Leden 2016

Aktualita 16 - Malá ochutnávka z druhého dílu Montril

18. ledna 2016 v 21:42 | Montril Sharon |  Aktuality
Na FB skupině Montril → ZDE ← si můžete přečíst čerstvou ukázku z druhého dílu Montril.

Ochutnávka je vzata ze scény, kdy bere Vincenc svou kolegyni ovládající kineze Mairead ke členovi Černého řádu Cedrikovi. Tento je "plazmatickým médiem". V ukázce se dozvíte něco o Slunečním klíči a o slunečních - hmotných - bytostech.

Přeji příjemné počtení.

Montril SharonJazyky v příběhu Montril

17. ledna 2016 v 18:26 | Montril Sharon


V knize Montril se můžete setkat s několika a jedním jazykem.


Starý jazyk

Jak bylo nastíněno v → TOMTO ← článku, pojem "Starý" označuje vše původní, vše, co existovalo už v prvním Koloběhu. Starý jazyk je tedy jazykem, kterým se mluvilo v době vzniku Koloběhu. Je to jazyk lidí, kteří do něj byli jako první uzavřeni.

Nyní se tímto jazykem již nemluví, ale Terineree ho používají k práci s mocemi bohů ve svých tělech. Zazní-li slova ve Starém jazyce - v mysli, mluvení je příliš pomalé - aktivuje se moc toho boha, kterému jsou slova určena, a jeho moc vykoná požadovaný úkol.

Jak jistě mnohé napadne, funguje to na principu frekvencí a vibrací energie myšlenky.


Jazyk bohů

První úkol, se kterým se musela Gabriela Amorová potýkat, bylo promluvit v jazyce bohů. Kdo čeká vznosné a elegantní projevy prastarých tónů, bude zklamán a doporučím mu přečíst si na tomto blogu, co jsou bohové zač (→ ZDE ←).

Zjistí, že jsou to energetické bytosti. Takové nemají hmotné tělo a tedy ani hlasivky, ani Mysl. Nemohou mluvit.

Bohové jsou energetické bytosti. Pokud nesestoupí do plazmy, nemají ani emoce. Nemohou tedy pracovat s Vůlí ani přenášet emoce.

Komunikují tedy na energetické úrovni.

Společný jazyk

V knize je podrobně vysvětleno, o jaký jazyk jde, není tedy třeba detailního výkladu.

Společný jazyk funguje na energetické úrovni a je společný pro všechny existující jazyky. Kdo jím umí mluvit, umí mluvit všemi řečmi, které ve Světě existují.

Společný jazyk je energetická základna, ze které vznikly všechny jazyky Světa. Funguje na principu energie slov.

Pojem "slunce" existuje v miliardách jazyků našeho vesmíru, nicméně ač existuje tolikrát, označuje jednu a tu samou věc. A tato věc je energetickou frekvencí typickou pro daný objekt, tedy pro všechny pojmy v miliardách jazyků. Kdo umí slyšet Společný jazyk, rozumí pojmu "slunce", ať se řečeno - v rámci Země - česky nebo indicky. Základní frekvence slova je stejná.

Je nejzásadnější umět Starý jazyk vnímat. Kterýkoli Čech schopný vnímat Společný jazyk se dorozumí kdekoli ve vesmíru.

Nicméně na druhou stranu, pokud umí jedinec Společným jazykem i hovořit, může mluvit česky na obyvatele Venuše a ten mu bude rozumět. Neboť je kladen důraz na energetickou podstatu pojmu. Obyvateli Venuše bude čeština znít jako jeho rodná mluva.

Znalost Společného jazyka je základním požadavkem vstupu do Černého řádu.

Každý, kdo se uchází o členství v řádu, je podroben školením a kurzům, na jejichž konci je test ve Společném jazyce. Používáním Společného jazyka odpadá jazyková bariéra a kdokoli je schopen studovat spisy v kterémkoli jazyce Světa.

Starý jazyk, jak si jistě mnozí domyslí, je energetická záležitost. Možná někoho napadne, že ho nelze zapsat. Ale v knize Montril se nicméně setkáte i se psanou formou Starého jazyka.


Někteří o Společném jazyce mluví jako o "bytí a vnímání". Všichni jsme jedno, není tedy důvod si nerozumět.

Mytologie Starého Koloběhu - Učení bohů

10. ledna 2016 v 15:27 | Montril Sharon |  Mytologie

Učení bohyně Dyny - Déšť

Píseň o dešti,
která odhaluje, že déšť není jen padající voda.


Učení bohyně Mrie - Umírání, Smrt a Znovunarození

Jak se ke smrti postavíš, tak se narodíš.
Výklad pojmů smrt/Smrt, život/Život, umírání/Umírání


Učení bohyně Siantis - Síla Mysli

Mysl je Nástroj hmoty.
Báseň z učení Siantis ukazuje tomu, kdo ji čte, jak mocná Mysl je.


Učení bohyně Siantis - Útržek z učení o Citu

Krátký útržek z učení bohyně Siantis o Citu.


Učení bohyně Drie - Jak Žít

Základní poučka.
Definice pojmů, rady a postupy, jak Žít.


Minulé životy

Článek čerpající z učení Nejvyššího boha, bohyně Drie a Mrie a boha Irinianta.
Pojednává o duši coby nositeli informací včetně informací o minulých životech.

Definice pojmu a zajímavosti

10. ledna 2016 v 15:08 | Montril Sharon
Pojmem "Starý" je v rámci Koloběhu označováno vše "původní" - vše, co existovalo už v prvním Koloběhu.

"Vše Staré" zahrnuje existenci Koloběhu, bohů, energie, lidí, mytologie a kosmologie, znalostí, entit, Říší atd. I tak se označení Staré ustálilo pouze ve spojení s Koloběhem, proto se v příběhu Montril používá pojem Starý Koloběh.

Nicméně má toto označení přenesený význam. Nepoukazuje na stáří toho, co existuje, nemá nic společného s časovou rovinou. Má mnohem hlubší význam - poukazuje na informace.

Vše Staré v sobě obsahuje jemné energie, na které se lze napojit. Tímto způsobem je možné spatřit jako film například kterýkoli z Koloběhů, činnost jakéhokoli člověka, vývoj znalostí… Díky těmto energiím je možné vystopovat původ všeho Starého, důvod vzniku a bytí a proč přetrval, nebo naopak zanikl.

Hlavními kategoriemi, které pojem Staré zaštiťuje, je Koloběh, bohové a energie. V příběhu se můžete setkat nejen s pojmem Starý Koloběh, ale i se Starou energií. Například Montril Siana pracuje se Starou energií, s původní a ryzí energií, kterou byl Koloběh stvořen a kterou Envatar stvořil Svět. Můžete se setkat i s oslovením "stará přítelkyně/starý příteli", jak se oslovují Marita a Otam - dva ze šesti lidí, kteří pamatují už první Koloběh. Existujíe také pojem "Starý jazyk" (viz → ZDE ←).

Vše Staré působí v uzavřeném lokálním systému, ze kterého nemůže nic vystoupit, ani do něj vstoupit (to bylo dříve možné, nyní to lze jen se svolením Nejvyššího boha). V tomto uzavřeném systému existují dva prostory - Říše živých a Říše mrtvých. Systému byl v Jednotné mysli vyčleněn vlastní prostor, který je nazýván Společná mysl a je zcela oddělen. Systém podléhá zákonům daného vesmíru, Rovnováze i Řádu.


Seznam pojmů vyskytujících se v příběhu Montril


• Starý Koloběh - Ačkoli uběhlo Koloběhů už na sta tisíce a jejich struktura a obsah se postupně měnily, zůstal zachován původní vzorec. V příběhu se dočtete ve spojení s tímto pojmem, že Probuzení a Uvědomělí nazývají Starý Koloběh "vězením". Pod tímto označením se skrývá tento původní vzorec, konstrukce Koloběhu.

• Staří bohové - Dvanáct bohů, kteří byli do Starého Koloběhu uzavřeni.

• Stará energie - Původní ryzí energie, kterou byl Starý Koloběh vytvořen.

• Staří lidé - Ti, kteří vstoupili nebo byli uzavření do Starého Koloběhu v době jeho vzniku. Nejpůvodnější obyvatelé této struktury.

• Starý jazk - původní jazyk těch, kteří byli do Koloběhu uzavřeni. Nyní se jím nemluví, ale Terineree ho využívají při práci s energiemi "bohů".Na úvod bylo řečeno dost, za řád si dovoluji přidat několik přibližných čísel a informací pro zajímavost.

• Počet uskutečněných Koloběhů - přes dva milióny;
• Délka trvání jednoho Koloběhu - více jak šest set let;
• Počet lidí pamatujících první Koloběh - šest;
• Počet duší uvězněných v Koloběhu - kolem půl miliónu;
• Počet entit uvězněných v Koloběhu - dvanáct;
• Počet lidí spjatých s Koloběhem v jeho počátku - sedm;
• Počet lidí spjatých s Koloběhem k poslednímu Koloběhu - kolem pěti set;
• Počet entit spjatých s Koloběhem k poslednímu Koloběhu - kolem dvaceti;
• Počet planet, na kterých se Koloběh odehrál - každý Koloběh na jiné planetě (jedenkrát i na Zemi);

• Procento Probuzených - 91;
• Procento Uvědomělých všech stupňů - 80;
• Počet násilných Probuzení - 0;
• Vývoj vědění - vysoký a kvalitní;
• Dostupnost vědění - bez omezení;
• Pravdivé podání - téměř žádné;
• Metaforické podání - převažuje;
• Výklad zajištěn - ano;
• Hranice vědění - nestanovené;
• Procento zásahů Černého řádu - 1;
• Mimozemské zásahy - nulové;
• Správce struktury (Koloběhu) - Nejvyšší bůh;
• Důvod existence struktury - znám.Energie - Komunikace a Nástroje

10. ledna 2016 v 14:08 | Montril Sharon |  Energie

Energetické dráhy, čtení myšlenek, telepatie a Společný jazyk

Článek pojednává o principu neverbální komunikace
a druzích této komuniakce.Telepatie

Článek pojednává o telepatii; na začátku ze široka,
později se zaměřuje na její použití v rámci Starého Koloběhu.
Článek je doplněn o poznámky Černého řádu.Mysl, Vůle a Intuice

Článek o Nástrojích tří lidských těl,
nastínění důvodu jejich existence,
způsob jejich práce
a k čemu člověku jsou.


Jazyky v příběhu Montril

Základní informace o třech jazycích;
Starý jazyk;
Jazyk bohů;
Společný jazyk - včetně bližších informacích o tomto základním Světovém jazyce.


Mytologie Starého Koloběhu - Vše Staré

10. ledna 2016 v 13:59 | Montril Sharon |  Mytologie

Definice pojmu a zajímavosti

Co znamená pojem "Starý" a co všechno se pod ním skrývá.
Základní informace o Koloběhu.
Čísla a zajímavosti od Černého řádu.

Ostrov zvaný Atlantida

Původ názvu.
Osud ostrova, jeho vývoj a podoba.
Nebezpečí pro návštěvníky.


O Montril obecně

Všemocní, Starý Koloběh a planeta Země
Výtah spisu obsahující stručné informace
o původu, roli a charakteristice Montril
a o Proroctví krve.Aktualita 15 - Ukázka z druhého dílu - Adela a pravda o Starém Koloběhu

9. ledna 2016 v 18:02 | Montril Sharon |  Aktuality
Dávám k náhledu třetí ukázku z druhého dílu Montril.

Tentokrát se blíže seznámíte s novou postavou jménem Adela a dozvíte se pravdu o Starém Koloběhu.

Ukázku si můžete stáhnout

ZDE


Mysl, Vůle a Intuice

2. ledna 2016 v 19:14 | Montril Sharon
V tomto článku si troufám velmi stručně a obecně seznámit se třemi nástroji tři těl člověka, jak o nich nepřímo píšu v Montril.

Mysl


Mysl zná každý, troufám si říct, že každý člověk ji denně používá. Mysl je dvousečná zbraň, skvělý sluha, ale zlý pán.

Mysl je jak analytický, tak umělecký nástroj. Mysl rozebírá vše na nejmenší detaily, stejně tak z detailů vytváří.

Mysl je nástroj hmoty; hmotného těla. Mysl pracuje s tím, co tělo pozná. Zpracovává informace ze všech pěti smyslů. Zpracovává podněty z hmotné sféry, hodnotí je, vytváří úsudky a závěry a své výsledky si ukládá.

Mysl sídlí v hlavě a funguje na základě elektrických impulzů v mozku. Je brilantním nástrojem toho, kdo s ní umí pracovat a dokáže ji usměrnit. Ale je zlý pán člověka, kterému je lhostejná. Pokud není Mysl používána, je zneužívána. Je zneužívána nikoli jejím majitelem, ale lidmi okolo a manipulačními nástroji těch, kteří řídí tento svět.

Stačí nasadit onoho "brouka do hlavy". Vypustit informaci, která Mysl "nastaví" a ta dále zpracovává svého majitele. Prostě mu naprogramuje "hlavu" a utvoří tak jeho názory.

Manipulátoři využívají myšlenkových pochodů člověka k tomu, aby ho zpracovali a přiměli udělat to, co chtějí. Dají Mysli podnět - video, slovo, fotografii - přidají komentář a zbytek nechají na člověku.

(viz Celý článek)


Vítězné téma

1. ledna 2016 v 17:51 | Montril Sharon |  Novinky
Z navrhovaných témat vyhrálo téma

Práce s emocemi


na které se můžete těšit v nejbližší možné době :)