Listopad 2015

Minulé životy

28. listopadu 2015 v 22:45 | Montril Sharon
Článek vychází z učení Nejvyššího boha, bohyní života Drie a smrti Mrie a boha Irinianta. Tučně jsou psány dodatky Černého řádu.Občas se stane, že zaslechnete slovní spojení "stará duše". Je tím myšleno to, že konkrétní jedinec má za sebou velice bohatý minulý život, skládající se z jednotlivých životů v různých tělech. V podstatě jsou všechny duše stejně staré, jen se nacházejí na různém stupni "vývoje", či lze říci na různém stupni Uvědomění.

Prostě a jednoduše, čím více je člověk napojen na svou duši, tím snadněji proniká k minulým životům a je schopen s nimi alespoň nevědomě pracovat. Tato "schopnost" je neznalými vnímána jako něco fascinujícího, což vede k označení člověka jako "stará duše".

Minulými životy jsou v tomto výkladu myšleny ty životy, které duše prožila ve svých předchozích tělech. Jelikož je vše energie, otiskují se tyto životy do duše, která se ze svých fyzických životů učí a poznává, a následně se tyto životy mohou projevit do žití současného.

Duše je ohromnou knihovnou informací (pozn. viz Jednotná mysl nebo Společné vědomí → ZDE), ve které lze nalézt vše potřebné. Někdy ale vědomí nehledá a knihovna má potřebu sdělit vědomé části mozku, co cítí, že je nutné, aby věděl.

Taktéž "vnitřní hlas". Minulé životy se mohou projevovat "podivným nutkáním", kdy má člověk potřebu udělat něco, co je pro něj neobvyklé. Nebo naopak vnitřně "ví", co má udělat v situaci, v níž nikdy nebyl a vědomě není schopen si s ní poradit.

Impulz minulého života

Duše se nejsnadněji projevuje ve spánku, kdy vědomí spí, a to formou snů. Lidem se tak může o jejich minulých životech zdát. Lidé, kterým se sny nezdají, mají uzavřené spojnice mezi svým mozkem a svou duší.

Iriniant je v tomto ohledu velmi stručný, ale v rámci tématu je možné nad tím přimhouřit oči. Podle průzkumů Černého řádu není tvrzení o zablokovaných energetických spojích definitivní. Jsou lidé, kteří "nemají na sny mozek".

Minulé životy se ale nemusejí projevovat jen ve snech. Je celá řada dalších možností, například intuice (pozn. Intuice jako nástroj duše → ZDE). Bohyně Siantis popisuje několik rituálů, jak se lze na minulé životy přímo napojit (pozn. v knize Montril hovoří na toto téma Vam s Maritou, konkrétně na vliv minulých životů na život současný).

Projev minulých životů viz výše. Siantis hovoří o zmíněných rituálech velmi bohatě, například o hypnóze nebo řízené meditaci, případně o společné astrální cestě (v případě, že si člověk s sebou nese z minulého života něco konkrétního a uzná, že je to vhodný způsob) nebo o změně stavu vědomí (řízené použití látek, které odsouvají vědomí do pozadí - různé byliny, v nejhorším případě drogy nebo omamné/halucinogenní látky apod.).

Zkušenosti z minulých životů si s sebou duše nese, a když je potřeba, projevuje je. Přítomný člověk si je vědom těchto jemných doteků a je schopen s nimi vědomě pracovat, Probuzený člověk ještě lépe. Někdy je minulým životům přisuzováno, když má člověk vrozený talent k nějaké činnosti nebo když se u něj projevuje sklon k činnosti, ke které nikdo z rodiny nemá žádný vztah.

Hledání minulého života

Toto je moc pěkná poznámka a řád může jen potvrdit, že je to pravdivé, ačkoli není původ talentu vždy takový. Ať už jde o talent k hudbě, malířství, kovářství nebo čemukoli jinému. Obvykle se jedná o uměleckou oblast, ale není to pravidlem.

Z minulých životů si ale člověk nemusí nést jen to dobré. Mnohem častěji si lidé s sebou nesou nešťastný zážitek, například násilná smrt, silný strach (z čehokoli), hluboký zármutek… Emoční dědictví minulých životů přechází na nové tělo jen v případě, že se od této emoce duše neočistí v plazmatické sféře po smrti těla, které emoci prožilo. Emoce se tak stává parazitem a je nutností duše se emoce v novém těle zbavit.

To se děje tak, že se člověk neustále dostává během svého žití do dění, které v něm tuto emoci/tyto emoce vyvolává. Je to blok, který je třeba zpracovat. Démon existuje a je záhodno se od něj oprostit.

Jeden příklad za všechny - strach z výšek. Pokud se člověk bez jediného důvodu či příčiny bojí výšek, je to překážka, která se k němu bude vracet, dokud se s ní nevypořádá. A bude se dostávat do situací, které přicházejí záměrně, aby tento blok překonal. Jakmile ho překoná, pozná krásy výšek a výhledu. Často se jedná o různé strachy, ale jsou i případy, kdy si člověk s sebou nese z minulého života nenávist, závislost nebo i lásku. Všechny emoce je třeba zpracovat.

Pozůstatek minulých životů

Stejně tak si můžou nést tak neskutečně silné zážitky, že dochází k "poškození" psychiky - lidé jsou "psychicky nemocní", žijí ve svém vnitřním světě (rozpolcené osobnosti, mentální postižení, psychiatrická oblast…). Tento zážitek byl pro ně v minulém životě tak silný, že v tom současném musí část mozku "vypnout", aby se mohla tato záležitost urovnat uvnitř. Ale není to pravidlem, tuto diagnostiku musí provést odborníci (ideální řádoví). Situaci rozhodně neřeší "léky".

Pro jedince je mnohem jednodušší, když zná původ těchto emocí. Když si vzpomene na okamžik z minulého života, který v něm tuto překážku vybudoval. Vědomé rozpomenutí bývá opravdu náročné pro člověka žijícího ve hmotě s uzavřenou myslí. Rozum mu nedovolí přijmout skutečnosti. Bohyně Siantis pro tyto případy sepsala rituály, které lidem tento zásadní okamžik usnadňují.

Rituály už byly zmíněny, ale je nutné upozornit na to, na co bohové upozornit nemohou, protože lidé Starého Koloběhu neznají vhodné pojmy - na psychiku. Lidé jsou mnohdy pod tak silným vlivem své dominantní reality, že si nikdy nepřipustí existenci minulých životů, natožpak jejich vliv na své žití. To je nultý stupeň (pozn. viz → ZDE) a tito lidé se tak často budou setkávat s informacemi a situacemi, které je mají Probudit, až se tak stane.

Je tu Řád a ten nelze ve hmotě obejít.

Vliv minulých životů je nedoceněný a bylo by krásné, kdyby se lidé vědomě rozhodli se na ně napojit, zpracovat jejich pozůstatky a použít je k vlastnímu rozvoji. Usnadnilo by to životní cestu každého člověka a urychlilo jeho rozvoj.

To by bylo…

Podpora ze strany Blog.cz

27. listopadu 2015 v 19:53 | Montril Sharon |  Novinky
Před pár dny jsem se obrátila na jádro blogu.cz s prosbou o šíření povědomí o mé knize Montril, přičemž dnes byl zveřejněn článek.

Nový náhled na knihu Montril, osm let práce v jedné knize, si můžete přečíst

ZDE


První komentáře jsou naprosto úžasné. Jak ty "kladné", tak ty "záporné". Za "oba" typy jsem moc vděčná, je pozoruhodné poznávat mentalitu různých lidí a jejich priority.

Někteří si všimnou délky práce na jedné knize nebo obsahu samotného, někteří si informace překrucují k obrazu svému (očekávala jsem to a lidé mě nezklamali), druzí jsou neutrální, další naopak rýpaví....

Dokonalé.

Každopádně děkuji Blog.cz za podporu!P. S. Zítra se můžete těšit na článek o minulých životech.


Astrální sféra a cestování, část II.

21. listopadu 2015 v 18:06 | Montril Sharon

Konkrétně a praktičtěji o astrálu podle učení bohyně Siantis (citace jejího učení je psaná kurzívou), které je doplněno komentáři Černého řádu.

Základní informace byly zveřejněny v první části článku → ZDE ←. Nyní učení bohyně Siantis, paní emocí a plazmatické sféry, poodhalí pár ze stovek emočních rituálů, které slouží k Probuzení a Uvědomění. Přesný popis rituálů včetně podrobného výkladu je obsažen ve spisech Černého řádu nebo v knize Rituály bohyně Siantis.

Podrobný popis astrálního cestování je uveden v knize Montril, kdy Montril Siana uskutečňuje kompletní astrální cestu až do energetické sféry.


Následující text se týká první etapy astrálního cestování - vycestování do astrální sféry.
Rituál První - Dechové cvičení


Dech je nejdůležitější, nejzásadnější a nejmocnější dar, který byl tělu coby nádobě dán. S prvním nádechem po narození se všechna tři těla propojí, s posledním výdechem při umírání pouta odpadají. Dech je důkazem života. Čím více dechu, tím povznesenější je toto pouto.

Prováděj dechové cvičení k oživení svých těl, k povznesení těla fyzického, očištění těla plazmatického a procítění těla energetického. Dech je jedinou a nejvíce pevnou spojnicí mezi třemi těly a nejjistější způsob k povznesení, ani Nejvyšší emoce nemá takové kvality.

Vzorců dechových cvičení je spousta, moji kněží ti mohou pomoci, pokud tápeš, když jim přesně povíš, k čemu má cvičení sloužit (pozn. Černého řádu - tyto informace jsou uvedeny v přílohách spisů Dech jako podstata bytí v hmotném těle; a Dech jako nástroj k Uvědomění).

Vůbec nejdůležitější dechové cvičení je stanovení doby nádechu-zadržení dechu-výdechu-zadržení dechu. Při naslouchání tepu srdce a uvědomování si vlastního bytí se otevírají astrální a energetické kanály (pozn. známo jako Kvantová pauza, více → ZDE ← nebo → ZDE ←).

Vzorec kvantové pauzy

O dechu byla napsána už spousta literatury, článků a příspěvků a proběhly mnohé diskuze, disputace, sezení a jednání, taktéž celá řada průzkumů, výzkumů a měření. Dech je fenomén. Jeho potlačování a neuvědomování si je nástrojem Systému, jeho pěstování je klíčem k Probuzení a Uvědomění.


Rituál Druhý - Vstup do astrálu


Po natrénování dechových cvičení jsi, lidská bytosti, připravena vstoupit do astrální sféry.

Jak jsi při cvičení, bytosti, zjistila, poznala a pochopila (pokud ne všechny tři skutečnosti, cvič dál), dechově cvičit znamená být v přítomnosti. Teď a nyní. Víš, že neexistuje čas, prostor ani hranice. Víš, že v nejhlubší podstatě neexistuje hmota. A víš, co jediné má hodnotu tak vysokou, že stojí za to jí přinést Nejvyšší oběť (pozn. o nejvyšší oběti hovoří bohyně Diantis → ZDE ←).

To je vstup do astrální sféry.

Jak už bylo řečeno, astrální sféra je tvořena krajními dimenzemi plazmatické sféry. Je to plazmatický prostor, do kterého se promítá hmota. Metaforicky řečeno. V hluboké podstatě se jedná - při vstupu do astrální sféry - o sestoupení do vlastního bytí a oproštění se prostřednictvím dechu od hmotného těla, které povznáší.

Pojem "astrál" coby prostor, kde se prolíná plazma a hmota, je při astrálním cestování definován hmotným tělem a vlastními plazmatickými bytostmi - např. vlastními anděly a archanděly, stejně tak démony a arcidémony, se kterými se komunikuje.

Astrální tělo


Rituál Třetí - Bytí v astrálu


Nyní, lidská bytosti, jež jsi už díky dechovým cvičením schopna dýchat bez soustředění a přítomnosti Vědomí, můžeš pobývat v astrálu. Astrální sféra tě uvítá podle toho, jak jsi ji stvořila. Budeš v ní potkávat své vlastní výtvory, budeš s nimi rozmlouvat, prociťovat je a poznávat, a až zjistíš vše, opustí tě. Neboť z tohoto důvodu emoce existují.

Opět výrazně metaforický výklad. Nyní není prostor pro obšírné výklady o podobě astrální sféry a jejích obyvatel, tedy stručně. Jedinec po vstupu do astrálu poznává jednotlivé astrální bytosti, které sám stvořil. Jsou to jeho vlastní emoce, které - jelikož jde o prostor na hranici plazmy a hmoty - mají takovou podobu, jakou by měly, kdyby byly hmotné.

Každý prvek jejich podoby je symbolickým vyjádřením jejich podstaty. Odtud se bere podoba andělů, démonů, čertů, víl, elfů, trpaslíků, obrů, kentaurů, draků atd. …

Plazmatická bytost

Tím, že při poznání plazmatické bytosti tato svého tvořitele opouští, je velice krátce a stručně, nicméně zcela přesně řečena prostá věc. Člověku vstupují do životní cesty jen ty záležitosti, které mu mají pomoci ve vzestupu. Například je člověk postaven před nutnost naučit se řídit vůz. Učí se, studuje, trénuje, až získá oficiální oprávnění k řízení = záležitost, kterou je třeba poznat. Po jejím poznání zaniká nutnost její existence - ten, který se už naučil řídit, nepotřebuje další lekce. A to, že nyní může jezdit, mu otevře nové obzory a možnosti.

Stejný účel mají astrální bytosti = projekce emocí člověka v astrální sféře. Jakmile člověka opustí všechny jeho bytosti, jakmile se popasuje se svými démony i anděly (naučí se řídit), pozná natolik, aby mohl vstoupit do samotné plazmy (může jezdit).


Rituál Čtvrtý - Práce v astrálu


Poznávej, lidská bytosti, astrální sféru, která je tvou součástí. Slibuji ti, že čím více ji poznáš, tím více prozřeš a pochopíš sebe sama, až ti bude dovoleno vstoupit Vědomě do samotné sféry plazmatické, mého království. Astrální sféra je okrajem mostu mezi hmotou a plazmou.

ZDE ← více o tomto zmiňovaném mostě. O práci v astrálu bylo napsáno už ve Třetím rituálu.

Most mezi hmotou a plazmou


Rituál Pátý - Návrat z astrálu


Pokud jsi, lidská bytosti, unavena či syta prací ve svém nitru, po stejné cestě astrální sféru opusť. Přesuň své Vědomí více na povrch, uvědom si svůj dech a vstup zpět do přítomnosti. Dýchej pozvolna a prováděj dechové cvičení pro snadnější návrat do hmotného těla. Sžij se s ním, neboť je tvým údělem toto břímě nést.

Pokud své tělo více nechceš, prováděj další rituály, aby ses více nemusela, bytosti, vtělit.

Tento popis je poměrně přesný a není třeba k němu cokoli dodávat.

Klikací ikonka

15. listopadu 2015 v 11:05 | Montril Sharon |  Novinky

Kosmologie - Astrál a astrální cestování

14. listopadu 2015 v 12:52 | Montril Sharon |  Kosmologie

Astrál a astrální cestování I.

Co je astrál?
Co je astrální cestování, co je jeho podstatou?
Co vlastně znamená astrálně cestovat?
A co prozradí Černý řád?Astrální sféra a cestování, část II.

Rituály astrálního cestování.Energie a kineze

14. listopadu 2015 v 11:51 | Mairead

Energie a kineze

V knize Montril se můžete setkat s principem kinezí, tak říkajíc, na každém kroku. Kinezemi de facto vládnout všichni Terineree a Montril Siana, čtenář se s nimi setkává na každé stránce.

Nicméně kineze tak, jak jsou chápány zde na Zemi, v prvním díle ovládá jen Otam a Marita, přičemž s Otamem je možné setkat se přímo v akci. Jedna z dějových linií druhého dílu se odehrává na Zemi, a právě v těchto částech knih se čtenář setkává s postavou, která se k ovládání kinezí vypracovala. A právě ze znalostí této postavy vznikl následující spis.

Na úvod bylo řečeno dost, nyní k samotnému spisu Černého řádu na téma Energie a kineze. Opět ho doplňuji o své poznámky.

Ukázka z druhého dílu, ve které si můžete přečíst o autorce spisu

ZDE


Pro mě byla cesta pochopení a učení kinezí velice náročná, protože nikde neexistoval ucelený soubor pravdivých informací, na jejichž základě by bylo možné studovat. Z toho důvodu jsem se rozhodla usnadnit pouť všech, kteří se kinezemi přejí zabývat, tím, že sepíšu stručný úvod do tohoto tématu pro potřeby čtenářů a studentů projektu Montril. Po přečtení jsem usoudila, že nemusím přikládat žádné příklady ani ilustrace, příběh je v tomto ohledu naprosto dostačující. Spis bude pouze doplňující.

Na tomto zdroji informací (pozn. → ZDE ←) je dostatečně popsán všeobecný princip = teorie zhmotnění. Jsou zde veškeré potřebné informace, takže rovnou k věci.

Kineze je spíše přenesený pojem. Uvádí se různé definice, v každé jde ale o totéž - o pohyb. Pohyb je život, což samo o sobě vypovídá, že kinezemi nemůže vládnout zkostnatělý člověk, který se nehýbe. Nehýbe na žádné ze tří úrovní lidského těla.

Kineze je pohyb sám i pohybování něčím. V podstatě jde o usměrňování energie za daným účelem. V knize Montril využívá Otam pyrokinezi v boji. Různé předpony (tele-, pyro-, atmo-, chrono-, aero-, bio-, cryo-, elektro-, geo-, hydro-, lumo-, magno-, optalmo-, psycho-, tetra-, termo-, vita-…) jen vymezují oblast, na kterou se podstata kinezí zaměřuje.

Princip je stále stejný.

Pyrokineze

Kineze je usměrňování energie. Jde o práci s energií na všech třech tělesných úrovních. Začátečník pracuje s energií svého těla (pozn. viz Otam v knize Montril). V příběhu Montril pracuje Siana s energií ryzí a energií emocí. To jsou tři sféry.


Čím "hutnější" je objekt, na který je energie usměrňována, tím více energie potřeba k vykonání práce. Roztočit papírový větrník telekinezí je snadnější než rozkutálet balón. Je ale nutné si uvědomit to, co je neustále opakováno - vše je energie. Jakmile tento fakt člověk přijme, pohne nejvyššími horami planety.


Práce s energií těla

Této části se věnuje naprostá většina dostupných zdrojů (pozn. cvičení s energiemi → ZDE ←). Základem je poznat energii, otevřít mysl a uvést všechna tři těla do pohybu. Práce s energií těla je absolutní základ, zdroje informací, jak už to bývá, jsou zkreslené, k přesným informacím se lze dostat přes Černý řád samotný, semináře nebo vhodnou literaturu (pozn. viz první i druhý díl Montril). Vzhledem k dostupnosti informací na toto téma na internetu není třeba se zde více zdržovat.

Telekineze

Práce s energií emocí

To je okamžik, kdy kineze získávají nový rozměr. Při práci s energiemi nepřichází žádné fyzické neduhy jako bolesti hlavy, vyčerpání nebo únava. Jako zdroj energie pro práci s kinezemi jsou emoce samotné. Ne nadarmo se říká, že ti, kteří emoce neovládají, dokážou hýbat předměty. Ale to je metafora, jako vše.

Jak student postupně pracuje s jednotlivými emocemi, poznává je, učí se je a začíná je chápat. Obvykle si lidé myslí, že silné emoce jako vztek, zlost nebo agrese jsou tím pravým pro kineze. Paradoxně je to přesně naopak. Ano, jsou situace, kdy je to skvělý a hlavně rychlý zdroj energie, ale rozhodně není silný. Prožívat tyto hutné emoce vede k uzemňování, kostnatění a zpomalování. Jsou to nízké vibrace a pomalé frekvence.

Využívání vyšších emocí dává kinezím nejen větší sílu a "šmrnc" (pozn. metaforické, či spíše citoslovečně vyjádření vysokých vibrací), ale i vnitřně rozvíjí. Ten, který vnitřně chápe, jak funguje všeobecný princip, si jistě uvědomuje i nedozírnou hodnotu těchto "vysokých" emocí.

Kineze založené na "vysokých" emocích jsou silné, mocné a nejvíce vzdělávají.

Levitace

Práce s energií duše

Tohle je pomyslný nejvyšší stupeň, kdy je ke kinezím používána energie samotného nitra/jádra člověka. Tyto kineze bývají nejsilnější. Propojení všech tří těl a usměrnění energie vede k úžasným projevům. Skvělé jsou ukázky této síly v bojových uměních jako tai-chi. Na Zemi mimo Černý řád nevím o nikom, kdo by používal energii všech tří těl ke kinezím jako takovým - tito lidé si uvědomují hodnotu vědění, které mají, a zaměřují svou pozornost jiným směrem.

Nicméně projevem takhle silných kinezí může být zvedání tunových břemen, levitace, manipulace s rozsáhlými požáry včetně sopek, "ovládání" počasí, tlakové vlny…


Mé vlastní zkušenosti

Tolik k obecnému shrnutí. Konkrétní postupy jsou pak k dispozici v knihovnách Černého řádu, instruktorů, u mě samotné nebo v příběhu Montril.

Osobně jsem kineze studovala pro vlastní zájem, ale jak jsem postupovala, všiml si mých výsledků Černý řád. Vstoupila jsem do jeho řad a získala přístup k metodikám a literatuře. Nyní jsem v této oblasti v této části vesmíru vyhledávaným člověkem a cestuji mezi planetami a plním úkoly (pozn. viz druhý díl Montril), jsem součástí výzkumných týmů i pozemských vojenských misí.

Kineze využívám k usnadnění života, pro zábavu, k práci, ale i k boji. Můj poslední souboj se stal tak známý, že hrozilo odhalení Černého řádu. Vypracovala jsem se na nejvyšší, v těle možný stupeň, čerpám sílu ze své vlastní duše. Nejvyšším výkonem pro mě bylo vytvoření tunelu skrze nejvyšší horu na jedné nejmenované planetě.


Nabídka

Jelikož dobře vím, jak je těžké dostat se k relevantním informacím, dovolím si nabídnout sepsání úvodu do dalších z mých spisů, které se týkají kinezí. Stačí napsat, o co bys měl, studente, zájem.

Musím podotknout, že spisy Černého řádu slouží pouze jako doplnění ke knihám Montril, proto se nebudu zabývat tím, co je v knihách už obsaženo a jasně vysvětleno. A ráda odpovím na jakékoli otázky.

Ze svých zkušeností si doporučuji následující témata:

1. Faktory ovlivňující kineze;
2. Proč trénovat kineze;
3. Vliv kinezí na člověka;
4. Filozofie kinezí;
5. Známé osobnosti v oblasti kinezí;
6. Jak na trénování kinezí.

Aktualita 12 - Vzájemná propagace

12. listopadu 2015 v 21:47 | Montril Sharon |  Aktuality
Na základě dohody o vzájemné spolupráci mám tu čest upozornit na velice zajímavý časopis.

Možná někomu bude užitečný a pomůže mu :)

Více informací se můžete dočíst
ZDE


Má propagace ke shlédutí
ZDE
:)

Učení bohyně Dyny - Déšť

12. listopadu 2015 v 19:26 | Montril Sharon
Píseň "bohyně" vod Dyny (o této entitě více → ZDE ←), zpívaná v jazyce bohů a přepsaná do lidských slov. Lidská řeč nemá slova, která by byla schopna plně vystihnout hloubku podstaty a pointy písně. Rýmy padly, aby byla zachycena metafora.

Když padá déšť, není to jen voda. Není to počasí, které má otravovat.

Je to dar. Dar z hranice mezi Zemí a vesmírem. Dar z míst, kam přichází všechny energie našeho vesmíru a Světa. Dar z prostorů, kam dopadá záře Slunce, Měsíce, hvězd... Voda, jak učí Dyna, je nosičem informací.

Jaké informace přicházejí z míst, kde se prolíná atmosféra planety se samotným vesmírem? Jaké vibrace přinášejí padající kapky? Jakými energiemi je tato voda naplněna?

Báseň ke k dispozici na FB skupině v Souborech


Padá déšť

Pohleď,
padá déšť.

Padá z výšin nebe,
skrze zemi a půdu
do nejhlubších jezer
v podzemí této planety.

Přichází z nejvyšších výšin,
padá do nejhlubších hlubin
skrz hlínu a kameny,
nás, budoucnost.

Kapky voní výškami,
ve kterých se mraky prohánějí,
voní dotykem slunce a vesmíru,
jejich sílu na zem přinášejí.

Skrápí naši tvář,
dotýká se nás vesmír,
jeho nekonečná zář,
pulz čirého nekonečna.


Vánoční dárky k objednávkám knih

9. listopadu 2015 v 20:55 | Montril Sharon |  Novinky

Vánoční akce


Blíží se Vánoce a chtěli byste pro svou rodinu, přátele nebo známé něco speciálního?

Něco, co by jim bylo k užitku, co je bude provázet celý život, na co nelze zapomenout?

Na poli české fantasy je spousta knih, ale málokterá se tolik dotýká reality a nitra každého, kdo ji čte, jako příběh Montril…Ale už dost obchodničení. Abych projevila svou radost, kterou mám díky všem, kteří moje knihy čtou, debatují se mnou a podílejí se o své myšlenky a názory, rozhodla jsem se obdarovat každého, kdo si knihy objedná
do poloviny prosince.


Mám připraveny čtyři vánoční dárky, které si dovolím přidat ke každé objednávce obou knih.Dárky se vztahují pouze ke knize Montril, případně k oběma knihám - Montril i Povoláním likvidátorka.


• Malý dáreček budu dávat ke každé objednávce knihy Montril.


• Zbylé tři dárky…
- první přímo ode mě v podobě "ozdobného" překvapení pro dámy i pány;
- druhý od autorky obálek v podobě slevy v hodnotě 100 Kč na kresbu portrétu;
- třetí od velice šikovné paní, která vyrábí svýma rukama a svým srdcem kvalitní pralinky v malé čokoládovně (pouze pro prvních deset objednávek);
… budou součástí objednávek obou knih.


Podrobné informace o knihách.
ZDE


Knihy můžete objednat na e-mailu cesta.montril (@) gmail.com
(bez závorek a mezer)


V e-mailu, prosím, uveďte:
- název knih a počet,
- zda chcete věnování (pokud ano, jaké, nebo zda to necháte na mně),
- způsob platby (převod/dobírka),
- doručovací adresu.


Odpovím Vám co nejdříve.

V případě, že Vám připadne sleva na portrét, ode mě obdržíte slevový kupón, který pak uplatníte při objednávce portrétu přímo u malířky.


Cena knihy Povoláním likvidátorka - 200 Kč (poštovné 50 Kč/80 Kč; platba převodem/dobírka)
Cena knihy Montril - Cesta začíná - 250 Kč (poštovné 60 Kč/90Kč; platba převodem/dobírka)

Při koupi obou knih poštovné a balné 80 Kč/dobírka 110 Kč.

Nečekaná reklama

7. listopadu 2015 v 22:57 | Montril Sharon |  Novinky
Ráda bych se podělila o novinku, která by mě ani ve snu nenapadla.

Dnes se mi ozvala dobrovolnice od pana Saši Puebla ze Slovenska s tím, že byla požádána, aby zveřejnila článek o knize Montril. Bylo to skutečně milé překvapení, za které děkuji.

Článek si můžete přečíst

ZDE