Březen 2016

Můj třetí knižní titul - Nejvyšší oběť - je k dispozici

28. března 2016 v 20:17 | Montril Sharon |  Novinky
Po náročných přípravách se mi doma objevil krásný balík z nakladatelství v podobě (prvního, ale věřím, že určitě ne posledního) nákladu mé třetí knihy.

Nejvyšší oběť, příběh, který byl inspirován učením bohyně Diantis, je volným pokračováním knihy Povoláním likvidátorka. První ohlasy jsou úžasné a já děkuji všem svým věrným čtenářům a neoficiálnímu fanklubu za recenze a neutuchající podporu.

Více informací

ZDE


První náklad

Všelékaři

5. března 2016 v 10:00 | Montril Sharon

Všelékaři jsou mistři hmoty, zejména hmotných těl. Dokážou napravit všechno, co se s tělem může přihodit. Od zahojení odřeného kolena přes připojení oddělené končetiny po obnovení funkcí všeho, z čeho je tělo tvořeno.

Všelékařství je obecně považováno za nejvíce náročný obor. Ne kvůli tomu, že jsou zachraňována fyzická těla (paradoxně jde o těla až v poslední řadě), ale kvůli pochopení a zvládnutí hmoty a ctění Řádu a Rovnováhy.

Všelékař

Podstata Všelékařství
Lidé pracující v tomto oboru jsou mistři v pracování s energií. Zaměřují se na "opravu" lidského těla v případě jakéhokoli poškození. Proces opravy funguje podle základního principu, o kterém tady na blogu bylo napsáno už mnoho (např. Teorie zhmotnění → ZDE ←).

Energie je na základě tohoto principu "zahušťována" na hmotu - buňky tkání.

Znalosti
Všelékaři mají ohromné vědomosti z nejvyspělejších civilizací. Jsou znalci desítek oborů. Kosmologie, energie-plazma-světlo, přírodní vědy, Jednotná mysl…

Jedinec, který se chce stát Všelékařem, začíná jako student kosmologie. Po úspěšném absolvování zkoušek pokračuje dalšími obory.

Je důležité naprosté zvládnutí kosmologie. Všelékaři nade vše ctí Rovnováhu, proto jejich těla umírají. Díky prvotním znalostem se záměrně rodí do předem určených civilizací s požadovanými vědomostmi, kde studují.

Studující Všelékaři


Zkoušky
Všelékařství funguje samostatně a nezávisle, nespadá pod Černý řád. První Všelékař založil obor a ustanovil na první pohled velmi přísná pravidla a náročné zkoušky.

Opět paradoxně nejsou zkoušky založeny na zachraňování životů, ale na zdokonalování znalostí a schopností.


Zkoušený Všelékař

Pravidla
Všelékaři (naposledy paradoxně) velmi neochotně zachraňují životy, resp. fyzická těla před úmrtím. Nade všechno respektuji Řád a Rovnováhu a musí existovat skutečně, skutečně závažný důvod, aby se Všelékař rozhodl zachránit umírající tělo.

Velmi důsledná pravidla mají i při "opravování" těl. Jedinec, který například přijde o zrak, musí splňovat podmínky pro to, aby mu mohl být zrak "navrácen". Musí být dost uvědomělý na to, aby navrácený zrak zvládl po všech stránkách. Všelékaři nesoudí člověka, zda si ztrátu zraku zaslouží, nestudují jeho život, aby pochopili, proč o zrak přišel. Jediné, na co zaměřují pozornost, je účel ztráty zraku a důsledky jeho navrácení; zda je jedinci "dáno", aby mu bylo navráceno, o co přišel.

Třetí kniha putuje do tisku

1. března 2016 v 22:23 | Montril Sharon |  Novinky
Čerstvé zprávy z našeho malého zákulisí - přípravy na vydání knihy byly dokončeny. Zítra zasílám objednávku nakladateli.

Děkuji všem za podporu! Můžete se těšit na předání do 14 dnů :)