Duchové

31. října 2015 v 20:55 | Člen Černého řádu

Spis Černého řádu o duchách


Duchové

Černý řád pozoruje fenomén "duchové" už opravdu mnoho let napříč všemi kulturami ve všech vesmírech. Existuje tolik případů, kolik je plazmatických bytostí nižších stupňů. Musím na úvod zmínit důležitou věc - pravdu lidé nepřijímají. Tento spis je určen otevřeným myslím a zvídavým lidem, kteří se zajímají nebo podstupují proces Probuzení. "Hmotňáky" (pozn. hmotňák je řádové označení pro člověka závislého na hmotě, který neuznává existenci ničeho jiného než hmotné sféry) požádám, ať se nevyjadřují - je to ztrátou času pro ně i pro mě, který se musí jejich komentáři zabývat.

Dále požádám ke spisu nepříklat žádné obrázky, fotografie ani ilustrace. Zkreslují vnímání textu, jeho uchopení a pochopení.

Je obecným faktem, že po smrti těla odchází duše i duch do plazmatické sféry, konkrétně do její "prostřední" části, kde existují "pouze" emoce. Zde duše prožívají dominantní emoce svého žití v těle. Účelem je se s emocí naučit pracovat a nakonec ji "opustit", aby se duše posunula "výš" v plazmatické sféře, oprostila se od všech emocí a mohla vstoupit zpět do energetické sféry.

"Duchové" v doslovném výkladu neexistují. Duch člověka je v nitru plazmatické sféry, jak to určil První Tvůrce, i s duší a nevrací se do hmotné sféry.

Jediné, co po zemřelém těle a jeho duchu může ve hmotě zůstat, je emoční otisk. Stručně se jedná o vtisknutí silné emoce do prostředí, kde zůstane uchována. Emoční otisk může být tak silný, že je možné ho zahlédnout, a může být i natolik silný, že je schopen manipulovat s předmětem (například když násilnou smrtí umírající člověk sahá po telefonu, už se ho dotýká, ale telefon se posune).

To je z duchů, jak si je lidé na planetě Zemi představují, vše.

Spis se zabývá podrobně i stručně všemi možnými případy, které lidé označují jako "duchové", ale do tohoto souhrnu jsem vybral jen nejznámější.

Pojem "duch" se tedy stává souhrnným označením všech "nadpřirozených" jevů, které jsou spojeny s přítomností jemnohmotné bytosti. Znovu zopakuji, že lidský duch nemá jediný důvod se zdržovat ve hmotě!

Ani v případě, že jeho tělo někdo zabil. Budiž to první nejznámější příklad.Příklad první - Duch zůstal, aby… (byl pomstěn, dokončil úkol…)

Jedná se o případ, kdy "člověk zemřel násilnou smrtí, a nedojde pokoje, dokud nebude jeho smrt pomstěna nebo viník potrestán". Nejde o ducha. Může se jednat o emoční otisk, o opuštěného démona, o uvězněného démona nebo o volného démona (o klasifikaci démonů je řeč v jiném spise). Motiv pomsty je potravou jen démonů.

Případy démonů se liší démon od démona, záleží na osobnosti, třídě a síle. Duši i duchu je jedno, co se děje ve hmotném světě po jejich smrti, neboť vývoj duše je určený. Není pro tento pár vůbec důležité, jestli tělo zemře, protože se narodí znovu.

Jediné, na čem záleží, je, jak tělo zemře. Viz kniha Anaira, kde je tato problematika řešena.

V případě nedokončeného úkolu se jedná ve většině případů o emoční otisky.

Tady zmíním naprosto úžasný fenomén.Fenomén posmrtnosti

Jak je patrné, život po smrti je - v plazmatické sféře, poté opět ve hmotné sféře. Postupem vývoje i v energetické sféře.

Jako fenomén posmrtnosti je řádem prokázané spojení mezi emočním otiskem a duchem s duší v plazmatické sféře. Duše po smrti těla prožívá emoci například své násilné smrti kvůli tomu, že ve hmotě zůstal její otisk. Dokud nebude otisk smazán, emoční tělo se s touto konkrétní emocí nevyrovná. V řádu jsou profese "lovců posmrtných fenoménů", kteří těmto duším ulevují odstraněním otisků.

Zánik emočního otisku může být způsoben různými procesy, když se budu držet příkladu výše, tak nalezením a potrestáním pachatele. Emoční a energetické proudy otisk "osvobodí" a duch tak zpracuje emoci a nemusí si ji nést do dalšího života.

Fenomén posmrtnosti je na planetě Zemi velice rozšířený a jsou zaznamenány desetitisíce případů, které pod toto označení spadají. Dokonce i takové případy, kdy jsou emoční otisky vytvářené živými lidmi.

Příkladem mohou být hřbitovy nebo kostely či taková místa, jejichž atmosféra je určována lidmi, kteří na toto místo přijdou. Kdyby se na hřbitovech zpívalo a tančilo, do prostředí by se otiskovaly jiné emoce než smutek, lítost apod.

Pokud člověku zemře blízká osoba, může být pro tohoto člověka jeho ztráta tak bolestná, že ji nedokáže unést. A tak své pocity uvolní ve formě vlastního emočního otisku. Když je například pár, který se zná od dětství, a zemře po celoživotní společné pouti manžel, může to být pro vdovu tak bolestivé, že stvoří emoční otisk. Vzpomíná na manžela; představuje si, jaké by to bylo, kdyby tu byl; přeje si, aby tu byl; přehrává si v mysli jeho oblíbené činnosti. Velice silné emoce jsou tímto způsobem usměrňovány a uvolňovány do konkrétního projevu - vidiny ducha zesnulého. Může to zajít tak daleko, že se emoční otisk projevuje ve hmotě třeba i zvuky. Může tak být zaznamenán i jinými lidmi. To ale není případ posmrtnosti, ducha zemřelého nelze tímto způsobem ke hmotě "připoutat".Příklad druhý - Cítění přítomnosti ducha

Toto je druhý nejčastější případ přítomnosti "ducha". Že ho člověk cítí. Může cítit přítomnost emočního otisku nebo specifické atmosféry místa (ony hřbitovy, kostely, nebo naopak tančírny či divadla). Nebo může cítit přítomnost jiné plazmatické bytosti.

Existují třídy démonů, které jsou živeny z velice specifických pocitů lidí. Například - onen "pocit chladu" či "husí kůže". Říká se, že pocit chladu znamená, že je přítomna duše. Mohu vás naprosto ujistit, že duše opravdu nemá jediný zájem zůstávat ve hmotné sféře. Ať už je to duše cizího člověka, nebo matky, která zemřela. Bývají to argumenty mnohých médií, esoteriků nebo jasnovidců "je to duch vaší maminky, která na vás dává pozor". Vážně si myslíte, že by vás duše milujícího příbuzného chtěla děsit "ledovým pocitem"?! … když pomineme, že duše ve hmotě NEzůstává a že ani "nemůže" "sestoupit" proti Řádu zpět do astrálu či hmoty.

Lidé, kteří toto tvrdí, jsou velice nebezpečí, neboť neví, co činí. A nejhorší je, že to myslí dobře. Umožňují tak existenci démonů, kteří by normálně nedokázali existovat, protože by neměli potravu.Příklad třetí - Zvuky a hýbající se věci

Fenomén poltergeist je skutečně pozoruhodný, a jelikož je jediný, který se projevuje velice silně, musí se jím věda zabývat. A jak to tak bývá, věda hledá vysvětlení ve hmotě.

Objevila se různá vysvětlení - zemětřesení, nevědomá telekineze (způsobená uvolňováním energie), magnetismus, halucinace… nebo vysvětlení, které zní - nevysvětlitelné.

Vysvětlení je jednoduché.

Pouze ty nejsilnější plazmatické bytosti mají schopnost manipulovat s hmotou. Ani astrální cestovatelé, kteří jsou hmotě v celé plazmatické sféře nejblíže, to nedokážou. Nicméně silné plazmatické bytosti se v astrálu (okraj plazmatické sféry, který je nejblíže hmotě) nevyskytují. Jsou na to moc silné - představte si to, jako kdybyste chtěli po obrovi, aby vstoupil do malého pokoje. Prostě se tam nevejde.

Zvuky a hýbající se věci se udávají spojením emočních otisků vytvářených žijícími (ale i umírajícími) lidmi, energetických polí planety (resp. energetických drah a jejich výstupy na povrch) a plazmatických bytostí (ve většině případů démonem). Démon objeví toto energeticky silné místo, které ho posiluje, a začne zkoušet. Lidská fantazie je naprosto úžasná a při prvním divném zvuku vykresluje scénáře, které by předčily nejlepší hororové dílo (krásný příklad lidí, kteří jsou ovládaní svou Myslí). Lidé svými představami - tedy vysíláním energie - "krmí" démona, který má najednou snadný zdroj potravy.

A takhle situace pokračuje dál a vyhrocuje se.Příklad čtvrtý - Plazmatické bytosti

Stává se, že lidé ve své nevědomosti označí pojmem "duch" plazmatickou bytost, která s tímhle pojmem nemá nic společného (v doslovném výkladu ano, ale celou dobu se pohybujeme v přenesených významech). Jsou případy, kdy se za bouřky stahují plazmatické bytosti do obydlí - nejde ani o démony, ani o anděly, ani o duchy, ale prostě o bytosti, které se snaží dostat z dosahu silné energie bouře.Příklad pátý - Lidská fantazie

Jakmile člověk něco prožije, dá krk za to, že je to skutečné. Je schopný přísahat na cokoli, že to, co viděl/slyšel, bylo skutečné a byl to duch.

Lidská fantazie je ohromný nástroj plný potenciálu, pokud je využíván duší. Jakmile je v rukou Mysli, která je nástrojem hmotného těla (s přimhouřenýma očima lze říct, že Mysl utváří realitu), je to konečná.

Mysl velice snadno ošálí smysly a velice vysoké procento lidí je svou Myslí ovládáno.Příklad šestý - Zaznamenání duchů

Stává se, že jsou "duchové" vyfoceni, natočeni či jinak zaznamenáni. Přístroje, které pracují se světlem, se nemýlí? Je nutné si uvědomit, jak pracuje světlo a jak fungují plazmatické bytosti včetně emočních otisků, ale o tom tu už bylo napsáno hodně (pozn. o světle → ZDE ←; plazmatické bytosti → ZDE ←; emoční otisky → ZDE ←; teorie zhmotnění → ZDE ←).

Závěr

Nejjistější způsob, jak identifikovat "nadpřirozený" úkaz, je přizvat k němu člena Černého řádu, který se na tuto oblast specializuje. Nebo kteréhokoli člena prvního stupně, ten to dokáže určit také. Pro naprostou jistotu je poté nejlepší pozvat k identifikaci člověka, který pracuje s energiemi.

Lidé si myslí, že je fyzické tělo důležité. Že je po jeho smrti nic. Myslí si, že mají jeden život. Přikládají fyzickému tělu neuvěřitelně přemrštěný význam, je to mnohdy až směšné. Z toho důvodu hledají senzace. Mnozí pravdu nepřijmou - duchu a duši, jejichž fyzické tělo zemřelo, na fyzickém těle již nezáleží. Záleží lidem na nástroji, který se zničil? Záleží člověku na zlomené vidličce, zničeném kladivu, na pile se zničenými zuby? Ne. Je to hmota, je to nástroj, který je určen ke vzniku, použití, opotřebování, zničení, zahození a likvidaci.

Tělo je nástroj.

A nic míň ani víc.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama