Červen 2016

Sedm dimenzí plazmatické sféry

26. června 2016 v 10:08 | Montril Sharon
V povídce o Maritě Inguol je možné se dozvědět o sedmi základních dimenzích plazmatické sféry. Každá dimenze je definována dvěma emocemi, které utváří hranice vibrační škály.

"Nejsilnější" emoce jsou ty, které mají v posledních třech dimenzích (v sedmé, šesté a páté) nejnižší vibraci. Ve čtvrté dimenzi je nejsilnější emoce uprostřed škály, nižší emoce je blíže k nižším dimenzím, vyšší emoce zase k vyšším. V prvních třech dimenzích (třetí, druhé, první) jsou "nejsilnější" emoce ty, které mají v rámci škály nejvyšší vibrace.

Černý řád pro své potřeby u každé existující emoce změřil její frekvenci a vytvořil tak stupnici frekvencí. Pro své studující členy s nízkým stupněm vytvořil alternativní a metaforické vyjádření frekvenční škály emocí, viz níže.

Přehled emočních škál
Zdroj: Šárka Uhrová

Sedmá, šestá a pátá dimenze

Tyto dimenze plazmatické sféry jsou "nejblíže" sféře hmotné, protože její "nejsilnější" emoce vibrují na nízkých frekvencích. Znázorňuje je červená, oranžová a žlutá barva. V těchto dimenzích pobývají "negativní" plazmatické bytosti, které jsou označovány souhrnně jako "démoni". Někteří existují sami o sobě coby stálí obyvatelé nebo správci dimenze, nicméně většina osazenstva dimenzí byla vytvořena cítícími bytostmi (lidmi).
Plazmatická sféra Světa je vyrovnaná, ale její lokální oblasti jsou ovlivňovány obyvateli nejbližší hmoty. Stejně jako typická místa mají svoji atmosféru (klasický příklad za všechny - kostely, hřbitovy, bary, vykřičené domy), mají typickou atmosféru i planety, sluneční soustavy, potažmo galaxie a vyšší vesmírné celky.

Jelikož jsou zmíněné dimenze "nejblíže" hmotě, lidé k nim snadněji tíhnou a těžko se přes ně dostávají. Lidé zatíženi svými démony a hutnými emocemi mají typické vyzařování, které se pak projevuje i fyzicky.

Při povrchovém astrálním cestování je minimální riziko ohrožení silnými plazmatickými bytostmi. Nicméně při cestách do hlubin plazmatické sféry záleží na emočním spektru jedince a jeho schopnostech.


Čtvrtá dimenze

Tato dimenze má svoji nejsilnější emoci "uprostřed" a je ohraničena "nejvyšší negativní" emocí a "nejnižší pozitivní". Říká se, že do této dimenze vstupují duše s duchy po smrti fyzického těla. Odtud pak "putují" do "své" dominantní dimenze (do sídla emoce, kterou ve svém životě prožívali nejvíce).


Třetí, druhá a první dimenze

Dimenze s vysokými vibracemi, které se prolínají s energetickou sférou. Čím "vyšší" dimenze, tím vyšší vibrace. První dimenze je tvořena Nejvyšší emocí - citem, který Nejvyšší Tvůrce (Envatar) pocítil jako první, když sestoupil z energetické sféry (více o stvoření plazmatické sféry → ZDE ←, více o Nejvyšší emoci → ZDE ←).

Bytosti obývající tyto dimenze jsou z určitého procenta energetickými bytostmi, pokud nejsou vytvořené lidmi. Vzhled dimenzí je prchavější a neurčitější a je náročné, pro mnohé téměř nemožné do nich vstoupit při tzv. astrálním cestování nebo meditacích, kdy jsou duch+duše připoutáni k fyzickému tělu. Přesto jsou lidé, kteří to dokážou.


Náhled emocí a jejich barev
Zdroj → KLIK
Upravila Šárka Uhrová

Lokální mikroplazmatická sféra


Výše nastíněné rozložení plazmatické sféry je obecné. Je to její neměnná podoba. Ale, stejně jako se hmotná sféra člení na Svět, vesmíry, (…), galaxie, sluneční soustavy, planety, (…), národy, jedince (…), "rozděluje" se i plazmatická sféra.

Mikroplazmatická sféra je pojem používaný Černým řádem a označuje plazmatické tělo a veškeré emoce jedince. Při práci s emocemi je možné se pohybovat na různých úrovních. Jedinec může pracovat ve své vlastní lokální plazmě (což je pro něj vůbec nejjednodušší), tedy jen sám se sebou, stejně tak může vstoupit do plazmy například svého města, státu nebo celé planety. Nejsnadnější stále zůstává vstup do Světové plazmatické sféry, téměř lze říci, že se děje automaticky. Buď mikroplazma, nebo Světová plazmatická sféra (dva okraje pomyslné škály).

Do prostorů mezi těmito pomyslnými "okraji" vstupují jedinci obvykle jen za nějakým účelem (například člen Černého řádu zkoumající vývoj).

Více informací viz spis Černého řádu na téma Plazmatická sf=ra, k dispozici ke stažení na FB skupině → ZDE ←.


Povídka - Marita Inguol, velekněžka bohyně Mrie

23. června 2016 v 20:30 | Montril Sharon
Jak na FB skupině bylo předesíláno, čtenáři si mohli vybrat, o které z postav knihy Montril bude má historicky první povídka.

Byla zvolena má velmi oblíbená postava prvního dílu, a to Marita Inguol, mistryně Černého řádu ve Stmiru a velekněžka bohyně Mrie. Speciální přání bylo, aby povídka zahrnovala příběh, jak se Marita velekněžkou stala.

Snad povídka splní očekávání a představy.

Více o Maritě Inguol, ženě, která pamatuje už první Starý Koloběh
ZDE


Povídka ze stažení

ZDE


Soutěž o zajímavou odměnu - Vyber si svůj pár emocí

21. června 2016 v 21:28 | Montril Sharon |  Novinky
Přeji všem krásný den,

minulý týden jsem na FB skupině požádala všechny, kteří se chtějí zapojit, aby mi pomohli utvořit seznam všech lidských emocí. Seznam začal nabírat na délce, a tak jsem se rozhola vyhlásit pro účastníky soutěž.

Každý, kdo na FB skupině přispěje do vytvářeného seznamu emocí svým příspěvkem/příspěvky, si může z tohoto svého seznamu vybrat jednu "kladnou" a jednu "zápornou" emoci (a může si napsat, proč si vybral tento pár).

Následné hlasování přinese vítězi zajímavou odměnu.


Pokud se chcete zapojit do soutěže

1. Sem napište komentář s výčtem lidkých emocí, které vás napadají → KLIK
2. Sem napište komentář s jednou "kladnou" a jednou "zápornou" emocí ze svého výčtu → KLIK

Přihlásit se můžete do konce června, poté bude probíhat hlasování
Pokud se nechcete zapojit do soutěže, ale chcete se podílet na tvorbě seznamu,

napište výčet emocí, které vás napadají, do komentářů/na e-mail/na FB chat.Děkuji za spolupráci!