vkládal do nich část sebe sama, své esence. To bylo nesmírně náročné. Musel tedy vymyslet jiný způsob. Potřeboval most mezi svojí energií a složeným tělem k vytvoření ghúla.

Původně chtěl "ukrást" duše z Říše mrtvých. "Bohyně" Mrie bránila své dílo (více → ZDE ←), nicméně byl Kroen silnější, "unesl" ji a "mučil", aby získal přístup do Říše mrtvých a k duším uvězněných v Koloběhu.

Bylo by proti Řádu, aby získal samotné duše. Mrie nakonec podlehla jeho "nátlaku" a vyzradila mu, jak získávat duchy umírajících lidí. To je samo o sobě proti Řádu také, ale ""méně"", a Kroen coby energetická bytost vytvořil způsob, jak tento problém vyřešit, a využil k tomu oddělenosti Starého Koloběhu od zbytku Světa.

Ghúl I.

Po několik Koloběhů Kroen piplal jemné detaily a překonával problémy. Duch získaný z těla člověka zabíjeného v boji a pološíleného hnusem, odborem, hrůzou a strachem byl k ničemu. Pokud byl vložen do těla ghúla a spojil se s ním, choval se ghúl tak, jak se choval člověk před svojí smrtí - počínaje zkameněním hrůzou a konče šíleným strachem. Ghúlové poměrně často zabíjeli sami sebe. Kroen chvíli zkoušel duchy lapit a vložit je do těl těsně před bojem, který měli ghúlové vést, ale brzy zjistil, že to jde dělat jinak.


Když lapil ducha, "očistil" ho od všech emocí a vložil do připraveného těla. Ghúl tak byl jen schránkou se zcela prázdným vnitřkem. Nesl v sobě esenci Kroena, která ho držela pohromadě a velela mu zabíjet. Most mezi energií a hmotou byl vytvořen a byl čistý a hladký.

Nynější podoba ghúlů - vychrtlá těla, dlouhé ruce a nohy, holá lebka, drápy - je dána pozdějším zásahem nekromantů. Ti nejschopnější s pomocí Kroena pronikli do podstaty hmoty a každé stvořené ghúlí tělo podrobují "přeměně". Ta je méně náročná než držení částí těl pohromadě a není ani nutná přítomnost tak silné Kroenovy esence.

Díky tomu, že jsou ghúlové mrtvé bytosti, necítí žádnou bolest, a smrt způsobí buď zásah zdroje jejich života (tělo se rozpadne), nebo setnutí hlavy (tělo "zemře", ale zdroj, který ho drží pohromadě, zůstává zachován - lze je využít jako mátohy).

Reakcí "bohů" na "krádeže" duchů bylo rozvinutí učení "bohyně" Siantis o emocích a o tom, jak se vypořádat s násilným oddělením ducha od duše, a učení "bohyně" Mrie o smrti ve Starém Koloběhu.


Pán ghúlů


Jak napovídá popis rasy, i tělo Pána samotného je složeno. Na těle Pána je pracováno průběžně celý Koloběh. Objevuje se vzácně a jen ve velkých bitvách, kdy je nezbytné, aby měli ghúlové jednotné velení. Esence Kroena, která každé jednotlivé ghúlí tělo drží pohromadě, se spojí s bytím Pána, a ten začne fungovat jako "mozek".

Tělo Pána bývá největší ze všech Pánů, protože je na něm pracováno dlouhodobě, a vždy pojme celé bytí Pána samotného.

Ghúl II.


Ze spisů Černého řádu
Ghúlové jsou skutečnou raritou a anomálií, která vznikla jen proto, že se Koloběh přizpůsobuje Kroenovi, a jen proto, že Kroen nikdy nesestupuje do nižších sfér. Je pouze energetickou bytostí a v této formě má nepřeberné množství možností. Není sám o sobě vázán zákonitostmi plazmy ani hmoty a z této své pozice si může dovolit obnovovat tkáně a spojovat části těl dohromady. Dokonce i zvířecích těl, ale to byl pokus sám o sobě…

Jednotná podoba ghúlů je důkazem ohromných možností a znalostí, které Kroen dokázal předat nekromantům. Tato úprava má celou řadu ryze praktických výhod, například zastavení procesu rozkladu, jednotné základní energetické spektrum, snadnější práce i manipulace s tělem apod.

Samotný proces úpravy a ukořistění ducha je nesmírně zajímavý, i když není dostatečně prozkoumaný. Kroen tuto schopnost předal svým nekromantům a není tedy možné sledovat žádnou spojovací dráhu. Přesto jsou teorie, které proces vysvětlují, popíšu zde tu, která má největší váhu a věrohodnost.

V okamžiku, kdy hmotné tělo zemře, se uvolní duch s duší. Tento pár je možné "polapit", jako se chytá zvíře do sítě. Nicméně je lapení (říkejme tomu tak) velmi náročné, protože jde o působení proti Řádu.

Ghúl III.

Oddělení ducha od duše je proces podobný pitvě zaživa. Jde o nesmírně traumatizující zážitek plný bolesti (nikoli fyzické). Je to naprostá zrůdnost a ohavnost a jde to i proti zákonitostem samotné energetické sféry a podstatě Světa. A jen fakt, že je Koloběh od Světa oddělen, něco takového dovoluje.

Duch je oddělen od duše. Duše ale nevstupuje do Říše mrtvých. Zůstává na jejím kraji, na pomyslné hranici Říší, v mlhách "jezera". Zde se k ní přidávají postupně jednotlivé "části" (emoce), které nekromanti oddělí od nitra ducha - plazmatického těla. Dokud ovšem není ghúl zabit, zůstává duše na hranici Říše mrtvých a Říše živých, neboť není úplná, aby do ní vstoupila. Pro tyto duše vytvořila Mrie zmíněnou hranici.

V ghúlovi zůstává, jak se říká, "okleštěný duch".

Tento duch, plazma, umožňuje spojení mezi fyzickým tělem a esencí Kroena v něm, která ho drží pohromadě (a kterou do těla nyní vkládají nekromanti sami).

Ghúlové samozřejmě nemají žádné emoce ani necítí bolest. Jsou schopni vykonávat jen tu práci, která je zakódována v energii Kroena. Do "oživeného" těla nelze vložit další informaci. Pokud nekromant při oživování "nesdělí" ghúlovi, že má zabíjet jen lidi, tak bude zabíjet vše živé i nemrtvé.

Ghúlové jsou první rasou nemrtvých, která po svém vzniku funguje zcela nezávisle na nekromantech nebo Kroenovi.Druhá rasa nemrtvých - Kostlivci

10. prosince 2016 v 21:42 | Montril Sharon

Kostlivci

Po vzniku mátoh (→ ZDE ←) Kroen použil stejný princip na již zetlelá těla - kosterní pozůstatky. Chodící "oživené" kostry byly ze začátku dost náročnou záležitostí, protože se snadno rozpadly, neboť nebyla žádná tkáň, která by kosti držela pohromadě. Energetický zdroj už musel obsahovat konkrétnější informace o tom, jak tělo udržovat a pracovat s ním. Trvalo několik desítek Koloběhů, než se chodící kostry, "Atlanťany" (více → ZDE ←) prostě nazývané kostlivci, zformovaly do použitelné podoby.

Do té doby se kostry po ostrově moc neprocházely, bylo snadné je zničit. Jakmile ale Kroen vypiloval strukturu a informace energetického zdroje, kostry nebyly více tak křehké. Useknutá hlava je dokonce schopna se k tělu zpátky vrátit, energetický zdroj ji prostě přitáhne zpátky jako magnet - protože je tak nastaven. Kosti, které jsou u těla při vložení zdroje, jsou prostoupeny energií a stávají se součástí zdroje. Zdroj musí být ovšem silný na to, aby uťatou část přitáhl zpátky, tuto schopnost mají jen kostlivci vyšších stupňů.

Kostlivý válečník

Postupně se vytvořily stupně koster podle toho, jak byly zachovalé a kompletní. Čím bělejší kosti, tím je kostra v hierarchi výš, a čím více kostí kostra má, tím silnější zdroj musí mít. Nyní existují i vůdčí kostry s jistou špetkou inteligence. Obvykle velí dvěma až pěti dalším kostlivým tělům. Silnější zdroj už by byl destruktivní. Když později přešli kostlivci pod moc nekromantů, "naučili" se zacházet se zbraněmi.

Oproti mátohám není tak snadné odhalit přítomnost kostlivců kromě jediné příznačné známky - chrastění kostí, cvakání zubů, zvuky chůze. V černých očních důlcích září dvě malá světýlka, pokud nekromant (vyššího stupně) přenese své vědomí do kostry, aby tak mohl "vidět jejíma očima", co se děje.

Kostlivý lučištník

Zničení energetického zdroje, podobně jako u mátoh, způsobí výboj, který se projeví jako exploze. Kostlivci se tak mění v oblak kostního prachu a popela a nemůžou být znovu oživeni. Než se Terineree naučili vytvářet si energetický štít, kromě vrstvy rozkládající se tkáně z mátoh byli navíc pokryti tímto prachem.


Pán kostlivců

Jeden ze sedmi Pánů nemrtvých. Energetická bytost, aspekt Kroena samotného, která po vtělení do obřího těla složeného z tisíců kostí přebírá vedení nad všemi přítomnými kostlivými těly. Kostry se díky tomu začnou chovat jako samostatně uvažující jedinci, kteří neznají strach, bolest ani smilování. Jejich úkolem je zabíjet. Po vtělení Pána získává většina kostlivců schopnost "regenerace", tedy upadlé či uťaté části těl se okamžitě vracejí. Pán jako takový je tím slabší, čím menší je tělo, do kterého vstupuje (tedy čím méně kostlivých těl v dosahu).

Kostlivec

Ze spisů Černého řádu
Pán kostlivců je již energetickou bytostí vyššího stupně. Oproti Pánovi mátoh disponuje širšími vlastnostmi inteligence a samostatného uvažování. Dokáže na bojišti vést promyšlené a strategické kroky.


Kostlivec II.

Nová recenze na knihu Povoláním likvidátorka II.

7. prosince 2016 v 20:23 | Montril Sharon |  Novinky
Ráda bych upozornila na novou recenzi od čtenáře a fanouška Jana Zikmunda, který ji napsal jako DÚ do školy. Rozšířil tak, řekla bych, už slušnou "sbírku" recenzí od celé řady čtenářů.

Děkuji za každou zpětnou reakci!


Veškeré recenze jsou k přečtení
ZDE

Aktualita 24 - Rozšíření galerie blogu o složku Energetická sféra

4. prosince 2016 v 15:20 | Montril Sharon |  Aktuality

Dlouho slibované rozšíření galerie tohoto blogu konečně přišlo. Po dlouhých týdnech shromažďování náhodně objevený obrázků jsem některé z nich vybrala pro novou galerii.

Galerie má název Energetická sféra a obsahuje nedokonalé, metaforické a ilustrativní zobrazení této sféry.

Galerie je
ZDEAktualita 23 - Poslední výtisky obsahující povídku, která znovu nejvyjde

1. prosince 2016 v 21:37 | Montril Sharon |  Aktuality
Přeji pěkný den,

přestože jsem vzala výtisky navíc, jejich zásoba se rychle krátí. Ráda bych proto upozornila na posledních sedm knih prvního nákladu Montril - Cesta končí, který obsahuje bonusovou povídku o tom, jak vznikl Starý Koloběh. Povídka více nevyjde. První náklad je "určený" jako "VIP" pro stálé čtenáře a fanoušky.

Tedy posledních sedm volných knih.
(Vy, kteří jste si knihu objednali a mám ji dosud u sebe já - nebojte, vaše knihy jsou stranou.)

Druhý náklad povídku už obsahovat nebude.


Šárka