Tři sféry Světa - Plazmatická sféra

23. září 2015 v 20:44 | Montril Sharon
O plazmatické sféře v největší míře pojednává učení bohyně Siantis, v menší míře potom učení boha Irinianta. Tyto informace jsou doplněny poznámkami (tučné písmo) Černého řádu.

Poté, co se energie natolik "naplní" informacemi, že "ztěžkne" a "zhoustne", vstupuje do plazmatické sféry (nazývané taktéž jemnohmotná sféra). V místech, kde se obě sféry (energetická a plazmatická) prolínají, panuje všeobecný princip - na okraji společného prostoru, blíže k energetické sféře, kde je plazma nejblíže energii, existuje pouze Nejvyšší emoce (jakmile energie získá vibraci Nejvyšší emoce, stává se plazmou). Nejvyšší emoce tvoří tuto nejslabší okrajovou dimenzi plazmatické sféry. Nejslabší ne proto, že by Nejvyšší emoce bylo málo, ale proto, že je zde málo plazmy a více energie. Čím hlouběji se postupuje do plazmatické sféry, tím se mění frekvence jedné vibrace, nebo se snižují vibrace, nebo se přidávají další. Takto se poustupuje škálou emocí od Lásky, která je onou Nejvyšší emocí - krok od energetické sféry - přes stovky a tisíce dalších emocí až do nitra plazmatické sféry. Každá emoce má svou vlastní dimenzi. A každá dimenze má své vnitřní členění podle frekvencí dané emoce.

Plazmatická sféra I

V nitru plazmatické sféry neexistuje žádná energie, zde jsou pouze emoce. I Láska musí nabýt hutnější formy, aby zde mohla pobývat, ale emoce necestují mezi dimenzemi, neboť v jiné než své dominantní dimenzi ztrácí svou ryzost.

Tento poněkud krkolomný výklad lze zestručnit následovně. Místo, kde se prolínají energetická a plazmatické sféra, je rozděleno na tolik dimenzí, kolik je emocí - každá emoce má vlastní dimenzi. Každá dimenze je vnitřně členěna podle frekvencí vibrace, která definuje emoci. V nitru jemnohmotné sféry energie je - vše je energie - ale Siantis i Iriniant to myslí jinak. V nitru sféry neexistuje "čistá" energie. Tam existuje energie jen a pouze v úplné emoční/plazmatické podobě. Je to nejvíce plazmatické místo ve Světě, stejně jako je Envatar nejvíce energetické místo na Světě a hmotná realita nejhmotnější místo.

Plazmatická sféra II

Emoce v plazmatické sféře existují ve třech podobách. V prostoru, kde se plazmatická sféra prolíná s energetickou, existují ve své "vyšší" podobě, které se říká energetická (ale všichni víme, že je to pouze metafora). Zde emoce pozbývají konkrétní podoby a odhalují energetickou podstatu. Druhá forma je niterní, tu emoce nabývají v nitru plazmatické sféry. Třetí forma je plazmatická. Tuhle formu mají emoce v astrálu, prostoru, kde se plazmatická sféra prolíná s hmotnou. Emocím se zde říká plazmatické bytosti.

Plazmatická bytost I

Emoce mohou mezi dimenzemi procházet, ale čím "níže" sestupují, tím více musejí "hutnět" - snižovat své frekvence, ale zachovávají si své nitro, svou vibraci (která je typická pro každou emoci). Je to podobné, jako když se člověk potápí. Jsou hloubky, kde nemá problémy. Jsou hloubky, kde tlak vody tělo drtí - a tak člověk musí do ponorky. Jsou ale hloubky, kde tlak vody drtí i ponorky. Tak si musí člověk vzít "těžší váhu". A tak dále. Metaforicky řečeno.

Plazmatická sféra III

Třetí částí plazmatické sféry je prostor, kde se plazma prolíná s hmotou. Hmota vzniká z nitra plazmy a s plazmou se prolíná. Tato část je nazývána astrální sférou (přesněji - astrální dimenzí). Zde emoce nabývají takových podob, jaké by jim náležely, kdyby se úplně zhmotnily a sestoupily do hmotné sféry. V astrálu nicméně žijí převážně emoce tvořené lidmi. Jsou zde i jiné, samozřejmě, z nitra plazmy i z vnějších dimenzí, ale astrál převážně obývají lidské emoce. Slabé emoce žijí blízko člověku, svému hostiteli, který je živí. Stejně tak emoce, které hostitele hledají, nebo jakýkoli zdroj potravy. Na samotném okraji astrálu, jen krok od zhmotnění, existují emoční otisky, emoce otisknuté do hmoty. Nejsou živé a existují tak dlouho, jak dlouho je hmota schopna je uchovat nebo jak často jsou "živeny" lidmi. V hlubších dimenzích astrálu žijí silné plazmatické bytosti.

Astrál je oblast plazmatické sféry, která se prolíná s hmotnou sférou. Někteří rádi debatují nad otázkou, co vzniklo dřív - jestli hmotná sféra a z ní astrální, nebo plazmatická - astrální - sféra a z ní hmotná. Tyto debaty jsou ovšem bezpředmětné a prázdné. I když…

Plazmatická sféra IV

Na okraji astrálu žijí lidmi vytvořené emoce, slabší co nejblíže lidem, ty silnější v hlubších vrstvách (jejich přítomnost v okrajních dimenzích by narušovala Rovnováhu, jinak by tam byly). Jak bylo také řečeno, na samotné hranici, krok od hmotné sféry, existují emoční otisky. Ty jsou nejpatrnější na typických místech - kostely, hřbitovy, mučírny, věznice, blázince, nevěstince nebo místa, kde dochází k násilí, popravám nebo vraždám. Otisky jsou také samozřejmě na příjemnějších místech - oddací místnosti, školky, hřiště, pískoviště, výběhy pro zvířata, parky... Na místech, kde se provádí rituály. A podobně. Emoce, ať už silné, nebo stále se opakující, se vtiskávají do hmoty. Čím silnější otisk, tím více se projevuje přímo ve hmotě (duchové, elfovém, víly, andělé, démoni…)

Emoční otisk I

Zároveň na všech zmíněných místech žijí na lidech závislí démoni. Nemají vlastního hostitele, protože je pro ně výhodnější přebývat v místě emočního otisku. (Pro potřeby řádu - jedná se o démony nižších tříd.) Nebo z otisku živoří, než najdou hostitele - který na místo otisku vždycky přijde. Démon pak v člověku vyvolává myšlenky, aby získal potravu (například vyvolává myšlenky na místo, které si člověk okamžitě spojí s konkrétním pocitem; nebo vyvolává různé fantazie - velice snadné v noci; silnější démoni fungují přes sny; ti ještě silnější potom zasahují přímo do ducha člověka a "nutí" ho reagovat jinak, než jak je pro jedince typické. Lidé na tohoto jedince potom reagují stylem "tohle nejsi vůbec ty".).

Emoční otisk II

V hlubších dimenzích astrálu přebývají mocnější démoni, kteří jsou živeni mnoha lidmi. Málokdy existuje takhle velký démon vzniklý z jediné emoce. Většinou se jedná o démony tvořené směsí emocí. Aby byla zachována Rovnováha, musí přebývat ve vnitřnějších prostorech astrální sféry.

Plazmatická bytost II

Plazmatická bytost III

Samozřejmě podobně fungují i "kladné" plazmatické bytosti. Lidé tvoří i ty "hodné". Ovšem méně a tyto bytosti jsou pak démony rychle ubíjeny, ale to vše závisí na člověku, který "hodné" (a konec konců i "zlé") emoce tvoří.

Do plazmatické sféry lze snadno cestovat. Ať už jen bytím v meditaci, nebo přímo opuštěním těla (astrální cestování, pozn. řádu). Cestující v astrálu potkává plazmatické bytosti, které žijí na hranici s hmotnou sférou. Cestující není omezován hmotou, neboť není hmotný, nevztahují se na něj fyzikální zákony hmotné sféry. Stejně jako ve hmotě potkává "dobré i špatné" lidi, potkává v astrálu "dobré i špatné" plazmatické bytosti. Některé ho můžou pozdravit, popovídat si s ním, něco ho naučit, jiné ho můžou ignorovat nebo napadnout. (Člověk je bez těla, které je filtrem, hodně zranitelný.) Může se stát, že cestovatel stane tváří v tvář svým vlastním emocím a jejich plazmatickým podobám.

Plazmatická bytost IV

Zkušenější cestovatel může vstoupit do hlubších vrstev astrálu. (Zkušenější v tom smyslu, že umí jako filtr používat svou mysl.) V hlubších vrstvách se už neobjevují obrazy hmoty (astrál má na samotném okraji stejnou podobu jako hmotná sféra. Čím hlouběji do astrálu, tím projekce hmoty slábne. Pak podoba astrálu závisí na cestovateli nebo na emocích, které zde žijí.). Nicméně je tu hranice, kterou cestující nepřekročí. Říká se jí meziprostor a má své strážce, kteří do vyšších emočních dimenzí cestující nepouštějí. Tyto dimenze jsou určené pouze pro duše s duchy, jejichž těla jsou po smrti. Přes meziprostor dokážou projít pouze jedinci, kteří jsou mentálně, emočně i duševně silnější než zmínění strážci meziprostoru - například Montril Siana nebo Probuzení a Uvědomělí Terineree jako Nikolas nebo Vam. Nebo to dokážou také Marita, Otam, Melodia nebo Věštkyně bohyně Drie.

Plazmatická sféra V

Astrál má vnitřní dělení, na okraji kopíruje hmotnou sféru (i cestující může vidět sám sebe tak, jak vypadá jeho tělo), uvnitř vypadá jinak (jak, to obvykle záleží na cestujícím). Astrál je od nitra plazmatické sféry oddělen meziprostorem a jeho strážci. Podoba strážců i meziprostoru závisí na cestujícím. Výjimečně silní jedinci tento úzký předěl překonají, aniž by ti ho všimli (například Montril Siana, když cestuje do energetické sféry v meditaci) - neexistuje totiž sám o sobě.

Emoční otisk III


Meziprostor je vnitřní blok, který je uvnitř každého člověka. Je to blok kategorie "sebeobrana" (třídění pro potřeby řádu) - brání cestovateli vstoupit do končin, kde by pobyt nemusel psychicky ustát. Pokud blok překoná, pokud překoná meziprostor a jeho strážce (de facto sám sebe), může jít dál. Ale plazmatické bytosti žijící za meziprostorem nebudou na cestujícího pohlížet shovívavě, vůbec ho nebudou vnímat příjemně. Cestující v tento okamžik porušuje Řád Světa, neboť je napojen na živé tělo a to je v těchto dimenzích plazmy nepřípustné. Tyto dimenze jsou určené pro od těl osvobozené duše (energetická těla) a jejich duchy (emoční těla). Pokud je ovšem cestující emočně vyrovnán (ne bez emocí!), může se mu podařit dostat se přes plazmatickou sféru až do sféry energetické.

Meziprostor

Tento okamžik je nazýván Probuzením - okamžik, kdy člověk vstoupí do své duše.

Probuzení
Zdroj
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Sabča Sabča | E-mail | Web | 23. září 2015 v 20:53 | Reagovat

Pěkný :-)

2 Juraj Juraj | E-mail | 26. února 2017 v 1:39 | Reagovat

Pri jednej zvšnej sitiuácii pri zasnení, či bdení som sa videl sám seba ako som vystiil zo scojho tela. Videl som ako niečo moje zo mňa vystupije z tela. Bol som to ja ale v inej podobe. Ked som už vstal, videl som samého seba, žiariaceho tekutým plazmytickýcm viacfaremným svetlom Svetlo tá postava, čiže ja. mal som krísne oblé vyhladené tvary postavy. alá tá moja postava bola prelnená pazmatickým viacfarembným akoby plameňom. Celé telo bolo akoby prizračné viac farebné. Farby sa sa menili ako sa spylňbali jorením . Sám zo seba som mal velmi uvolnený pocit až neskutočneslobodnej bytosti. Dival som sa na seba vtejto podobe, nádhera. Tak som začal pátrať čo to bolo začal som sa pýtať. A dozvedel som sa, že som videl sám seba v 12 dimenzi? Od vtedy pátram po informáciach na túto tímu.

3 montril montril | 27. února 2017 v 10:38 | Reagovat

[2]: Nevím, jestli šlo o 12 dimenzi, nemám mnoho informací i jiných výkladech, nicméně ve svých knihách pracuji se 7 dimenzemi plazmatické sféry. Z tvého popisu mě napadá, že jsi vstoupil do vyšší sféry astrálu (krajní sféra plazmatické dimenze), to by odpovídalo tomu, že jsi viděl celou škálu barevného světla - plamen. Ať 12. dimenze, nebo vyšší astrální sféra, půjde o jiné pojmy pro totéž, řekla bych.

4 Juraj Juraj | E-mail | 9. dubna 2017 v 23:22 | Reagovat

[3]: p. Montril, dakujem Vám za reakciu. Už dlho som sa sem chystal, či nájdem odpoveď, resp či tento web funkčný. Určite mám aj otázky, ale najskôr o novom videní,  v tom istom zmysle.

Mesiac nato som mal nové videnie, ktoré nadväzovalo úplne na toto prvé.Charakter videnia bol ten istý, ale dej a situácia bola iná.  Videnie prišlo opäť náhle na niečo som myslel, mal som zatvorené oči. Vtom zrazu sa mi zjavili tetokrát už tri plazmatické bytosti.

Jednoznačne som sa díval opäť na seba stál som, ale v strede medzi dvoma ďaľšími plazmatickými bytosťami.

Stal som pokorne a pokojne uprostred. Tieto dve bytosti stáli oproti sebe, jedna z jedného boku a druhá zdruhého môjho boku. Ja som stál medzi nimi.

Ale veľmi zvláštne bolo, že tieto dve plazmatické  bytosti mali smerom ku mne dohora zdvihnuté ruky.

Ešte veľmi zaujímavé bolo, videl som že tieto zdvihnuté ruky ma posielali lúčom po lúči, aby som vystúpil do do vesmíru. Nado mnou som videl dlh a nekončiaci úzky lúč. Veľmi som si uvedomoval, že tieto bytosti ma zdvihnutými rukami sprevádzajú aby som vystúpil po tomto lúči. Bolo niečo ako slávnostný akt.

A teraz by som sa rád opýtal aj na základe vašej odpovede.

Aký to má význam symbol, čo to znamená že som vystúpil. Aká je vtom symbolika, znamenie, či poznanie, čo som vlastne videl, tým že  som vystúpil, el som nejakú inú formu mojej možnej reality paralného sveta ?

Ešte  zaujalo keď píšete že vo svojich knihách pracujete zo 7 dimenziami. Odkiaľ vy čerpáte tieto poznania vedomosti ?

Veď to sa nedá tomu iba len tak rozumieť a opisovať ak to nevite  a ak aj áno ak neviete čo ?

Ešte dodám že mávam už dlhšie takéto videnia, najskôr to boli jednoduché, iba obyčajné žiari žlto bieleho svetla  plazmatické.

Ešte dodám že tieto žiari svetlo mali vždy dokonale vyhladený povrch, akoby dokonale zaoblených hrán, žiadne niky pomimo tvar.

Ďakujem Vám za opätovnú reakciu

5 Juraj Juraj | E-mail | 9. dubna 2017 v 23:34 | Reagovat

Prosím Vás jediný dotaz. Celkom hore máte dva opisy vľavo aj v pravo.

Nosič smrti povolaním likvidátorka, Najvyššia obeť. To je nejaká metafora,   či je vtom nejaká súvislosť ?

A to je kladné či záporné keď je niekto povolaním likvidátorka? Likvidátorka koho ?

6 montril montril | 14. dubna 2017 v 9:02 | Reagovat

[4]: Přeji pěkný den a omlouvám se za prodlevu ve své odpovědi. Já jsem spisovatelka, která na svém díle pracuje víc jak 10 let, a podobná vidění nejsou moje parketa. Vidím tu řadu otázek, které bych musela položit, abych si udělala komplexní představu a mohla vyvodit odpověď na Vaše otázky. Pokud chcete, můžeme o tom podebatovat přes e-mail (nebo FB, pokud máte).

[5]: Mám dvě oblasti tvorby pod společným názvem Montril - Nosiči smrti a samotný příběh Montril.

Nosiči smrti mají v současné době dva díly - "Povoláním likvidátorka" a "Nejvyšší oběť". Třetí díl píšu. V prvním díle se hlavní postava stává zabijákem a posléze likvidátorem. Zaměří se při své práci na zdroj "zla" v císařství, které postupně likviduje.

7 Jraj Jraj | E-mail | 2. května 2017 v 14:41 | Reagovat

Ano porozumel som správne, že ste spisovateľka,ale zároveň som predokladal, že máte buď osobné skúsenosti alebo s te v kontakte s niekým kto má podobné skúsenosti. No a keďže moje videnia sa zhodújú s tým o čo píšte, bol som zvedavý. Ešte raz ďakujem za odpoveď.

8 montril montril | 6. května 2017 v 10:14 | Reagovat

[7]: Mám zkušenosti a jsem v kontaktu s jinými lidmi, nicméně mám málo informací k tomu, abych mohla cokoli říct. Vaše vidění má hlubší podstatu.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama