Červenec 2016

Bonusový příběh, který vyjde jen jednou

27. července 2016 v 21:28 | Montril Sharon |  Novinky
Zdravím,

věřím (či spíše doufám) že potěším nejednoho z vás. Chystám totiž překvapení. Vydání druhého dílu Montril, mé v pořadí 4. knihy, se protáhne, a to na podzim tohoto roku - nemám bližší informace k určení jakéhokoli orientačního data (to není ono potěšení). Jako "omluvu" a zároveň "bonus" bude součástí knihy velice speciální příběh (původně povídka, ale já mám s délkou tohoto stylu docela problémy :D).

Tento "bonusový" příběh bude součástí POUZE prvního nákladu druhého dílu Montril. Tyto "speciální" výtisky budou k dispozici POUZE těm, kteří jíž mají první díl, nebo si koupí oba dva díly zároveň (první náklad obvykle čítá 5-10 knih navíc).

"Povídka" již nikdy nevyjde ani nebude více publikovaná. Možná se objeví někdy v budoucnu v plánované knize povídek, pokud někdy nějaká vyjde :)

Povídka vám odhalí, co obnáší bytí na planetě, na které se rozhodl usídlit Kroen, jak vznikl První Koloběh a - především - kde vznikl. Je to doprovodný příběh k ději samotné knihy a je určen výhradně pro mé stálé čtenáře.

Tak snad jsem vám udělala radost :)

Průběžné aktuality můžete sledovat na FB skupině Montril
ZDE

Mějte se krásně,
Montril Sharon

Telepatie

19. července 2016 v 12:31 | Montril Sharon
Telepatie je jistě známá skoro všem, přesto tento pojem obestírá zvláštní tajemno. Může to působit, že neexistuje nic snazšího. Na jednu stranu tomu tak je, na druhou stranu není. V tomto článku bych vás ráda seznámila s telepatií tak, jak je používána ve Starém Koloběhu, vše doplněné o poznámky z Černého řádu.

Doporučuji pročíst předchozí článek Energetické dráhy → ZDE

Každá živá bytost mající duši vyzařuje energii a je napojena jedna na druhou (podobně jako planety v případě Bran → ZDE ←). Po tomto spojení je možné posílat informace. Každý je propojen s každým, je tedy možné spojit se i s jedincem na druhé straně galaxie - což samozřejmě vyžaduje jistou dávku zkušeností a sil. Telepatie dokáže překonat i hranice vesmíru, pokud je správně vedena.

Logicky se telepatie nejsnáze "provozuje" mezi lidmi se silným poutem (rodič-dítě, nejlepší přátelé, páry…). Čím je vztah slabší, tím je telepatie náročnější. Energeticky je stále výhodnější komunikovat telepaticky s člověkem, kterému jste se na ulici podívali do očí, než s člověkem, kterého jste nikdy neviděli.

Podstata telepatie

Tady se autorka rozhodla začít ze široka a postupně se dostat ke Starému Koloběhu, nicméně pár slov je třeba upřesnit. Každý je spojený s každým, a jak bylo řečeno, čím silnější pouto je, tím snadněji se telepatie provozuje. Jemné energetické spoje mezi fragmenty (budu se držet názvosloví Starého Koloběhu) Envataru jsou ideálním prostředkem pro komunikaci mezi jedinci.

Základní pouto - např. mezi lidmi, kteří se nikdy neviděli a ani nemají ponětí o vzájemné existenci - je stěží citelné ("slabé"), ale existuje, a pro jeho využití je tedy nutné více sil a zkušeností. Usměrňování energie je jeden z nejnáročnějších procesů. Pouze velmi zkušení a silní telepati dokážou tento "typ" pouta využít k lokalizaci jedince nebo ke kompletní komunikaci napříč vesmírem.

Střední pouto je již "silnější", lidé ho pociťují ve vypjatých situacích ohledně osob, ke kterým mají vztah. S tímto "druhem" pouta se pracuje už snadněji, zkušení telepaté ho dokážou použít i ke komunikaci s jedincem na druhé straně vesmíru.

Silné pouto se utváří mezi osobami velice blízkými, např. mezi páry, mezi rodiči a dětmi, mezi blízkými přáteli. Ideální "typ" pouta pro začátečníky, síla a pevnost energetického spojení s tímto jedincem nevyžaduje dodatečné posílení, telepat musí pouze usměrnit energii přenášených informací.

V rámci Starého Koloběhu je telepatie omezena. Terineree ani mocní Terineree nejsou schopni telepatii samovolně používat. Schopnost telepatie spadá pod moc boha Irinianta, a pokud Terineree nedisponuje mocí tohoto boha a není sám o sobě schopen telepatii ovládnout, nemůže ji využívat. Pouze mistři - velitelé skupin Terineree - jsou schopni využít moc Nejvyššího boha k telepatické komunikaci se svými lidmi, pokud jí disponují, neboť jejich post jim umožňuje eneregticky nímat ostatní členy skupiny. Jde tedy pouze o posílení již existující energetické dráhy.

V rámci Koloběhu se velmi dbá na dodržení Řádu a Rovnováhy, a pokud by Terineree mohli libovolně komunikovat mezi sebou, bylo by to citelné vychýlení, které "bohové" nemíní připustit.

Pro potřeby mistrů bohyně Siantis vytvořila několik rituálů, které umožňují otevřít jednostranné telepatické spoje mezi mistry a jeho Terineree. Mistr může mluvit se svými Terineree, ale oni s ním ne. Učení boha Irinianta obsahuje řadu způsobů, jak se telepatii naučit, tyto způsoby jsou určeny pro všechny studenty jeho učení, ale málokterý Terineree má čas se tomu věnovat. Už z toho důvodu, že učení boha Irinianta je poměrně náročné.

Telepat

Iriniant je jediný z "bohů" Starého Koloběhu, který s Černým řádem velice úzce spolupracuje. Jeho techniky rozvíjení nejen telepatie jsou velice kvalitní a především funkční, ale vyžadují pečlivé studium a poměrně dlouhou dobu na osvojení. Iriniant nemá mnoho schovanců - Terineree, jejichž hlavní patron je Iriniant - a to je pravděpodobně důvodem toho, že těch málo jedinců je tak silných.

Přenos myšlenek je v podstatě energetická informace vyslaná spojem mezi mistrem a Terineree. Telepatie tedy stojí mistra síly - moc boha Irinianta, potažmo Nejvyššího boha. Pokud mistr přijde o moc, nemůže se se svými Terineree spojit.

V rámci Starého Koloběhu to takto je. Telepatii mohou používat výlučně mistři. Mimo Koloběh, a jsou toho důkazem například Vševědoucí - Marita Inguol nebo Věštkyně - žádná omezení nejsou. Tedy, jsou jen ta, která si lidé sami stanoví. Telepatie je poté založena na několika faktorech každého jedince, řád má pro své potřeby vytvořené tabulky, ale například jde o tato hlediska - znalosti, Probuzení, úroveň Uvědomění, přístupnost, citlivost, zkušenosti, síla vůle a tak dále. Telepatie jedince stojí jeho mentální síly, pokud tedy telepatii ovládá myšlenkami, viz řádový spis O telepatii.

Telepatie, tedy přenos myšlenek, je energetická směs informací. Přenos je ovlivněn jak vysílatelem, tak přijímatelem. Slabší z nich není schopen přijmout zprávu od silnějšího, pokud mu není přizpůsobena. Telepatie není ovlivněna fyzikálními zákony, pokud probíhá v rámci jedné planety. Pokud je meziplanetární, buď je omezena vzdáleností, tedy přenos nějakou dobu zabere, nebo telepatik přenáší informaci nikoli hmotnou sférou, ale přímo energetickou, případně plazmatickou, pokud přenáší emoce či myšlenkové obrazy.

Stejně jako mistr v Koloběhu může poslat zprávu všem svým Terineree, může i několik telepatů vysílat tutéž zprávu - a tím ji posílit - nebo může jeden člověk přijímat zprávy od více lidí. Lze se tedy na telepatické úrovni "hádat" a "skákat si do řeči".

Samozřejmě telepatie nezahrnuje jen přenos myšlenek. Jako obvykle, i tady hraje roli několik faktorů, viz tabulky ve spise O telepatii. Myšlenka je energeticky nejméně náročná a cestuje nejrychleji a cíl ji může nejsnadněji zpracovat. Lze přenášet i pocity, což je náročnější a i interpretace může mít drobné, ale i značné odchylky. Přenos obrazů je nejnáročnější jak pro vysílatele, tak přijímatele, ale na druhou stranu je to nejsnazší způsob, pokud je předmětem telepatie nějaká složitost.

Telepatie zůstává univerzálním dorozumívacím prostředkem napříč Světem. Člověk ve hmotném těle je díky tomuto nástroji schopen komunikovat jak s plazmatickými, tak energetickými bytostmi.

Další informace o telepatii → ZDE

Aktualita 19 - Probíhá hlasování

8. července 2016 v 11:11 | Montril Sharon |  Aktuality
Na FB skupině Montril probíhá hlasování mezi páry "kladných" a "negativních" emocí.

Autor vítězného páru se může těšit na slevu na druhý díl Montril a na spis Černého řádu z oblasti emocí na jím vybrané téma.

Přeji všem mnoho štěstí.

Hlasovat můžete

ZDE