Říjen 2015

Duchové

31. října 2015 v 20:55 | Člen Černého řádu

Spis Černého řádu o duchách


Duchové

Černý řád pozoruje fenomén "duchové" už opravdu mnoho let napříč všemi kulturami ve všech vesmírech. Existuje tolik případů, kolik je plazmatických bytostí nižších stupňů. Musím na úvod zmínit důležitou věc - pravdu lidé nepřijímají. Tento spis je určen otevřeným myslím a zvídavým lidem, kteří se zajímají nebo podstupují proces Probuzení. "Hmotňáky" (pozn. hmotňák je řádové označení pro člověka závislého na hmotě, který neuznává existenci ničeho jiného než hmotné sféry) požádám, ať se nevyjadřují - je to ztrátou času pro ně i pro mě, který se musí jejich komentáři zabývat.

Dále požádám ke spisu nepříklat žádné obrázky, fotografie ani ilustrace. Zkreslují vnímání textu, jeho uchopení a pochopení.

Je obecným faktem, že po smrti těla odchází duše i duch do plazmatické sféry, konkrétně do její "prostřední" části, kde existují "pouze" emoce. Zde duše prožívají dominantní emoce svého žití v těle. Účelem je se s emocí naučit pracovat a nakonec ji "opustit", aby se duše posunula "výš" v plazmatické sféře, oprostila se od všech emocí a mohla vstoupit zpět do energetické sféry.

"Duchové" v doslovném výkladu neexistují. Duch člověka je v nitru plazmatické sféry, jak to určil První Tvůrce, i s duší a nevrací se do hmotné sféry.

Jediné, co po zemřelém těle a jeho duchu může ve hmotě zůstat, je emoční otisk. Stručně se jedná o vtisknutí silné emoce do prostředí, kde zůstane uchována. Emoční otisk může být tak silný, že je možné ho zahlédnout, a může být i natolik silný, že je schopen manipulovat s předmětem (například když násilnou smrtí umírající člověk sahá po telefonu, už se ho dotýká, ale telefon se posune).

To je z duchů, jak si je lidé na planetě Zemi představují, vše.

Spis se zabývá podrobně i stručně všemi možnými případy, které lidé označují jako "duchové", ale do tohoto souhrnu jsem vybral jen nejznámější.

Pojem "duch" se tedy stává souhrnným označením všech "nadpřirozených" jevů, které jsou spojeny s přítomností jemnohmotné bytosti. Znovu zopakuji, že lidský duch nemá jediný důvod se zdržovat ve hmotě!

Ani v případě, že jeho tělo někdo zabil. Budiž to první nejznámější příklad.Příklad první - Duch zůstal, aby… (byl pomstěn, dokončil úkol…)

Jedná se o případ, kdy "člověk zemřel násilnou smrtí, a nedojde pokoje, dokud nebude jeho smrt pomstěna nebo viník potrestán". Nejde o ducha. Může se jednat o emoční otisk, o opuštěného démona, o uvězněného démona nebo o volného démona (o klasifikaci démonů je řeč v jiném spise). Motiv pomsty je potravou jen démonů.

Případy démonů se liší démon od démona, záleží na osobnosti, třídě a síle. Duši i duchu je jedno, co se děje ve hmotném světě po jejich smrti, neboť vývoj duše je určený. Není pro tento pár vůbec důležité, jestli tělo zemře, protože se narodí znovu.

Jediné, na čem záleží, je, jak tělo zemře. Viz kniha Anaira, kde je tato problematika řešena.

V případě nedokončeného úkolu se jedná ve většině případů o emoční otisky.

Tady zmíním naprosto úžasný fenomén.Fenomén posmrtnosti

Jak je patrné, život po smrti je - v plazmatické sféře, poté opět ve hmotné sféře. Postupem vývoje i v energetické sféře.

Jako fenomén posmrtnosti je řádem prokázané spojení mezi emočním otiskem a duchem s duší v plazmatické sféře. Duše po smrti těla prožívá emoci například své násilné smrti kvůli tomu, že ve hmotě zůstal její otisk. Dokud nebude otisk smazán, emoční tělo se s touto konkrétní emocí nevyrovná. V řádu jsou profese "lovců posmrtných fenoménů", kteří těmto duším ulevují odstraněním otisků.

Zánik emočního otisku může být způsoben různými procesy, když se budu držet příkladu výše, tak nalezením a potrestáním pachatele. Emoční a energetické proudy otisk "osvobodí" a duch tak zpracuje emoci a nemusí si ji nést do dalšího života.

Fenomén posmrtnosti je na planetě Zemi velice rozšířený a jsou zaznamenány desetitisíce případů, které pod toto označení spadají. Dokonce i takové případy, kdy jsou emoční otisky vytvářené živými lidmi.

Příkladem mohou být hřbitovy nebo kostely či taková místa, jejichž atmosféra je určována lidmi, kteří na toto místo přijdou. Kdyby se na hřbitovech zpívalo a tančilo, do prostředí by se otiskovaly jiné emoce než smutek, lítost apod.

Pokud člověku zemře blízká osoba, může být pro tohoto člověka jeho ztráta tak bolestná, že ji nedokáže unést. A tak své pocity uvolní ve formě vlastního emočního otisku. Když je například pár, který se zná od dětství, a zemře po celoživotní společné pouti manžel, může to být pro vdovu tak bolestivé, že stvoří emoční otisk. Vzpomíná na manžela; představuje si, jaké by to bylo, kdyby tu byl; přeje si, aby tu byl; přehrává si v mysli jeho oblíbené činnosti. Velice silné emoce jsou tímto způsobem usměrňovány a uvolňovány do konkrétního projevu - vidiny ducha zesnulého. Může to zajít tak daleko, že se emoční otisk projevuje ve hmotě třeba i zvuky. Může tak být zaznamenán i jinými lidmi. To ale není případ posmrtnosti, ducha zemřelého nelze tímto způsobem ke hmotě "připoutat".Příklad druhý - Cítění přítomnosti ducha

Toto je druhý nejčastější případ přítomnosti "ducha". Že ho člověk cítí. Může cítit přítomnost emočního otisku nebo specifické atmosféry místa (ony hřbitovy, kostely, nebo naopak tančírny či divadla). Nebo může cítit přítomnost jiné plazmatické bytosti.

Existují třídy démonů, které jsou živeny z velice specifických pocitů lidí. Například - onen "pocit chladu" či "husí kůže". Říká se, že pocit chladu znamená, že je přítomna duše. Mohu vás naprosto ujistit, že duše opravdu nemá jediný zájem zůstávat ve hmotné sféře. Ať už je to duše cizího člověka, nebo matky, která zemřela. Bývají to argumenty mnohých médií, esoteriků nebo jasnovidců "je to duch vaší maminky, která na vás dává pozor". Vážně si myslíte, že by vás duše milujícího příbuzného chtěla děsit "ledovým pocitem"?! … když pomineme, že duše ve hmotě NEzůstává a že ani "nemůže" "sestoupit" proti Řádu zpět do astrálu či hmoty.

Lidé, kteří toto tvrdí, jsou velice nebezpečí, neboť neví, co činí. A nejhorší je, že to myslí dobře. Umožňují tak existenci démonů, kteří by normálně nedokázali existovat, protože by neměli potravu.Příklad třetí - Zvuky a hýbající se věci

Fenomén poltergeist je skutečně pozoruhodný, a jelikož je jediný, který se projevuje velice silně, musí se jím věda zabývat. A jak to tak bývá, věda hledá vysvětlení ve hmotě.

Objevila se různá vysvětlení - zemětřesení, nevědomá telekineze (způsobená uvolňováním energie), magnetismus, halucinace… nebo vysvětlení, které zní - nevysvětlitelné.

Vysvětlení je jednoduché.

Pouze ty nejsilnější plazmatické bytosti mají schopnost manipulovat s hmotou. Ani astrální cestovatelé, kteří jsou hmotě v celé plazmatické sféře nejblíže, to nedokážou. Nicméně silné plazmatické bytosti se v astrálu (okraj plazmatické sféry, který je nejblíže hmotě) nevyskytují. Jsou na to moc silné - představte si to, jako kdybyste chtěli po obrovi, aby vstoupil do malého pokoje. Prostě se tam nevejde.

Zvuky a hýbající se věci se udávají spojením emočních otisků vytvářených žijícími (ale i umírajícími) lidmi, energetických polí planety (resp. energetických drah a jejich výstupy na povrch) a plazmatických bytostí (ve většině případů démonem). Démon objeví toto energeticky silné místo, které ho posiluje, a začne zkoušet. Lidská fantazie je naprosto úžasná a při prvním divném zvuku vykresluje scénáře, které by předčily nejlepší hororové dílo (krásný příklad lidí, kteří jsou ovládaní svou Myslí). Lidé svými představami - tedy vysíláním energie - "krmí" démona, který má najednou snadný zdroj potravy.

A takhle situace pokračuje dál a vyhrocuje se.Příklad čtvrtý - Plazmatické bytosti

Stává se, že lidé ve své nevědomosti označí pojmem "duch" plazmatickou bytost, která s tímhle pojmem nemá nic společného (v doslovném výkladu ano, ale celou dobu se pohybujeme v přenesených významech). Jsou případy, kdy se za bouřky stahují plazmatické bytosti do obydlí - nejde ani o démony, ani o anděly, ani o duchy, ale prostě o bytosti, které se snaží dostat z dosahu silné energie bouře.Příklad pátý - Lidská fantazie

Jakmile člověk něco prožije, dá krk za to, že je to skutečné. Je schopný přísahat na cokoli, že to, co viděl/slyšel, bylo skutečné a byl to duch.

Lidská fantazie je ohromný nástroj plný potenciálu, pokud je využíván duší. Jakmile je v rukou Mysli, která je nástrojem hmotného těla (s přimhouřenýma očima lze říct, že Mysl utváří realitu), je to konečná.

Mysl velice snadno ošálí smysly a velice vysoké procento lidí je svou Myslí ovládáno.Příklad šestý - Zaznamenání duchů

Stává se, že jsou "duchové" vyfoceni, natočeni či jinak zaznamenáni. Přístroje, které pracují se světlem, se nemýlí? Je nutné si uvědomit, jak pracuje světlo a jak fungují plazmatické bytosti včetně emočních otisků, ale o tom tu už bylo napsáno hodně (pozn. o světle → ZDE ←; plazmatické bytosti → ZDE ←; emoční otisky → ZDE ←; teorie zhmotnění → ZDE ←).

Závěr

Nejjistější způsob, jak identifikovat "nadpřirozený" úkaz, je přizvat k němu člena Černého řádu, který se na tuto oblast specializuje. Nebo kteréhokoli člena prvního stupně, ten to dokáže určit také. Pro naprostou jistotu je poté nejlepší pozvat k identifikaci člověka, který pracuje s energiemi.

Lidé si myslí, že je fyzické tělo důležité. Že je po jeho smrti nic. Myslí si, že mají jeden život. Přikládají fyzickému tělu neuvěřitelně přemrštěný význam, je to mnohdy až směšné. Z toho důvodu hledají senzace. Mnozí pravdu nepřijmou - duchu a duši, jejichž fyzické tělo zemřelo, na fyzickém těle již nezáleží. Záleží lidem na nástroji, který se zničil? Záleží člověku na zlomené vidličce, zničeném kladivu, na pile se zničenými zuby? Ne. Je to hmota, je to nástroj, který je určen ke vzniku, použití, opotřebování, zničení, zahození a likvidaci.

Tělo je nástroj.

A nic míň ani víc.


Aktualita 10 - Druhý díl z poloviny napsán

31. října 2015 v 17:43 | Montril Sharon |  Aktuality
Před pár minutami jsem dokončila první polovinu druhého dílu Montril - Cesta končí.

Úděl Atlantidy byl naplněn...

Podařilo se Sianě propojit vědomí Správce s fyzickým tělem?
Co bylo obětováno při obraně Indinie?
Kdo přežil?

Ukázky z bitvy o Moriona, tělo starce s vědomím Spráce, se brzy dočkáte!

Aktualita 09 - Chcete další ukázku z druhého dílu?

29. října 2015 v 19:24 | Montril Sharon |  Aktuality
Na FB skupině právě probíhá hlasování o tom, jestli je zájem o další ukázku ze druhého dílu.

Tentokrát by nešlo o kineze, ale o plazmatický souboj.

Vyjádřit se můžete do komentářů ANO/NE nebo hlasujte přímo na FB skupině Montril
ZDE

Logo

28. října 2015 v 9:22 | Montril Sharon |  Novinky
Ve spolupráci s Vivianou Stellatou, hlavní grafičkou a kolegyní spisovatelkou → KLIK ←, a Veronikou Balounovou, vrchní konzultantkou a Tvůrkyní přebalu knih → ZDE ←, bylo vytvořeno logo knihy Montril.

A jak to u mě bývá, není to logo ledajaké, ale má přesný význam a symboliku (viz níž).

Oficiální logo Montril je hned to první tříbarevné
(zbylá dvě jsou pro jiné účely).• Tři barevné vrstvy loga symbolizují tři sféry Světa a tři těla člověka.

• Bílá barva symbolizuje první sféru - energetickou. V těle je symbolem duše (neboť projev energie = Envataru ve Světě je bílé světlo).

• Fialová barva je symbolem plazmatické sféry a emočního těla. Představuje změnu a tranformaci. Fialová má spoustu významů - je harmonická (spojuje červenou a modrou barvu, mužský a ženský princip - symbol, že v plazmatické sféře "zaniká" dualita), je jí přiřazována schopnost léčit. Povzbuzuje inspiraci (také Inspiraci, Nástroj projevu duše) a očišťuje. Je barvou mystiky a spirituality.

• Černá barva symbolizuje hmotu - spojením všech barev duhy vzniká bílé světlo, ale spojením všech barev hmoty vzniká černá. Černý okraj loga symboliuje fyzické tělo.

Proces Probuzení

27. října 2015 v 20:57 | Člen Černého řádu
Spis jsem doplnila kurzívou psanými poznámkami, jejichž účel je usnadnit čtenáři a studentovi pochopení některých částí výkladu. Na závěr spisu si pak dovolím stručné shrnutí.

P. S. V rámci samostudia pevnosti Vůle nebylo dovoleno do článku přidat obrázky pro ulehčení. Proč, to zjistíte při četbě.

P. P. S. Řád požádal o zprostředkování zpětné reakce, požádám tedy o hlasování v anketě na konci článku + vyjádření do komentářů.


Proces Probuzení

Při zadání úkolu "napsat" spis o procesu, kterému se více méně obecně říká "Probuzení", jsem váhal, jestli to nepřenechat povolanějším. Nicméně mě o sepsání požádal sám Monarcha s tím, že mám v této oblasti mnoho znalostí a zejména zkušeností, a tak jsem svolil.

Napsat spis mi trvalo velice dlouho. Spis je obsáhlý, jsou v něm informace o Probuzení ze všech sedmi vesmírů. Nyní si ještě dovolím uvést, že následující řádky jsou výtahem ze spisu, který je uzpůsoben planetě Zemi a tématu, které bylo odhlasováno (pozn. Cituji: Téma probuzení, jak k němu dospět, jakou cestou kráčet… samozřejmě je mi jasné, že cesta všech není stejná, ale spíše o takový vhled do situace či pobídnutí, jak dál apod.).

Pojmem "Probuzení" je nazýván okamžik, kdy se na vědomé úrovni propojí všechna tři těla člověka - hmotné, plazmatické a energetické. Pomyslné "mosty" (pozn. viz → ZDE ←) mezi těly jsou vybudovány a jedinec procítí vlastní bytí. A tím bytí celého Světa.

Uvnitř Černého řádu následně definujeme stupně "Uvědomění" (pozn. viz kniha Montril). Jak označení napovídá, jedná se o úrovně pochopení. Počet stupňů není konečný a vždy, když člověk na nejvyšším stupni postoupí "výše", definuje nový stupeň. V současné době má Černý řád třináct stupňů Uvědomění - nultý, na kterém se nachází právě Probuzený jedinec + dvanáct následujících.

V rámci celého Světa se na třináctém stupni nachází několik tisíc bytostí, v tomto vesmíru, který je nejmladší, je jich paradoxně/logicky nejvíce. Na třináctém stupni se nachází ten, který studuje u samotného Prvního Zdroje (pozn. Envataru; v knize Montril jsou na tomto stupni Vam a Melodia).

Tento spis se zabývá tím vším, co bylo řečeno úvodem, plus ohromnou škálou podrobností a souvislostí. Ovšem řád přislíbil zveřejnit nečlenům spis na jimi zvolené téma, a abych předešel nesrovnalostem, neboť řád si zakládá na přesnosti, následující řádky obsahují přesně to, o co bylo požádáno - proces Probuzení.

Ačkoli je tento proces velice individuální a liší se člověk od člověka, mají všechny individuality společné jádro/kostru či princip. Ten se samozřejmě odvíjí od všeobecného principu vzniku Světa (pozn. obsáhlý výklad viz → ZDE ←, stručný výklad → ZDE ←).

Podle procesu se Probuzení člení do pěti kategorií:
1. Samovolné (pozn. Terineree);
2. Řízené (pozn. Montril);
3. Vystudované (pozn. Nikolas, Vam, Melodia; lidé na planetě Zemi ve třetím díle);
4. Záměrné (pozn. Gem ve druhém díle);
5. Nucené (pozn. lidé ve vesmíru při implozi).

Vzhledem k vítěznému tématu budou následovat informace o třetí kategorii.

Existuje poměrně obecné rčení "Poznat sám sebe znamená poznat celý Svět." Je velice rozšířené, ale málokdo mu rozumí. A ještě méně lidí si uvědomuje, jak hluboká moudrost se v tomto rčení skrývá.

Člověk je v okamžiku Probuzení ve stavu, kterému se uvnitř řádu říká "procitnutí". Jedinec se Probudí, jeho tři těla se propojí a na vědomé úrovni se toto propojení (chcete-li, tak na mozkové úrovni) projeví. Tento projev se označuje jako "procitnutí" a znovu zopakuji, že je to vědomá záležitost. Člověk může být nakrásně Probuzený, ale pokud to vědomě nepřijme, tak je Probuzení bezpředmětné.

Existují různé teorie, PROČ je pro jedince Probuzení tak důležité. Sice to není součástí zvoleného tématu, ale musím o tuhle informaci trochu "zavadit" formou otázky. Jedná se o nejzásadnější otázku každého člověka, který stojí o to poznat Pravdu:

Proč se chceš Probudit?


Při samovolném procesu Probuzení se odpověď nenachází na vědomé/hmotné/mozkové úrovni. Často ani v podvědomé. Leží v nevědomé úrovni. Ty, který čteš tento spis, nezapadáš do první kategorie, do samovolného procesu Probuzení. Řadíš se do třetí kategorie. Proto odpověz sám sobě na tuhle otázku! Jsi jediná bytost, které můžeš říct pravdu čistou jako esence Prvního Zdroje. Tak si nelži a odpověz si.


Proces Probuzení třetí kategorie


Probuzení existuje jen díky přirozené "touze" duše navrátit se ke svému "Otci". Duše je jediným Životem v lidském těle. Jako jediná je schopna samostatné existence a má svůj vlastní účel (pozn. jaký, viz Montril). Pokud se jedinec odpoutá od dominantní reality, ve které vládne hmota a Mysl, jen na jediný okamžik ve svém životě, navždycky tak otevře dveře pro projev Duše. Pak jsou tu tací lidé, kteří jsou ve hmotě tak ukotveni, že mozkem popírají existenci všeho, co není hmotné a vědecky prokazatelné.

Na druhou stranu jsou tu lidé, jak se říká, otevření. Ty řád také rozděluje do "škatulek", ale to není důležité. Jsou to ti, kterým Mysl už tolik nevládne. Projevuje se u nich vliv Vůle a Intuice. Čím více jedinec využívá těchto Nástrojů, tím více se přibližuje Probuzení. (Více o Nástrojích tří těl → ZDE ←.)

Vůle je Nástroj emočního těla. Vůle slouží ke kontrole Mysli a usměrňování emocí. Mysl, která je pod kontrolou, je tím nejúžasnějším nástrojem, jakým může člověk ve hmotném těle disponovat. Usměrňované emoce umožňují jejich poznávání, chápání a především práci s nimi. Jako je třeba pro práci s Myslí Vůle, je třeba pro práci s Vůlí Intuice. Intuice je nástrojem Duše, umožňuje Duši se projevovat, prociťovat a prožívat.

"Poznat sám sebe znamená poznat celý Svět." Duše coby fragment Prvního Zdroje (pozn. = Envataru) v sobě nese veškeré informace, kódy a vzorce celého Světa. Jelikož se jedná o maličký zlomeček Vědomí Tvůrce, nemůže je projevovat, neboť by to tělo neuneslo (pozn. viz kniha Montril). Řád tomu říká zkratky. Zkratka je informace v Duši, která umožňuje napojení se na zdroje informací, ve vaší mluvě řečeno napojení na databáze. Zkratka je "kabel", který je na jednom konci zapojený v těle. Druhý konec je třeba zapojit do databáze.

Těchto databází je několik, například Jednotná mysl (pozn. v knize Montril mluvím o Společné mysli. V knize popsaný postup Vama a Siany, jak se dostat do mysli Společné i Jednotné, je ilustrativní. V případě Nikolase a jeho vstupu do Společné mysli je ukázáno, co se může s člověkem stát, pokud pojme informaci, kterou nedokáže vědomě zpracovat). Jednotná mysl je mysl společná pro všechny živé bytosti. Dále je tu jako ještě jeden příklad Společné vědomí. Na nižších stupních je třeba Mysl planety, ještě níže je Mysl rodiny, nejzákladnější je poté Mysl páru. Popisovaná zkratka je tedy "naladění" se a schopnost pojmout, zanalyzovat a zpracovat informace. Na nevědomé úrovni není mnoho k pozorování, na podvědomé člověk přijímá informace, které jsou pro něj určitým způsobem důležité. Na vědomé úrovni přijímá ty informace, které chce (pozn. stejně jako Vam a Siana vstupují do Společné mysli, aby našli konkrétní informaci, může kterýkoli člověk vstoupit do jakékoli "databáze" a vzít informace, které potřebuje).

Předpokládám, že dominantní realitou všech, kteří budou tento výtah ze spisu číst, je hmotná sféra. Poznáváte svůj svět a rozkládáte ho na nejmenší možné i nemožné částice, až dospějete k závěru, že se jedná o energetická - jak na Zemi říkáte - kvanta. To je princip Světa a jeho vzniku (pozn. podrobněji o vzniku Světa → ZDE ←). Pokud jedinec k sobě přistupuje tímto způsobem, je to poslední krok k Probuzení.

Tělo je výsadou, které se nedostane každému, a lekcí, po které touží mnoho bytostí. Ale tělo bez duše - i tuto frázi jistě znáte - je jen nádoba bez vědomí (pozn. s tělem bez duše se můžete setkat i v knize Montril, stejně tak s tělem bez ducha). Na Zemi, jak jsem si zjistil, je celá řada fyzikálních zákonů a jeden z nich je velmi pravdivý - energie nezaniká. Nemohu říct v tomto spise, co přesně to znamená pro živého člověka a jeho tělo, ale v tomto poznání tkví Probuzení samotné (pozn. v knize Montril tuto informaci najdete).

Probuzení může být uskutečněno různými spouštěči. Řád má pro své potřeby definováno několik informací, které člověku umožní Probudit se. Je to jako okamžik před explozí přefukovaného balónku. Nebo jako nášlapná mina. V obou případech stačí odvaha tu explozi uskutečnit. Jakmile se překročí práh, který nedokáže hranice mozku a jeho nastavených mechanismů ustát, nastává Probuzení (pozn. třeba okamžik poznání smyslu života nebo pochopení nesmrtelnosti).

Tyto metafory jsou použity zcela záměrně, Probuzení je pro jedince "destruktivní". V okamžiku Probuzení do poslední částečky prachu zaniká předchozí život a začíná úplně nový. Jedná se, jak doufám všichni víte, o zcela přirozený proces. Nic nového nevznikne, pokud staré neustoupí, a neznám nikoho tak schopného a ve fyzickém těle žijícího, aby byl dost silný vzít staré struktury a přebudovat je na nové bez toho, aby cokoli zničil. (Pozn. jedná se o metafory!)

Okamžik, kdy si člověk uvědomí (= procitne), že není cesty zpět, je zlomový. Ale nebývá nebezpečný pro Probuzení třetí kategorie, kdy člověk ví. A směřuje za tím. Takový člověk si uvědomuje základní možnosti, a v úžasu poznává, jaké jinak nepředstavitelné příležitosti se mu nyní po Probuzení otevírají.

Obávám se, že nečlenům nemohu zpřístupnit přesný návod na Probuzení. Ze spisu o Probuzení jsem prozradil dostatek informací, aby pozorný student poznal, co dělat, jak postupovat, na co se soustředit, aby pochopil, poznal a procítil.

Závěr spisu

Jelikož vím, že spisy jsou někdy dost složité na uchopení, dovolím si na konec přidat shrnutí nejdůležitějších kroků, jak dosáhnout Probuzení procesem třetí kategorie.

Vystudované Probuzení znamená, že jedinec studuje. Je jedno, jestli matematiku, nebo teologii. Nejde ani tak o to, co studuje, ale jak to studuje. Jestli k obsahu studia přistupuje jako k ryzím faktům, nebo jako k metafoře/nepravdě/alternativě/prostředku. V řádu neznamená studium to samé, co tady v "moderním" světě. Není to sezení u knih a ležení v papírech. Je to proces obohacování sebe sama o informace, které rozvíjejí.

1. To, co tě zajímá, není náhoda. Pohybuj se pružně mezi tématy a, jak často říkám v knize, nic neber doslova. Tohle není svět, který by měl zájem o hluboce a vnitřně vzdělané lidi.

2. Autor spisu upozorňuje, že je třeba mít na paměti všeobecný princip vzniku Světa. Chce tím říct, že Svět není žádná složitost, je to jednoduchý projekt - pro toho, kdo mu rozumí (z tohoto důvodu je článek o tomto principu tady na blogu (→ ZDE ←), stejně tak o třech sférách Světa/třech tělech člověka (→ ZDE ←)).

3. Je důležité uvědomit si vliv systému na Mysl a vliv Mysli na každého jedince. Autor upozorňuje na to, že člověk by měl vědět, kým je, co se v něm odehrává, přijmout to, vzdělávat se, učit se a růst. K tomu má člověk vše, co potřebuje - má Mysl, Vůli a Intuici, vnitřní Nástroje. Každý, kdo se učí pracovat s novým nástrojem, dělá chyby, a chvíli mu trvá, že nástroj zvládne ovládat.

Kolik lidí mělo Vůli dočíst spis až sem?


4. Vše člověk najde uvnitř sebe. Vzhledem k propojenosti Světa je možné se díky Jednotné mysli (a dalším "databázím") dostat ke znalostem všech sedmi vesmírů a poznat, jak "navázat kontakty". V knize Montril lidé takto studují například u První rasy nebo u samotného Envataru. Nebo plazmatické bytosti studují hmotu.

Aktualita 08 - Galerie kinezí

24. října 2015 v 20:19 | Montril Sharon |  Aktuality
Dnes přibývá do galerie nová rubrika - Kineze.

Kinezemi výslovně vládnou v prvním díle Montril jen Otam a Marita. V akci se setkáváme prozatím jen s Otamem.

Nicméně ve druhém díle kinezemi vládce Mairead. Ta bude představena mnohem blíže.
Viz ukázka z druhého dílu → ZDEGalerie blogu Montril

Kineze


Iriniant

22. října 2015 v 20:46 | Montril Sharon
Bůh Iriniant je spolu s bohyní Siantis mezi Terineree nejméně rozšířeným bohem. Je opatrovníkem všech energií včetně té ryzí, její přeměny a zhmotňování. Je pánem zkamenělého světla - drahokamů, minerálů, krystalů… Bdí nad přenosem energií (empatie, telepatie, aury, sny, intuice) a má na starosti dohled (dodržování Řádu) nad plazmatickými bytostmi, konkrétně nad jejich "přeměnou" na hmotu nebo energii, a nad okraji plazmatické sféry (tedy kromě jádra).

Iriniant je jediný z bohů, který nenabývá plazmatické formy. Díky svým nedozírným znalostem energie sestupuje do hmoty bez toho, aby získal plazmatické tělo. Nicméně se kvůli tomu nemůže zhmotnit, neboť je to bez plazmy tak náročný proces, že je pro něj snadnější vstoupit do již "hotového" těla.

V jeho svatyni, kterou tvoří jeden ohromný, je do podoby muže v nadživotní velikosti opracovaný, průzračný krystal ve skleněném sarkofágu uloženo tělo. Tímto tělem je vždy tělo velekněze nebo velekněžky, které si Iriniant při vzniku ostrova vybere. Tělo je v jeho moci, proto nepodléhá rozkladu, a vypadá, jako kdyby spalo. V případě potřeby Iriniant (nikoli jako celek, ale jen jeho část) sestupuje do tohoto těla, které procitá. Ve svatyni jsou dva kněží, kteří následně zapisují jeho slova a zprostředkovávají lidem jeho učení.

Iriniant

Právě učení boha Irinianta je základním kamenem pro každého, kdo chce dosáhnout vyšších stupňů Uvědomění. Je nejobsáhlejší ze všech a nejvíce obecné (univerzální), lze ho použít (aplikovat) na všechno, co existuje.

V tom tkví dosažení vysokých stupňů Uvědomění.

Díky své podstatě byl jeden čas terčem Kroena, který se ho snažil "unést" podobně jako Mrii, aby mu Iriniant vystopoval Krystalové Srdce. Po tomto incidentu Envatar zamaskoval energetické spojení mezi Starým Koloběhem a Krystalovým Srdcem, do kterého vložil Právo vzniku.

Terineree narození s mocí boha Irinianta jsou schopni kompletní telepatie a umí vycítit energetické proudění. To jim umožňuje poznat přítomnost živých i nemrtvých bytostí, najít podle energetických spojení například nekromanty nebo děti a jejich rodiče. Kromě Montril Siany jsou tito Terineree jediní, kteří umí energii záměrně předávat. Jelikož netíhne moc boha Irinianta ke hmotě, bojují Terineree prostřednictvím energetických "zbraní" - koule energie (podobné té, kterou seslal v knize nekromant proti Gabriele/Sianě), energetické vlny, napadání mysli, výboje, dokonce i elektřina.

Iriniant je považován za opatrovníka či průvodce těch, kteří kráčí po cetě Uvědomění.


Terineree vystupující v příběhu, narození s mocí Irinianta v těle
Inis (druhý díl Montril)

Ze spisů Černého řádu
Iriniant je entita typu "toho v pozadí". Ví se o něm, že je, ale nikdo ho nevidí. Je to ten, který utváří kulisu, atmosféru, tajemno, mystiku - rozumem neuchopitelné věci, které lze poznat jen citem, které lze prožít. Neprojevuje se, a přitom je všudypřítomný.

Jeho učení je skutečně velice kvalitní. Řád s Iriniantem úzce spolupracoval, aby jeho učení přesně vyložil a zprostředkoval všem, kteří o něj mají zájem. Přesněji řečeno s ním spolupracuje, spis s výkladem učení je aktualizován nejčastěji ze všech. A je to jediný spis, který obsahuje i rozbory těch, kteří učení vykládají - rozbory fyzického, emočního i duševního těla, psychologické a mentální rozbory apod. Součástí jsou samozřejmě posudky, energetická spektra, výsledky měření atd. Vliv tohoto učení je fyzikálně (= hmotně) prokazatelný. Je to projev vyšších stupňů Uvědomění.

Učení se nedoporučuje Neprobuzeným studentům, pro ty je k dispozici zjednodušený výklad, který je určený k obohacení jejich znalostí, které k Probuzení vedou.

Iriniant je skutečně velice výjimečná entita. Má vazby na První rasu, u které se sám vzdělává, a svým bytím pozoruje energetické proudy a přeměny té části vesmíru, kde se zrovna nachází Koloběh. Zprostředkovává na základě domluvy Černému řádu vzácné informace. Tato domluva řádu otevírá dveře k dalším možnostem, z této oblasti přicházejí opravu ojedinělé a nedozírně cenné poznatky.

Aktualita 07 - Na FB skupině příspěvek o vědeckém potvrzení duše

20. října 2015 v 20:25 | Montril Sharon |  Aktuality
Na FB skupině jsem se podělila o odkaz na krátký článek o tom, že vědci potvrdili existenci duše.
Sice "po způsobu hmoty", ale lepší než nic.

U odkazu najdete i zmínky, kde se v knize Montril mluví o tom, co věda konečně o duši potvrdila.
A co o tom ví Černý řád.

Více

ZDE


Aktualita 06 - Výsledky hlasování

19. října 2015 v 16:04 | Montril Sharon |  Aktuality
Černý řád nabídl, že uveřejní spis na libovolné téma.

Témata byla navržena dvě - Probuzení a Kineze a energie (velmi děkuji oběma navrhovatelům) - a proběhlo hlasování.

Sedm lidí hlasovalo pro téma Probuzení.

Pět lidí hlasovalo pro Energie a kineze.

Vyhrálo téma Probuzení.

Do konce října se můžete těšit na zveřejněný spis.


Černý řád nicméně prohlašuje, že obě témata jsou podnětná a velmi přínosná, proto uveřejní během následujícího měsíce i spis na téma Kineze a energie.


Aktualita 05 - Náhled do knihy Montril

18. října 2015 v 10:27 | Montril Sharon |  Aktuality
Rozhodla jsem se dát k dispozici prozatím první náhled do knihy Montril - aby zájemci nekupovali, jak se tak říká, zajíce v pytli.

Je to jedna z těch (pro někoho, samozřejmě) náročnějších částí, kdy je odhalována nejen mytologie Starého Koloběhu, ale i kosmologie Světa. A i tvář systému na planetě Zemi. Je to ta z částí, které nelze jen přelítnout okem a nechat být. Odhaluje zásadní principy fungování Světa, které neplatí jen v příbězích. Platí obecně.

Ale to, co je obecné pro jednoho člověka, nemusí být obecné pro druhého.
KLIK
(odkaz na uložto, kde si lze náhled stáhnout - bez hesla)


Tato část je záměrně psaná velice zeširoka a je nutné mít na paměti, že je to vyňato z kontextu.

Příběh je psán tak, aby na sebe informace navazovaly a rozvíjely ty předchozí.