Říjen 2016

Pozvánka na autorské čtení

27. října 2016 v 20:34 | Montril Sharon |  Novinky
Přeji všem pěkný den,

ráda bych Tě/Vás pozvala na své první autorské čtení. Veškeré detailní informace jsou k dispozici na FB skupině (viz Menu vlevo - Základní informace) a na FB události

ZDE
Sedm Pánů nemrtvých

25. října 2016 v 21:37 | Montril Sharon
Páni nemrtvých jsou energetické bytosti, které stvořil Kroen jako hierarchicky nejvyšší a nemocnější z ras. Každá ze sedmi ras nemrtvých má svého Pána, který po vstupu do těla disponuje silnou energií, mocí, inteligencí a schopnostmi, aby dokázal převzít plnou kontrolu nad každým příslušníkem své rasy.

Tvoření Pánů spadá do úseku Starého Koloběhu, který je označován jako "období tvoření". Začalo stvořením prvního Pána a skončilo vznikem sedmého. Aby byla dodržela Rovnováha, z "potomků" ostatních "bohů" zůstalo "naživu" sedm ekvivalentů Pánů. V příběhu Montril je zmiňováno několik z nich - Ohnivá Dálie (kometa) a její Posel, Stína a elfové. Elfové jsou po lidech nejviditelnějším a nejznámějším protipólem nemrtvých jako takových (v Rovnováze nejde o vyrovnané počty, ale o vyrovnané energie).

Páni sami o sobě neexistují. Jde o upravenou energii samotného Kroena, která se od něj oddělila (přesto je s ním stále pevně spojena), aby vstupovala do hmoty. Kroen sám nikdy do hmotné sféry nevstoupil (ani do plazmatické), proto může směle soupeřit s ostatními "bohy" včetně Nejvyššího, který ovšem stále zůstává "hierarchicky výše". Proto je možné, že "unesl" "bohyni" Mrii, aby ji "mučil" a získal znalosti k vytvoření (tehdy) nové rasy nemrtvých.

Páni jsou nesamostatné energetické bytosti nižších stupňů.

Je tu jedna veliká zajímavost - Páni nemají emoce. Při "sestupu" do hmotného těla je proti Řádu neprojít plazmatickou sférou. Tuhle zásadní nepříjemnost Kroen vyřešil elegantním způsobem vytvořením "mostu" "přes" plazmu Starého Koloběhu. Páni na sebe tak nemusí vzít plazmatické tělo. Paradoxně jsou pak o to silnější.

Páni nejsou přímo určeni k boji samotnému. Po vtělení přebírají moc nad svojí rasou a vedou ji jako armádu samostatně uvažujících jedinců. Díky jejich inteligenci se z duchaprázdných loutek stávají nebezpeční soupeři. Nejen proto jsou Páni na bojišti hrozbou.

Čím větší tělo Pán má, tím má více prostoru a je silnější. Obří Páni jsou tak silnými soupeři, že se jim nikdo jiný než Montril nedokáže postavit (a přežít). Tělo je silným štítem, který má Pán samotný, svoji roli hraje i energetická aura a přítomnost diferencované Kroenovy podstaty.

Ve hmotě se Páni projevují jako energetické zdroje umístěné v obřích tělech. Dřívější souboje byly pro Kroena neskutečně náročné, protože jakmile se někdo dostal Pánovi "na kobylku", celá rasa se seběhla mu pomoci. Kroen postupně své Pány "vypiloval", až nakonec vytvořil nový způsob boje.

Pokud si Pán neporadí se svým soupeřem sám a je z těla vypuzen, ocitá se na "mostě" "nad" plazmatickou sférou. Zde ho udržuje informace obsažená v něm samotném. Do těla se vrátit nemůže, protože spojení bylo přerušeno, on sám ho obnovit nedokáže a přímo Kroen by musel "osobně" "sestoupit" do plazmy, aby spojení obnovil (tak praví Řád). Je tu jedno elegantní a jednoduché řešení - Pán nekromantů. Ten je po vtělení schopen obnovit spojení mezi "vypuzeným" Pánem a jeho tělem, Pán se tedy může znovu vtělit.

Přítomnost Pána nekromantů na bojišti znamená téměř neporazitelnost nemrtvé armády. Tento Pán vznikl jako poslední, je vedle Várotnovo a Vrátrnoka nejdokonalejším Kroenovým dílem.

Mytologie Starého Koloběhu - Rasy a Páni nemrtvých

25. října 2016 v 18:00 | Montril Sharon |  Mytologie

Sedm Pánů nemrtvých

Kdo jsou Páni, co jsou zač a jejich podstata.Sedm ras nemrtvých

První rasa nemrtvých - Mátohy

Základní informace o rase mátoh a proč je "zombie" špatné označení.
Princip oživování mrtvých těl a funkce nekromantů.
Současnost rasy.
Pán mátoh.Druhá rasa nemrtvých - Kostlivci

Základní informace o "kostlivé rase", její vývoj a současnost.
Princip oživování mrtvých těl, funkce nekromantů, hierarchie.
Pán kostlivců.Třetí rasa nemrtvých - Ghúlové

Vývoj a současnost rasy ghúlů.
Pán ghúlů.
Široký příspěvek Černého řádu.Čtvrtá rasa nemrtvých - Nekromanti

Vznik, úkoly a povinnosti nekromantů.
Proces přeměny a hierarchie.
Pán nekromantů.


Pátá rasa nemrtvých - Přízraky

Stvoření přízraků a jeho příčina.
Podstat přízraků.
Pán přízraků.Šestá rasa nemrtvých - Energetičtí upíři

Podstata energetických upírů, jejich vývoj a vznik.
Rarita mezi nemrtvými.
Nestabilita Pána.První rasa nemrtvých - Mátohy

24. října 2016 v 7:20 | Montril Sharon

Mátohy


První rasou nemrtvých, která vznikla, byly mátohy (špatné označení zombie). Šlo a stále jde o nejvíce a nejsnáze dostupná těla, se kterými se snadno pracuje, jsou nenáročná, všudypřítomná a hlavně efektivní co se týče doplňování stavů přímo během boje. Mátohy jsou bojeschopné do okamžiku, kdy je zničený zdroj jejich energie. Lze je připravit o hlavu, rozpůlit vedví, ale dokud bude neporušený zdroj, tělo "žije" dál. Spíše pak překáží, než výslovně škodí, ale stále zůstává hrozbou.

První mátohy se objevily už před mnoha tisíci Koloběhy. Zpočátku šlo o příležitostné potyčky a problémy, nic závažného. Šlo je snadno zlikvidovat, znovu neožívaly, oddělené části těla nepracovaly dál. Mátohy řídil sám Kroen, než postupem Koloběhů naučil své následovníky a služebníky, jak mátohy ovládat. Vznikl tak první systém a větší plánované akce.

Lidé se naučili své mrtvé spalovat, ale to byl spíše symbolický odpor. Kroen získával těla přepadáváním, nečekanými útoky a výpady, záškodnictvím. Mátohy v jeho službách samozřejmě podléhaly rozkladu, jejich přítomnost šlo (až do současného Koloběhu) vždy poznat s předstihem podle zápachu hnijícího masa.

Tělo mátohy

Mátohy jsou jedinou rasou, která nemá vnitřní hierarchii - neexistuje žádná "vůdčí mátoha". Nyní mají vždy svého nekromanta. Řadový nekromant je v současném Koloběhu schopen řídit i padesát mátoh najednou.

Oživení mrtvého těla probíhá vložením zdroje energie do středu hrudi (do oblasti brzlíku). Ten nekromant, který do těla zdroj vloží, se stává jeho pánem. Energetické zdroje "vyrábějí" nekromanti sami, a když ho vloží do mrtvého těla, jejich energie ho prostoupí a jsou schopni jím manipulovat podle své vůle.

Mátohy nemají vlastní vůli ani mysl, žádný zbytek životní energie, duši, ducha, nic. Jsou jen prázdnou nádobou, kterou zaplní nekromant zdrojem energie. Jde o loutky, jejichž původní tělesné funkce nejsou žádným způsobem využitelné. Tělo je mrtvé a je ovládáno nekromantem. Zde je rozdíl mezi pojmenování mátoha a zombie - zombie je původně označení živého lidského těla (člověka), který přišel o svoji vůli a je ovládán někým jiným.

Proces oživení mrtvoly byl ve svých počátcích náročný a trval dlouho. Nyní jsou nekromanti schopni oživit mrtvé tělo ležící na bojišti bez toho, aby se k němu dostali. Tuto schopnost mají jen nekromanti vyšších stupňů, kteří jsou v armádě jen proto, aby oživovali čerstvě padlé lidi. Svým vědomím se pohybují po bojišti, a když najdou mrtvé tělo, vstoupí do něj, zanechají v něm svůj energetický otisk (zdroj energie) a tělo začne plnit jejich vůli. Tento zdroj je neúplný a slabší než řádné vložení, přesto plně dostačuje, aby mátoha plnila svůj zásadní úkol, kterým je zabíjení všeho živého.

Kroen od vzniku mátoh postupně vysledoval psychický dopad na živé lidské bytosti. Trvalo řadu Koloběhů, než si lidé (podvědomě) zvykli. Přesto je i nyní patrný vliv mátoh na živého člověka, a to obzvlášť, když vidí živý člověk oživeného svého příbuzného nebo známého. To byla jedna z největších překážek, se kterou se lidé v Koloběhu velice těžko smiřovali. Jak se postupně Probouzeli a stávali se Uvědomělými, vliv oživených mrtvých opadal. Do té doby Kroen záměrně využíval mátohy k psychickému ničení jejich pozůstalých. To zůstalo účinné pouze na bojišti, protože ti, kteří skonali přirozenou smrtí, byli spáleni.

V případě zničení energetického zdroje dojde k výboji, který způsobí "explozi". Rozkládající se tělo tedy "vybuchne" a rozletí se všemi směry. Než se Terineree naučili obrnit se energetickými štíty, tkáně v různé stupni rozkladu ulpívaly na nich a jejich zbrojích a zbraních. Vtip, že Terineree člověk pozná i poslepu, se rozšířil velice rychle. A stejně rychle nakonec zanikl.


Pán mátoh

Když po několika Kolobězích od vzniku mátoh dostaly tyto bytosti řád, vznikla samostatná rasa. Kroen pro ni vytvořil energetickou entitu, Pána mátoh.

Pán mátoh je součástí Kroena, je definicí jedné z jeho tváří, je jeho aspektem. Pán mátoh je Kroen sám. Tato energetická bytost v sobě obsahuje inteligenci, sílu, moc, schopnosti a vlastnosti jako samostatný jedinec. Všichni Páni jsou schopni samostatného uvažování a rozhodování. Pán mátoh je plnohodnotnou energetickou bytostí, a aby nebyl žádným způsobem omezen, vstupuje pouze do velkého těla, které je poskládané z desítek samostatných mátoh. V tomto obrovi je dost prostoru, aby se v něm mohl Pán usadit.

Pokud se zhmotní Pán, veškerá moc nad mátohami se přesouvá na něj. Jelikož je hierarchicky (tedy i inteligenčně, je to Kroen sám) výš než nekromanti samotní, dokáže mátohy vést jako fungující jednotnou armádu, stejně tak je schopen vést každou jednotlivou oživenou mrtvolu. Z mátoh se tak stávají nebezpeční bojovníci, kteří se projevují jako samostatně uvažující jedinci. Jako kdyby šlo o oddíly živých, samostatně myslících lidí, kteří nemají žádné zábrany ani skrupule, nebojí se smrti, necítí bolest a neznají žádnou emoci.

Čím méně mátoh je k dispozici a čím menší tělo se pro Pána vytvoří, tím je Pán "omezenější". Je energetickou bytostí, která potřebuje prostředek pro své působení ve hmotě. Tímto prostředkem jsou jednotlivá těla, ze kterých se skládá obr. Každé mrtvé tělo je jako samostatná mozková buňka.Ze spisů Černého řádu
Energetická entita, která je označována jako Pán mátoh, není dostupnou, natožpak sdílnou entitou. Všichni Pánové jsou součástí Kroena, dokud nejsou povoláni ke svým účelům a úkolům.

Pán mátoh konkrétně je nejníže vibrující energetickou bytostí s nejnižším stupněm inteligence a samostatností. Jako kdyby někdo vdechl život loutce - dokáže se sama pohybovat, ale uvažování už pokulhává. To se projevuje i na formě jeho obřího těla - padni, jak padni.

Zajímavostí je fakt, že žádný z Pánů nemá emoce. Tento protiŘádový prohřešek řeší Kroen vytvořením "mostu", spojnice mezi Pánem a jeho tělem, po které Pán sestoupí (z Kroena samotného) do hmoty. Pro Kroena coby "vysokou" energetickou bytost není tento proces žádným problémem. Zatímco s Pány ani Kroenem samotným komunikovat nejde, "most" v plazmatické sféře zkoumat lze. Díky pravidelnosti Koloběhů se členům Černého řádu podařilo vytipovat okamžiky, kdy "mosty" existují (Pán je v těle). V té době jsou v plazmatické sféře Starého Koloběhu a zkoumají tento spoj. Závěry jsou shrnuty v samostatném spise.Energie - Práce s energií v praxi

11. října 2016 v 17:19 | Montril Sharon |  Energie

Brány - Meziplanetární cestování

• Co jsou Brány a na jakém principu fungují?
• Jak pracovat s hesly?
• Jak cestovat s pomocí Bran a kde je lze najít?


Dálnovidectví

• Do je dálnovidectví?
• Typy dálnovidectví, jejich výhody a nevýhody.

Všelékaři

• Článek obecně přibližuje profesi zmíněnou v příběhu Montril - Všelékaře.
• Co je tedy Všelékařství?
• Jaké jsou podmínky, aby se mohl zájemce stát Všelékařem?
• A proč Všelékaři neradi zachraňují životy?
Ilustrace

8. října 2016 v 15:28 | Montril Sharon
Svůj um a talent propůjčili mým knihám vedle autorek obálek → ZDE ← další umělci.


1. Vojtěch Moonroot Doubek
Tvůrce přebalů alb a log metalových skupin z celého světa, mladý a talentovaný umělec z Brna s velikou představivostí a citem pro barvy. Dostala jsem na něj tip od jedné čtenářky, členky jádra "mého fanklubu". Moonroot využil svůj talent a inkoustem vytvořil svou představu Montril Lomara, syna "boha" válek Iriona (o Irionovi více → ZDE ←). Jako správný metalista a umělec se rozhodl do kresby zakomponovat jednoho z Pánů nemrtvých - Pána mátoh, "oživlých" mrtvých těl. Galerii tohoto netradičního umělce si můžete prohlédnout například → ZDE ←.


2. Tereza Soukupová
Za spolupráci s touto výjimečnou mladou umělkyní vděčím právě Veronice Balounové. Velice šikovná kreslířka, která má na svém kontě řadu krásných, velice působivých kreseb. Nakreslila pro mě hned tři ilustrace, které přinutí člověka podívat se do jejich hloubky. Dvě provedení Montril Siany, jednou kresba celé postavy, podruhé portrét, ze kterého příjemně přechází oči i mysl; a jednou zobrazení démonky Várotnovo, bytosti stvořené z ohně nenávisti a zloby. S tímto náročným úkolem si poradila s nadhledem a výsledná kresba je skutečně působivá. Na tvorbu této nadějné kreslířky se můžete podívat → ZDE ←.


3. Adéla Carasová
O schopnostech této mladé ženy vím mnoho, znám ji málem celý život. Její neuvěřitelný smysl pro cit okamžiku mě přiměl nabídnout jí jedny z nejtěžších témat na zobrazení. Z několika možností, co bych si od ní přála nechat vytvořit, si zvolila zobrazení plazmatických bytostí. Jedná se o démony neznámého pražského domu, kde žijí zlomení a zničení lidé. Má drahá přítelkyně nezklamala, její ilustrace tlumí srdce, svírá žaludek a mrazí po celém těle. Je mi ctí mít její tvorbu ve své knize a věřím, že ilustrace se svým ledovým citem dotkne každého. Adéla Carasová je zároveň vůbec první ilustrátorkou mých knih, její zobrazení Indinie v prvním díle Montril je povedené a téměř jako v mé představivosti.


4. Zuzana Uhrová (shoda jmen čistě náhodná :))
Zuzana kreslí a maluje "od tak maličkého mrněte, že si vůbec nepamatuju, že bych někdy netvořila". Láska ke kreslení ji dohnala k přihlášení se na obor "animace a vizuální efekty", protože je nejblíže kresbě. Kresba v pohybu... To jí přišlo fascinující. Teprve na vysoké škole se dostala k tvorbě obrázků na PC (pomocí tabletu), nicméně pořád se cítí silnější v reálné tvorbě než v počítačové (papír, plátno). Animaci naopak raději dělá počítačově. Nyní se živí animací na plný úvazek, dělala například na seriálu pro stream "Mrazivá tajemství" a momentálně dělá v jiném studiu na celovečerním filmu podle komiksu "Čtyřlístek". Kvůli animaci poslední dobou na kresbu a malbu trochu "kašlala", ale chystá se k ní zase vrátit, protože jí chybí J ("A navíc mě začal přítel dost slušně předhánět ve svých uměleckých dovednostech. A to teda ne! :D")
Řád

2. října 2016 v 16:02 | Montril Sharon
Řád je princip uplatňovaný v plazmatické sféře. Určuje "pohyb" plazmy. Je to způsob fungování plazmy jako takové.

Jakmile člověk přijde o své hmotné tělo a vstoupí do plazmatické sféry, opouští působení Rovnováhy. Řád definuje, do jaké části plazmy vstoupí člověk po smrti hmotného těla; kdy a jaká plazmatická bytost se může/nemůže přesouvat ve sféře; pravidla, která musí dodržovat cestovatel spojený s živým fyzickým tělem; apod. V astrálu se "střetává" s Rovnováhou.

Astrál je oblast, kterou by šlo po této stránce označit z hmotného úhlu pohledu jako "chaotickou". Astrální cestovatelé jsou vázáni Rovnováhou a hmotou samotnou, astrální bytosti zase Řádem. Ale pozor, astrální cestovatel kromě Rovnováhy podléhá i zákonům Řádu, které jsou pro něj o to přísnější, protože má stále fyzické tělo. Jediné "zaškobrtnutí", jediná chyba či krok vedle a člověk je Řádem navrácen zpět do svého hmotného těla.

Řád je zákonitost plazmatické sféry, ve které neplatí zákony hmoty. Není zde dualita, nejsou tu protiklady, není tu prostor ani čas, jak je známe. Je to systém, který v plazmě panuje. Řád opatrují a dohlíží na jeho dodržování Prvotní plazmatické bytosti (viz spis Černého řádu na téma "Plazmatická sféra", k dispozici → ZDE ←).

Bylo řečeno už mnoho pojmů, kterými Řád je. Řád je koncept, podle kterého se řídí plazmatická sféra. Stejně jako Rovnováhu lze aplikovat na cokoli ve hmotě, lze i Řád vztáhnout na jakoukoli ze tří "druhů" plazmatických bytostí a vztahů mezi nimi. Přesto Černý řád určil dělení působení Řádu pro lepší práci s tímto fenoménem následovně:
- Řád Prvotních plazmatických bytostí;
- Řád Druhotných plazmatických bytostí;
- Řád Terciárních plazmatických bytostí;
- Řád jednotlivých dimenzí;
- Řád emočních škál (viz článek Sedm dimenzí plazmatické sféry → ZDE ←);
- Řád plazmatické sféry;
- Řád cestovatelů (podrobněji dělený dle záměru cestovatele, viz dotazník ve spise Černého řádu o plazmatické sféře, odkaz viz výše).

Nedodržení Řádu znamená, že cestovatel/bytost dělá něco, co je neslučitelné s funkcí a podstatou plazmatické sféry. Cestovatel se například může snažit dostat do dimenze Štěstí, když v sobě nemá zpracovanou Nenávist zaměřenou na něco hmotného (jsou známy případy, kdy cestovatel nenáviděl, ale vstoupil do sféry "vysoké" emoce. Tyto jemné nuance posuzují Správci jednotlivých dimenzí.). Plazmatická bytost překračuje Řád, když cestuje mimo svoji dimenzi (nebo se o to pokouší), případně cestuje v rámci své dimenze do míst, kam nenáleží (např. když Strach z pavouků cestuje do oblasti Strachu z výšek).

Řádu vůbec nejpřísněji podléhá proces zhmotňování emocí, resp. vstup plazmatických bytostí do hmotné sféry. Děje se to málo právě kvůli přísnosti podmínek a náročné obhajobě záměrů před dominantním správcem.

(viz Celý článek)