Minulé životy

28. listopadu 2015 v 22:45 | Montril Sharon
Článek vychází z učení Nejvyššího boha, bohyní života Drie a smrti Mrie a boha Irinianta. Tučně jsou psány dodatky Černého řádu.Občas se stane, že zaslechnete slovní spojení "stará duše". Je tím myšleno to, že konkrétní jedinec má za sebou velice bohatý minulý život, skládající se z jednotlivých životů v různých tělech. V podstatě jsou všechny duše stejně staré, jen se nacházejí na různém stupni "vývoje", či lze říci na různém stupni Uvědomění.

Prostě a jednoduše, čím více je člověk napojen na svou duši, tím snadněji proniká k minulým životům a je schopen s nimi alespoň nevědomě pracovat. Tato "schopnost" je neznalými vnímána jako něco fascinujícího, což vede k označení člověka jako "stará duše".

Minulými životy jsou v tomto výkladu myšleny ty životy, které duše prožila ve svých předchozích tělech. Jelikož je vše energie, otiskují se tyto životy do duše, která se ze svých fyzických životů učí a poznává, a následně se tyto životy mohou projevit do žití současného.

Duše je ohromnou knihovnou informací (pozn. viz Jednotná mysl nebo Společné vědomí → ZDE), ve které lze nalézt vše potřebné. Někdy ale vědomí nehledá a knihovna má potřebu sdělit vědomé části mozku, co cítí, že je nutné, aby věděl.

Taktéž "vnitřní hlas". Minulé životy se mohou projevovat "podivným nutkáním", kdy má člověk potřebu udělat něco, co je pro něj neobvyklé. Nebo naopak vnitřně "ví", co má udělat v situaci, v níž nikdy nebyl a vědomě není schopen si s ní poradit.

Impulz minulého života

Duše se nejsnadněji projevuje ve spánku, kdy vědomí spí, a to formou snů. Lidem se tak může o jejich minulých životech zdát. Lidé, kterým se sny nezdají, mají uzavřené spojnice mezi svým mozkem a svou duší.

Iriniant je v tomto ohledu velmi stručný, ale v rámci tématu je možné nad tím přimhouřit oči. Podle průzkumů Černého řádu není tvrzení o zablokovaných energetických spojích definitivní. Jsou lidé, kteří "nemají na sny mozek".

Minulé životy se ale nemusejí projevovat jen ve snech. Je celá řada dalších možností, například intuice (pozn. Intuice jako nástroj duše → ZDE). Bohyně Siantis popisuje několik rituálů, jak se lze na minulé životy přímo napojit (pozn. v knize Montril hovoří na toto téma Vam s Maritou, konkrétně na vliv minulých životů na život současný).

Projev minulých životů viz výše. Siantis hovoří o zmíněných rituálech velmi bohatě, například o hypnóze nebo řízené meditaci, případně o společné astrální cestě (v případě, že si člověk s sebou nese z minulého života něco konkrétního a uzná, že je to vhodný způsob) nebo o změně stavu vědomí (řízené použití látek, které odsouvají vědomí do pozadí - různé byliny, v nejhorším případě drogy nebo omamné/halucinogenní látky apod.).

Zkušenosti z minulých životů si s sebou duše nese, a když je potřeba, projevuje je. Přítomný člověk si je vědom těchto jemných doteků a je schopen s nimi vědomě pracovat, Probuzený člověk ještě lépe. Někdy je minulým životům přisuzováno, když má člověk vrozený talent k nějaké činnosti nebo když se u něj projevuje sklon k činnosti, ke které nikdo z rodiny nemá žádný vztah.

Hledání minulého života

Toto je moc pěkná poznámka a řád může jen potvrdit, že je to pravdivé, ačkoli není původ talentu vždy takový. Ať už jde o talent k hudbě, malířství, kovářství nebo čemukoli jinému. Obvykle se jedná o uměleckou oblast, ale není to pravidlem.

Z minulých životů si ale člověk nemusí nést jen to dobré. Mnohem častěji si lidé s sebou nesou nešťastný zážitek, například násilná smrt, silný strach (z čehokoli), hluboký zármutek… Emoční dědictví minulých životů přechází na nové tělo jen v případě, že se od této emoce duše neočistí v plazmatické sféře po smrti těla, které emoci prožilo. Emoce se tak stává parazitem a je nutností duše se emoce v novém těle zbavit.

To se děje tak, že se člověk neustále dostává během svého žití do dění, které v něm tuto emoci/tyto emoce vyvolává. Je to blok, který je třeba zpracovat. Démon existuje a je záhodno se od něj oprostit.

Jeden příklad za všechny - strach z výšek. Pokud se člověk bez jediného důvodu či příčiny bojí výšek, je to překážka, která se k němu bude vracet, dokud se s ní nevypořádá. A bude se dostávat do situací, které přicházejí záměrně, aby tento blok překonal. Jakmile ho překoná, pozná krásy výšek a výhledu. Často se jedná o různé strachy, ale jsou i případy, kdy si člověk s sebou nese z minulého života nenávist, závislost nebo i lásku. Všechny emoce je třeba zpracovat.

Pozůstatek minulých životů

Stejně tak si můžou nést tak neskutečně silné zážitky, že dochází k "poškození" psychiky - lidé jsou "psychicky nemocní", žijí ve svém vnitřním světě (rozpolcené osobnosti, mentální postižení, psychiatrická oblast…). Tento zážitek byl pro ně v minulém životě tak silný, že v tom současném musí část mozku "vypnout", aby se mohla tato záležitost urovnat uvnitř. Ale není to pravidlem, tuto diagnostiku musí provést odborníci (ideální řádoví). Situaci rozhodně neřeší "léky".

Pro jedince je mnohem jednodušší, když zná původ těchto emocí. Když si vzpomene na okamžik z minulého života, který v něm tuto překážku vybudoval. Vědomé rozpomenutí bývá opravdu náročné pro člověka žijícího ve hmotě s uzavřenou myslí. Rozum mu nedovolí přijmout skutečnosti. Bohyně Siantis pro tyto případy sepsala rituály, které lidem tento zásadní okamžik usnadňují.

Rituály už byly zmíněny, ale je nutné upozornit na to, na co bohové upozornit nemohou, protože lidé Starého Koloběhu neznají vhodné pojmy - na psychiku. Lidé jsou mnohdy pod tak silným vlivem své dominantní reality, že si nikdy nepřipustí existenci minulých životů, natožpak jejich vliv na své žití. To je nultý stupeň (pozn. viz → ZDE) a tito lidé se tak často budou setkávat s informacemi a situacemi, které je mají Probudit, až se tak stane.

Je tu Řád a ten nelze ve hmotě obejít.

Vliv minulých životů je nedoceněný a bylo by krásné, kdyby se lidé vědomě rozhodli se na ně napojit, zpracovat jejich pozůstatky a použít je k vlastnímu rozvoji. Usnadnilo by to životní cestu každého člověka a urychlilo jeho rozvoj.

To by bylo…
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama