Prosinec 2015

Dárek od Černého řádu II. - Navrhovaná témata

28. prosince 2015 v 19:02 | Montril Sharon |  Novinky
Navrhovaná jsou tři:

1. Reprodukce;
2. Práce s emocemi;
3. Dostupné zdroje informací a napojení na ně.

Hlasování probíhá na FB → ZDE

Dárek od Černého řádu

25. prosince 2015 v 10:05 | Montril Sharon |  Novinky
Ač Vánoce mají význam pouze lokální, nebo právě proto, Černý řád se k této příležitosti rozhodl dát dárek.

Opět bude uveřejněn spis na libovolné téma - bude tomu přecházet návrh témat a hlasování. Dárek, o kterém je řeč, bude darován tomu člověku, jehož téma získá nejvíce hlasů, a to v podobě rozšířeného výkladu na dané téma a ještě něčeho "speciálního".

1. Navrhněte téma, na které si přejete zveřejnit spis;
2. do závorky uveďte, co byste si přáli k danému tématu doplnit (kdo neuvede nic, získá výklad podle uvážení autora spisu);
3. nezapomeňte uvést e-mail, na který vám v případě vítězného tématu přijde dárek.

Téma můžete navrhovat do 27.12.2015, hlasování bude probíhat do 31.12. a na Nový rok budou zveřejněny výsledky.

Šťastné a veselé!

Energetické dráhy, čtení myšlenek, telepatie a Společný jazyk

20. prosince 2015 v 13:04 | Montril Sharon
Slíbený článek na téma "čtení myšlenek a telepatie" jsem si dovolila rozšířit ještě o jeden způsob mimoslovní komunikace, aby byla tato oblast zahrnuta "celá."

V prvním díle Montril je možné setkat se s telepatií pouze u Siany a Lomara, jde o náročný úkon, který vyžaduje sílu a znalosti. Terineree spolu tímto způsobem nekomunikují, pouze mistr - vedoucí skupiny - dokáže "vycítit", co se s jeho Terineree děje. Pozná, když jsou zraněni nebo když zemřou, kdy dochází k "otřesu" energetických spojení. Mistři, kteří mají ve svých tělech moc boha Irinianta, jsou schopni telepatické komunikace (oboustranné) a dokážou vycítit z energetických spojení více skutečností.

Jak je patrné, telepatie, čtení myšlenek i vnímání energetických spojení je založeno na energii - jako vše.


Energetické dráhy

Uvnitř skupiny Terineree vznikají energetické dráhy, po kterých se přenáší moc bohů mezi jednotlivými členy. V příběhu je příklad této situace hned na začátku - Nikolas se narodil s mocí bohyně Mrie v těle, a když vstupuje pod velení Geraldiny, která tuto moc neovládá, vstupuje moc Mrie i do jejího těla. Stejně tak moc bohů, kterými vládne ona, do těla Nikolase.

Takto vznikají dráhy, které jsou tím pevnější, čím více bohů v každé skupině Terineree je. Geraldina vládne mocí devíti bohů z jedenácti (tedy kromě Kroena - dvanáctého boha), je schopna cítit, co se děje s členy její skupiny, velice věrohodně a jemně.

Nicméně jsou dráhy slabé na to, aby po nich mohly cestovat myšlenky. Mysl je Nástrojem hmotného těla, jak už tu bylo několikrát popisováno, a myšlenky jsou po energetické stránce velice "těžké" a "hutné", jemně dráhy energetických bytostí, kterými bohové jsou, by je "neunesly".

Terineree na něco takového nemají prostor, ale pozměněné dráhy existují mezi všemi lidskými bytostmi. Čím blíže si jsou (např. mezi členy rodiny), tím silnější jsou i tyto spojnice. Vše ve vesmíru je propojeno, a pokud někdo záměrně posiluje tato propojení, je schopen telepatické komunikace s kterýmkoli člověkem na planetě, popřípadě i mimo ni.

Ale to předbíháme. Propojení lidských bytostí je jemné, ale pevné. Nehraje tu roli žádná plazma, jde o energetické propojení všech živých bytostí.

Každá živá bytost vyzařuje energii. Je mikrokosmem, vlastním biologickým systémem i elektrárnou. V hmotném světě jsou lidé propojeni vzduchem, který dýchají, vodou, kterou pijí, půdou, která je živí a po které chodí...

Vše je propojené

Na plazmatické úrovni je propojenost znatelnější, přeci jen je hmota založena na principu oddělenosti (oddělenost je pouhou iluzí, jak bylo právě naznačeno). Všichni lidé mají emoce, které v plazmatické sféře existují v podobě plazmatických bytostí. A čím více lidí živí jednu emoci, tím silnější se tato stává (více viz → ZDE ←). Takto vznikají démoni a andělé, z nejsilnějších plazmatických bytostí poté arcidémoni a archandělé a další.

Na energetické úrovni jsou lidé propojeni skrze své duše, fragmenty Envataru. Na této úrovni zaniká veškerá oddělenost, veškerá iluzorní jedinečnost. Jedinečný je člověk pouze ve svém hmotném těle, neboť je "zcela" oddělený. V plazmě je spojen s dalšími lidskými bytostmi, v energetické sféře je propojen se vším, co existuje.

Na všech úrovních je člověk schopen přenosu informací - myšlenek (hmotná sféra, tělo), pocitů (plazmatická sféra, duch) a vědomí (energetické sféra, duše).


Čtení myšlenek

Zatímco energetické dráhy, potažmo energetické spoje, jsou využívány na nevědomé úrovni, podvědomí dokáže pracovat o úroveň "výš".

Každý, kdo se této oblasti věnuje, by možná řekl, že čtení myšlenek není zase tak náročné, jak se může zdát. Psychologie má spoustu možností, jak číst v druhém člověku. Mentalisté se tím mohou dokonce živit.

Jedná se jen o posílení skutečností, o stavění na již existujících základech. A o těch chci nyní mluvit.

Princip je stejný, čím bližší je jedinci člověk, například již zmíněná rodina, tím snadněji tento dokáže určit, co se druhému honí v hlavě nebo co udělá, jak se zachová. Spoj je posilován tím, že se lidé vzájemně znají, znají se tak dobře, že vědí, na co ten druhý myslí.


Poznání

Myšlenka je hutná energetická struktura. Obsahuje informace z hmotného světa, směs pocitů i energetické vzorce. Myšlenka, která probíhá v hlavě, existuje. A vše, co existuje, vyzařuje energii. Citliví lidé jen z tohoto specifického vyzařování člověka poznají, na co dotyčný myslí. To je čtení myšlenek.

Samozřejmě je možné se tento způsob čtení myšlenek "naučit". Situaci usnadňuje i postoj člověka, jeho výraz atd. Nicméně je tento způsob náročnější než zvládnutí psychologických technik a manipulací, proto není snadné se s ním setkat.


Telepatie

Tento pojem zná snad každý, jedná se o záměrný přenos myšlenek, tedy o neverbální komunikaci. Jistá forma telepatie je mimo hmotu jediným způsobem komunikace, kdo nemá tělo, nemá hlasivky, ale také nemá myšlenky tak, jak jsou chápány.

My zůstaneme v naší dominantní realitě.

V rámci hmoty je telepatie velice užitečným prostředkem komunikace. Snižuje, dokonce odstraňuje riziko nepochopení či špatného výkladu. Uvnitř Černého řádu probíhají disputace pouze na této úrovni komunikace, aby se předešlo špatnému pochopení. V řádu jsou dokonce lidé, kteří se specializují na tlumočení telepatie do "normálních" jazyků.

Telepatie

Schopný telepat není omezován vzdáleností. Čím silnější vůle, tím větší vzdálenost může mezi komunikujícími být, a jsou tací, kteří dokážou mluvit s člověkem z jiného vesmíru. Tyto ohromné telepatické úkony vyžadují speciální postupy, ale o tom jindy.

Telepatii může užívat každý člověk, jedinými překážkami je on sám a jeho vlastní mysl. Jsou popsány různé tréninkové metody, v podstatě jde o jednu věc - ovládání Mysli a využívání vzájemné propojenosti.

Telepatické spojení není pro zkušené a znalé telepaty omezováno vzdáleností ani časem, neboť posílají myšlenky po drahách mimo hmotu.

Další informace o telepatii → ZDE


Společný jazyk

Na podobném energetickém principu funguje Společný jazyk. Lze se jím dorozumět všude ve Světě - ve všech sedmi vesmírech, ve všech třech sférách. Jedná se o čistou energetickou komunikaci, přenos informací kódovaných ne v myšlenkách, ne v pocitech, ale pouze v energii.
Mé knihy k dispozici v Brně v šalině

18. prosince 2015 v 22:41 | Montril Sharon |  Novinky
Má výjimečná přítelkyně Selin → KLIK ← vyslovila nápad umístit mé knihy do jedné z brněnských šalin, kde jsou k dispozici knihy zdarma pro všechny cestující, a do literární lavičky. Do knih jsem napsala "speciální" věnování pro "náhodné" čtenáře.

A takto to dopadlo :)

Rozbalení poštovní zásilky I.


Rozbalení poštovní zásilky II.


Hromadná fotografie


Knihy na svém místě


Opravdu tam jsou :)


Byla jsem a stále jsem tímto nápadem velice nadšená, poskytla jsem i výtisky zdarma a velice si přeji, aby bylo více lidí, kteří na taková místa knihy dávají, a ještě více těch, kteří je čtou na svých cestách brněnskou literární šalinou :)

Rozhodně to není poslední projekt, do kterého se zapojuji :)

Jak Envatar stvořil Svět - Druhý díl spisu

13. prosince 2015 v 12:10 | Člen Černého řádu
V předchozím díle spisu → ZDE ← člen Černého řádu popisoval, jak Envatar stvořil Svět, tedy jeho tři dimenze. Seznámil s Posvátným principem, kterým byl Svět stvořen, a nastínil existenci jednotlivých obyvatel (výtvorů) sfér.

Nyní se řád zaměří na druhou část spisu Jak Envatar stvořil Svět, a to na stvoření sedmi vesmírů a jeho obyvatel. Předem omlouvám stručnost článku, nicméně některé informace nejsou dostupné pro nečleny.

Při prvotní tvorbě Světa byl tvořen První vesmír. A stejně jako prvotina každého umělce, ani toto dílo nebylo "dokonalé". Jeho obyvatelé a lidské výtvory tím neztrácejí na originalitě a půvabu ani inteligenci, nicméně "přirozený vývoj" (pozn. tady si dovolím upozornit na použité uvozovky, jak vysvětluji v knize Montril, přirozený vývoj v podstatě NEEXISTUJE) vyžadoval vznik Druhého vesmíru.

Sice víme, jakým způsobem a proč byla vypuštěna informace o tom, že žijeme ve Třetím vesmíru (pozn. to se můžete dočíst i v prvním díle Montril, ale ve druhém zjistíte, že je to poněkud jinak), Třetí vesmír ale není naší dominantní realitou. Můžete se setkat s dušemi, které žily v každém vesmíru, a určitě je poznáte, mají "prazvláštní" vyzařování a "tajemnou" auru nedozírného vědění, ale Třetí vesmír není naším vesmírem. Určitá asociace může být s pojmem 3D rozměr, což by odpovídalo Třetímu vesmíru, ale s pobavením musím říct, že pořadí vzniku vesmírů nemá nic společného s myšlenkami vytvořeným rozměrem 3D.

Vznik vesmíru

Postupně - a mluvím o rozpětí miliard let mezi jednotlivými vesmíry! - vznikal Čtvrtý, Pátý a Šestý vesmír. Čtvrtý vesmír má skutečně pozoruhodné obyvatele, kdo má možnosti nebo příležitost, určitě je využijte. Ať už se tam můžete narodit, nebo odcestovat se svým hmotným tělem skrze Bránu (pozn. o Bránách a cestování v rámci jedné galaxie s nimi píšu v knihách o Montril; další info → ZDE ←).

Když jsem u toho, zmíním i to, že mezi vesmíry lze a nelze cestovat dopravními prostředky. Všechny vesmíry se vzájemně prolínají, kolují a pulzují, jsou to živé organismy. Jsou rozhodně propojeny na energetické úrovni a mají i společné plazmatické dimenze, skrze které lze mezi vesmíry cestovat. Hmota je založena na oddělenosti, na hmotné úrovni "jsou" vesmíry oddělené a jejich přirozené "oběžné dráhy" neumožňují jejích hmotné prolnutí - až na výjimky. Jednou za časový úsek se vesmíry prolnou na hmotné úrovni, ale nikdy ne tak, aby došlo k jejich vnitřnímu rozladění nebo poškození. To je okamžik, kdy se lze dostat z jednoho vesmíru do druhého standardním hmotným dopravním prostředkem. Tomuto spojení se říká Kanál a o důvodu jeho existence, stejně tak více o něm, je psáno v jiném spisu.

Mezi vesmíry se nejčastěji cestuje přes energetickou sféru, tedy "Branami". Každá Brána má "heslo". A jelikož je toto spis o jednotlivých vesmírech, myslím, že je záhodno nastínit princip fungování Bran.

Brána

Bránou je nazýváno energetické jádro každé planety. Pokud je Brána využívána často, je na planetě vytvořené "přistávací místo" - těleso, kterým se na planetu přichází, a vstupní prostor (pozn. v příběhu Montril je bránou "zrcadlo" v Hoře bez vrcholu a prostorem ohromná síň Věštkyní). Metaforicky řečeno je to jako nádraží nebo letiště, ale jen pro příchozí. Odcestovat lze odkudkoli, a pokud zná cestovatel podrobně princip fungování Bran, je schopen přicestovat na jakékoli místo na planetě s přesností na milimetry.

Brány jsou tedy energetická centra planet. Podobně jako má člověk duši, své energetické centrum a tělo, mají planety energetická jádra. A podobně jako se lze s člověkem spojit na základě vzájemné energetické propojenosti, neboť hmotná oddělenost je zdánlivá, lze se spojit s jakoukoli existující planetou.

Centrum planety má nejednu specifickou vlastnost, nyní tou nejdůležitější je vlastnost umožňující cestování. Jedná se o energetický soubor vibrací = informací, které umožňují energetický přenos. Při vyslovení "hesla" dochází k "vnitřnímu rozvibrování všech těl člověka na takovou úroveň, aby byla schopna kompletního přenosu z planety na planetu".

Dotek vesmírů

Jedná se o jediný případ ve hmotné sféře, kdy je možné "rozložit" tělo na energetická kvanta a zajistit jeho přenos z planety na planetu. Záměrně jsem použil uvozovky, tento spis není určený k popisu fungování Bran a není tu prostor na podrobné a přímé = nemetaforické vyjádření. Prostě a jednoduše (pozn. a "nepravdivě") jde o teleportaci - energetický přenos hmoty z místa na místo (pozn. planety jsou takto "přednastavené". Při získání vysokých znalostí od První rasy je možné takto cestovat ne z planety na planetu, ale od člověka k člověku).

Stejně tak má jádro každý vesmír. Říká se mu Centrální Brána, je jich celkem sedm a využívat je k cestování dokáže jen ten, který získat potřebné znalosti a "povolení" od Správce (pozn. pod slovem povolení se skrývá série zkoušek, které ověřují, jestli je jedinec po všech stránkách schopný a dost silný ke zvládnutí přenosu a bytí v jiném vesmíru včetně síly, která je potřeba k přežití návalu nových informací. Jedná se o stejný případ, o jakém píšu v knize, kdy Nikolas odhalil tak silnou informaci, že ji nezvládl zpracovat a zaplatil nejvyšší cenu. Velmi podobný případ je násilné Probuzení, které se v knize odehrává při implozi. Ve druhém díle se s jeho následky seznámíte blíže).

Postupným vývojem jsme se dostali až k našemu - Sedmému vesmíru. Jsme zatím to "nejdokonalejší", co Envatar vytvořil.

Když se, studente, zamyslíš nad tím, co je údělem člověka, důvodem jeho žití a cílem každé duše, pochopíš, co je záměrem existence sedmi vesmírů a tří sfér = Světa a co Svět čeká v budoucnosti.

Sedm vesmírůAktualita 14 - Vyprodáno a doobjednáno

10. prosince 2015 v 21:12 | Montril Sharon |  Aktuality
K dnešnímu dni jsem vyprodala všechny knihy Montril z posledního nákladu a zůstaly mi tři knihy Povoláním likvidátorka.

Všem moc děkuji za přízeň!

Nicméně jsem další náklad doobjednala, můžete tedy potěšit sebe nebo své blízké či přátele ne/obvyklým dárkem a sami při koupi obou knih dostat (nejen) ode mě 4 vánoční dárky.

Aktualita 13 - Druhá ukázka z prvního dílu Montril

9. prosince 2015 v 19:44 | Montril Sharon |  Aktuality
Dávám k dispozici druhou ukázku k prvnímu dílu příběhu Montril, tentokrát v bojovnějším duchu.

Ke stažení
ZDE

Vznik, záměr, studium a hierarchie

5. prosince 2015 v 21:20 | Montril Sharon
Černý řád provází příběhem Montril od začátku do konce. Ve druhém díle má dokonce samostatnou dějovou linii, čtenář se mu tedy více dostane, tak říkajíc, pod kůži.

Černý řád je celoSvětovou organizací a má sídlo na každé obydlené planetě. Shromažďuje veškeré vědění Světa, je gigantickou databází všech existujících informací.

Byl založen už v Prvním vesmíru "krátce" poté, co vznikla hmota a první život. Prvotním a hlavním záměrem Černého řádu bylo zaznamenávat vývoj života a hmoty a shromažďovat informace, aby tyto dál sloužily k rozvoji živých bytostí.

Řád vznikl tak, že byla do tří duší vtisknuta komplexní informace. Tyto tři duše se vtělily na jednu planetu - narodily se do živého těla a projevily tyto informace, navzájem se našly a započaly vznik řádu. Řád byl pojmenován "černý" proto, aby připomínal původ hmoty, plazmy i energie, tedy celého Světa.

Tento postup vzniku je zcela logický - je třeba nejprve položit základy pyramidě, aby mohl vzniknout její vrchol. Tito tři lidé vytvořili tento pomyslný základ, Černý řád získal postupně nové a nové členy, až byl dost silný na to rozvinout se na další planety.

Postupně byly osídleny všechny planety v Prvním vesmíru a započalo zkoumání hmoty. Každý člen pracoval na poznávání nějaké části hmoty, další tyto části spojoval, další spojoval spojované, až se postupem času dostal řád k hranici hmoty.

Vznikla i hierarchie pro hmotnou sféru, první třetina pomyslné pyramidy. Řád byl nyní dost silný na to, aby začal poznávat plazmatickou sféru. Původní tři členové se naučili novým znalostem a pronikli na vědomé úrovni do plazmy. Jakmile získali dost zkušeností, zaučili nové živé bytosti.

Postupně řád pronikal do plazmatické sféry, až se dostal do bodu, kdy průzkum nebyl možný, pokud měla lidská bytost hmotné tělo. Vznikla tedy tzv. Média prvního stupně, lidské bytosti v hmotném těle, které byly schopné napojit se na vědomí v plazmatické sféře a dovolit jim manipulovat se svým tělem a tím zaznamenávat informace.

Tři zakladatelé Černého řádu postupně cvičili členy, aby byli schopni vědomě a bez hmotného těla pobývat v plazmě, a sami se posouvali k hranici s energetickou sférou. V rámci hierarchie byl ustanoven titul pro správce jednotlivých sfér, druhá třetina pomyslné pyramidy.

Trojice pronikla do energetické sféry, kterou začala poznávat a budovat tak základ pro další členy. Když získala dostatečné znalosti, předala je dál a mohla tak postupovat v poznávání energetické sféry.

První rasa
Zdroj

Nakonec se opět došlo do bodu, kdy nebylo možné poznávat energetickou sféru a mít přitom plazmatické tělo (podrobněji viz → ZDE ←). Vznikla tak Média druhého stupně, vědomí v plazmě, které se napojilo na vědomí ve hmotné sféře a na Médium 1. stupně ve hmotě. Předávání informací o energii do hmoty bylo zajištěno.

Trojice se dostala tak daleko, že bylo možné vycvičit Média třetího stupně, tedy lidské bytosti s hmotným tělem, které byly schopné unést napojení na energetickou bytost a zprostředkovat jí skrze své vlastní plazmatické tělo spojení s hmotou.

Při bytí v energetické sféře bylo nutné ustanovit správce této sféry. Správci sfér - členové Černého řádu - jsou nazývní Arcimistři a jsou tři.

Přišly doby, kdy vznikaly další vesmíry (hovořím o ohromném časovém úseku). Řád se rozšiřoval, budoval základy v dalších vesmírech a pokračoval ve svém úkolu. Správci jednotlivých vesmírů jsou nazýváni Monarchové (a je jich sedm).

Nicméně se trojice dostala k samotné hranici energetické sféry. Dostala se k První rase, u které začala studovat. Tyto energetické informace je tak těžké předávat do hmoty, že se to běžně nedělá, jen na vyžádání. Běžně se s těmito informacemi od První rasy pracuje jen v energetické sféře, tedy i v prostoru, kde se prolíná s plazmou. V rámci hierarchie byl mezi příslušníky První rasy jmenován správce Černého řádu pro celý Svět, "skoro-vrchol" pyramidy. U této rasy studuje Marita Inguol.

Bez správce je vrchol pyramidy. Je řeč o členech řádu, kteří se u První rasy naučili vše a pronikli do samotného Envataru. Informace získané zde nejsou přístupné nikde jinde a je nemožné je projevit ve hmotné a plazmatické sféře. V příběhu Montril se na této úrovni nachází Vam.

V současné době se řád člení podle vedoucích na tyto úrovně:

1. Šéfové - vedoucí řádu na úrovni měst, spravují vesnice;
2. Mistři - vedoucí na úrovni velkoměst, spravují města;
3. Velmistři - vedoucí na úrovni států, spravují celé území země;
4. Pramistr - vedoucí na úrovni kontinentů, spravují státy na území kontinentu;
5. Hlava - vedoucí na úrovni planety, spravují celou planetu;
6. Koruna - vedoucí na úrovni galaxie, spravuje všechny planety v dané galaxii;
8. Monarcha - vedoucí na úrovni vesmíru, spravuje všechny galaxie v daném vesmíru;
9. Arcimistr - vedoucí na úrovni sféry, každý spravuje jednu sféru;
10. Arch - vedoucí na úrovni Světa, spravuje všechny sféry.


Tolik k úvodu k Černému řádu.