Vznik, záměr, studium a hierarchie

5. prosince 2015 v 21:20 | Montril Sharon
Černý řád provází příběhem Montril od začátku do konce. Ve druhém díle má dokonce samostatnou dějovou linii, čtenář se mu tedy více dostane, tak říkajíc, pod kůži.

Černý řád je celoSvětovou organizací a má sídlo na každé obydlené planetě. Shromažďuje veškeré vědění Světa, je gigantickou databází všech existujících informací.

Byl založen už v Prvním vesmíru "krátce" poté, co vznikla hmota a první život. Prvotním a hlavním záměrem Černého řádu bylo zaznamenávat vývoj života a hmoty a shromažďovat informace, aby tyto dál sloužily k rozvoji živých bytostí.

Řád vznikl tak, že byla do tří duší vtisknuta komplexní informace. Tyto tři duše se vtělily na jednu planetu - narodily se do živého těla a projevily tyto informace, navzájem se našly a započaly vznik řádu. Řád byl pojmenován "černý" proto, aby připomínal původ hmoty, plazmy i energie, tedy celého Světa.

Tento postup vzniku je zcela logický - je třeba nejprve položit základy pyramidě, aby mohl vzniknout její vrchol. Tito tři lidé vytvořili tento pomyslný základ, Černý řád získal postupně nové a nové členy, až byl dost silný na to rozvinout se na další planety.

Postupně byly osídleny všechny planety v Prvním vesmíru a započalo zkoumání hmoty. Každý člen pracoval na poznávání nějaké části hmoty, další tyto části spojoval, další spojoval spojované, až se postupem času dostal řád k hranici hmoty.

Vznikla i hierarchie pro hmotnou sféru, první třetina pomyslné pyramidy. Řád byl nyní dost silný na to, aby začal poznávat plazmatickou sféru. Původní tři členové se naučili novým znalostem a pronikli na vědomé úrovni do plazmy. Jakmile získali dost zkušeností, zaučili nové živé bytosti.

Postupně řád pronikal do plazmatické sféry, až se dostal do bodu, kdy průzkum nebyl možný, pokud měla lidská bytost hmotné tělo. Vznikla tedy tzv. Média prvního stupně, lidské bytosti v hmotném těle, které byly schopné napojit se na vědomí v plazmatické sféře a dovolit jim manipulovat se svým tělem a tím zaznamenávat informace.

Tři zakladatelé Černého řádu postupně cvičili členy, aby byli schopni vědomě a bez hmotného těla pobývat v plazmě, a sami se posouvali k hranici s energetickou sférou. V rámci hierarchie byl ustanoven titul pro správce jednotlivých sfér, druhá třetina pomyslné pyramidy.

Trojice pronikla do energetické sféry, kterou začala poznávat a budovat tak základ pro další členy. Když získala dostatečné znalosti, předala je dál a mohla tak postupovat v poznávání energetické sféry.

První rasa
Zdroj

Nakonec se opět došlo do bodu, kdy nebylo možné poznávat energetickou sféru a mít přitom plazmatické tělo (podrobněji viz → ZDE ←). Vznikla tak Média druhého stupně, vědomí v plazmě, které se napojilo na vědomí ve hmotné sféře a na Médium 1. stupně ve hmotě. Předávání informací o energii do hmoty bylo zajištěno.

Trojice se dostala tak daleko, že bylo možné vycvičit Média třetího stupně, tedy lidské bytosti s hmotným tělem, které byly schopné unést napojení na energetickou bytost a zprostředkovat jí skrze své vlastní plazmatické tělo spojení s hmotou.

Při bytí v energetické sféře bylo nutné ustanovit správce této sféry. Správci sfér - členové Černého řádu - jsou nazývní Arcimistři a jsou tři.

Přišly doby, kdy vznikaly další vesmíry (hovořím o ohromném časovém úseku). Řád se rozšiřoval, budoval základy v dalších vesmírech a pokračoval ve svém úkolu. Správci jednotlivých vesmírů jsou nazýváni Monarchové (a je jich sedm).

Nicméně se trojice dostala k samotné hranici energetické sféry. Dostala se k První rase, u které začala studovat. Tyto energetické informace je tak těžké předávat do hmoty, že se to běžně nedělá, jen na vyžádání. Běžně se s těmito informacemi od První rasy pracuje jen v energetické sféře, tedy i v prostoru, kde se prolíná s plazmou. V rámci hierarchie byl mezi příslušníky První rasy jmenován správce Černého řádu pro celý Svět, "skoro-vrchol" pyramidy. U této rasy studuje Marita Inguol.

Bez správce je vrchol pyramidy. Je řeč o členech řádu, kteří se u První rasy naučili vše a pronikli do samotného Envataru. Informace získané zde nejsou přístupné nikde jinde a je nemožné je projevit ve hmotné a plazmatické sféře. V příběhu Montril se na této úrovni nachází Vam.

V současné době se řád člení podle vedoucích na tyto úrovně:

1. Šéfové - vedoucí řádu na úrovni měst, spravují vesnice;
2. Mistři - vedoucí na úrovni velkoměst, spravují města;
3. Velmistři - vedoucí na úrovni států, spravují celé území země;
4. Pramistr - vedoucí na úrovni kontinentů, spravují státy na území kontinentu;
5. Hlava - vedoucí na úrovni planety, spravují celou planetu;
6. Koruna - vedoucí na úrovni galaxie, spravuje všechny planety v dané galaxii;
8. Monarcha - vedoucí na úrovni vesmíru, spravuje všechny galaxie v daném vesmíru;
9. Arcimistr - vedoucí na úrovni sféry, každý spravuje jednu sféru;
10. Arch - vedoucí na úrovni Světa, spravuje všechny sféry.


Tolik k úvodu k Černému řádu.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama