Květen 2016

Aktualita 18 - Nový náklad Montril

19. května 2016 v 19:57 | Montril Sharon |  Aktuality
Přeji všem krásný den,

čeká mě milá nutnost, a to objednat v pořadí již pátý náklad knihy Montril. Váš zájem je hřejivý a děkuji za něj, ať už jste jen zvědaví na příběh, nebo chcete knihu použít jako zdroj informací.

Jak tu bylo mnohokrát zmíněno, čím větší náklad je, tím je kniha levnější.

Je tu někdo, kdo by chtěl obohatit svoji/něčí knihovnu a mě tak poctít?


Děkuji za přízeň.

Na konci léta se můžete těšit na druhý díl :)


Ať se všem daří!
ŠárkaBrány - Meziplanetární cestování

10. května 2016 v 21:19 | Montril Sharon
Pojmem "Brána" je označováno energetické centrum planety. Každá planeta má toto centrum, metaforicky řečeno jako má člověk duši. Energetické centrum je vědomím planety, je zdrojem jejího života a je i článkem v ohromné síti, stejně jako je neuron článkem v mozku. A stejně jako jsou signály přenášeny neurony, je možné využít této sítě mezi planetami k cestování.

Každá planeta má své vlastní "heslo" - svou vlastní vibraci, která je zakódována v tomto "hesle". Vyslovením "hesla" dojde k napojení na Bránu a k přesunu jedince na danou planetu.

Samozřejmě to není tak jednoduché, jak se může zdát. Začneme hned z kraje, a to "heslem".

Energetické centrum planety

Brána je energetický "objekt", tedy nemůže být její typická vibrace vtisknuta do slova, které lze běžně vyslovit. Pro nezkušené jedince je samozřejmě stále snazší vytrénovat se na úroveň, která je minimální pro spojení s Bránami, tedy moci "hesla" vyslovovat (opustím už uvozovky). Zkušenější, schopnější jedinci na hesla pouze "pomyslí". Ve slově pomyslet se ale skrývá mnohem více než jen myšlenka.

Nejde o to na heslo pouze pomyslet, přehrát si ho v hlavě. Zásadní je vědomé napojení se na energetickou vibraci. Ne tak zběhlým pomáhá slovo, schopnějším stačí na heslo celou svou bytostí pomyslet, těm zkušenějším stačí heslo procítit. Dojde tak k napojení na vybranou planetu a k přesunu.

Možná se teď objeví v hlavách přemýšlivých argument, že cesta napříč vesmírem zabere desítky a stovky let, pokud ne rovnou tisíce či milióny. Musím zde důrazně podotknout, že celou dobu mluvíme o energetickém centru planety. Přesun zcela logicky nemůže proběhnout ve hmotné sféře, když dochází k energetickému propojení mezi planetou a jedincem.

Cestování Bránami není pro každého. Je to silný, pro nevyzrálé jedince až destruktivní zážitek, ačkoli jsou uplatňovány mnohé obranné mechanismy, které působí od "vyslovení" hesla po zformování na cílové planetě.

Energetická síť mezi planetami

Přesun jedince probíhá přes astrální dimenzi plazmatické sféry. Pouze ve hmotné sféře existuje čas, přesun tedy není nijak časově zasažen. Nejnižší vrstvy astrální dimenze se prolínají s hmotou, zde je hmotné tělo "povzneseno" z hmoty do plazmy - kompromis mezi hmotou a energií. Nepůsobí zde žádné fyzikální zákony tak, jak jsou známy, tělo se stává velice hutnou, těžkou plazmou, která musí být "nadnášena" vědomím a přítomností a energetickou silou cílové planety. Tělo je zde v tento okamžik jako plazmatické surfařské prkno, které je unášeno na vlně (energetické spojení) a na něm surfuje člověk (duch a duše). Velikost vlny (síla spojení) a zkušenosti a schopnosti surfaře (duch a duše) určují, jak snadný/náročný bude přesun pro prkno (tělo). Zda se "rozbije", nebo přesun "zvládne hladce".

Je logické, že přesun nemůže člověka zabít, zmrzačit ani jinak poškodit. Přesun se nespustí, pokud na to není jedinec připraven. Ona zátěž je záležitostí plazmatického těla, tedy emocí (chvilková "pomatenost" smyslů je zcela běžný jev u začátečníků), a fyzického těla po té stránce, že potřebuje chvíli na srovnání se s transformací (ztuhlé tělo, pomalé, jakoby těžké, hutné, nepohyblivé, cizí…)

Projev Brány v rukou lidí

Podle zákonů Rovnováhy by hmotné tělo nikdy nemělo opustit hmotnou sféru. Sebeschopnější a silnější jedinec není sám schopen povznést hmotu do plazmy. To nelze. Povznesení hmoty do plazmy je v případě Bran umožňováno jen a pouze energií planety, která vědomě přijímá cestovatele a je "ochotna" mu v přesunu pomoci. Energeti uvolněná při "rozpadu" těla je využita k tomuto spojení.

Vše se děje energeticky nejméně náročnou cestou. "Mezistanice" se vůbec neuskutečňují - myšleno tak, že by jedinec cestoval z planety A na planetu B a cestou se rozhodl zastavit na planetě C. Jedno heslo, jedna Brána, jedna planeta.

Pomyslnou výjimku tady tvoří tzv. Velká Brána. Velká Brána se nachází v centru galaxie a pomáhá uskutečňovat ty přesuny, které vedou přes jádro galaxie - tedy napříč galaxií. První polovina cesty se děje na úkor Velké Brány, která poskytne energii potřebnou pro povznesení hmoty, a jakmile jedinec překoná první polovinu cesty, už se navazuje na cílovou planetu.

Ley linie I.

Tento přesun musí být podporován Velkou Bránou kvůli jedinečným fyzikálním, plazmatickým i energetickým úkazům v centru galaxie. Energetická podpora cílové planety by nebyla dostatečná pro "udržení" hmotného těla v astrálu. Cestování Velkou Bránou je rizikové a je potřeba mít (v rámci Černého řádu) složené zkoušky.

Zpětné sestoupení fyzického těla do hmotné sféry na cílové planetě se řídí přesně danými zákonitostmi a nemůže se stát, že by došlo k "anatomické chybě" a člověk měl místo nohou ruce :).

Schopní cestovatelé dokážou "vzít s sebou" další jedince, v prvním díle Montril to dokáže například posel Ohnivé Dálie, dcery bohyně Ryny, nebo poté Melodia.

Zde v případě Melodie narážíme na ohromnou "výjimku", a to cestování pomocí Brány v rámci jedné planety. Výjimka je to proto, že to nedokáže každý. K tomu je potřeba velice silná vůle a přesná znalost místa, kam chce jedinec docestovat. Tento přesun neprobíhá "pasivně" na vlnách energie planety, ale aktivně - vědomě. Jedinec sice využije energii planety k povznesení těla, ale nikoli k vedení přesunu. Ten vede vědomě zcela sám.

Ley linie II.

Co se týče "místa přistání" při meziplanetárních cestách, je tu několik možností. Zaprvé, jedinec si sám určí přesné místo, kam chce být přenesen, pokud je toho schopen. Zadruhé, v rámci řádu existují hesla "vyladěná" na požadované místo přistání, obvykle na velké centrály řádu v rámci států. A pokud jedinec cestuje "na vlastní pěst", má každá planeta místo na svém povrchu, kde je její energie nejsilnější a odkud prýští v proudech kolem celé planety v daném geometrickém vzorci (na planetě Zemi jsou tyto proudy známé jako Ley linie nebo také Dračí linie). Buď jedinec přistane na tomto místě, nebo využije dráhy k dopravě třeba na místo, odkud se nejsnáze dostane klasickými civilizačními prostředky do svého cíle - to se děje málokdy, neboť Ley linie jsou něco jako pro lidi jejich energetické dráhy.

Zmíněná energeticky nejsilnější místa, pokud jsou v rukách lidí, bývají nějak vyznačena. Například v Montril je toto místo na Hoře bez vrcholu a projev energie je zde zasazen do obřího zrcadla.

Mapa Ley linií