Teorie zhmotnění

2. září 2015 v 19:28 | Montril Sharon
Ráda bych v tomto článku přiblížila jednu z teorií, se kterými v příběhu Montril pracuji. Patří k těm základním, které se prolínají celým příběhem. Rozdíl od ostatních je ten, že tato teorie (zvaná "teorie zhmotnění") není běžnou fyzikální teorií.

Jak název napovídá, jedná se o teorii vzniku hmoty tak, jak je popisována v knihách Montril. Tato teorie se táhne textem od začátku do konce jako neviditelná nit, stejně tak tímto blogem.


Jak je známo, vše je energie. Prvotní projev Envataru ve Světě byla energie (nazývána ryzí), ze které Evatar stvořil Svět (popis stvoření Světa → ZDE ←). O tomto procesu teorie zhmotnění vypovídá.


Vše je energie
Původní název "All From Nothing, We Became Something"

Tvoření plazmy z energie


Envatar je přezdíván různě - Tvořitel, Stvořitel, První Zdroj, Jediný Zdroj… Je ryzí energií, vědomím, inteligencí…

Ryzí energie byla postupným procesem sebepoznání Envataru upravována/definována/programována, byla "ponižována" ze své ryzosti. Vznikly tak první energetické výtvory/stvoření/bytosti (První rasa → ZDE ←). Dalším "nabalováním" informací (= "zahušťováním" energie) se stalo, že energie změnila "skupenství" a přeměnila se na první projev plazmy/jemnohmoty - první pocit, který Envatar pocítil, když "sestoupil" z energetické sféry a stvořil sféru plazmatickou. Tímto prvním pocitem je Nejvyšší emoce/frekvence a její pozemské označení je Láska.

Na příklad této transformace je záhodno uvést "bohy" Starého Koloběhu. Tito vznikli jako energetické bytosti a až na výjimky, pokud chtějí sestoupit do plazmy, musí na sebe "vzít" plazmatickou podobu - emoční vyjádření sebe samých.


Definováním ryzí energie tedy vznikly jednotlivé dimenze energetické sféry se svými bytostmi. A na konec, když byla energie natolik "zatížena" informacemi, vznikla nejjemnější plazma (podobně jako zkapalnění plynu). Nejjemnější plazma je nazývána Láskou, je to první pocit, který Envatar pocítil, a dalším "nabalováním" informací na tuto výchozí látku vznikaly další dimenze plazmatické sféry - další emoce.

Energetické bytosti - bohové - takto sestupují do plazmy. Bohové jsou definovanou energií a díky těmto definicím na sebe berou danou plazmatickou podobu. Takovou podobu, která odpovídá jejich definicím. Bohyně ohně na sebe v plazmatické podobě bere ohnivou podobu, ve hmotě pak samotný projev ohně (plamen).

Tvoření hmoty z plazmy


"Ponižováním" prvotní plazmy, jejími úpravami, "snižováním" jejích vibrací postupně vznikaly další emoce - dimenze plazmatické sféry - a plazmatické bytosti. Tyto jsou lidmi nazývány různě, klasický příklad jsou andělé, démoni, víly, skřítci, raraši, elfové, larvy… Toto "ponižování" "došlo" do bodu, kdy další přidaná informace způsobila změnu "skupenství" a došlo k transformaci na nejjemnější hmotu. Envatar "sestoupil" do hmotné sféry a jeho první projev ve hmotě bylo světlo.

Ze světla poté Envatar stvořil celou hmotnou sféru, jejích sedm vesmírů a stvoření je obývající ve hmotných tělech.


Plazmatická sféra

Krásným příkladem přímo z příběhu Montril co se týče zhmotnění plazmy, konkrétně "sestoupení" plazmatické bytosti do hmotné sféry, je oreáda Enlipa. Taktéž se tímto obdobným způsobem zhmotňují "bohové". A v neposlední řadě je nutno zmínit samotnou Várotnovo, zhmotnělou Nenávist, a jejího bratra.


Kolik energie a následně plazmy je potřeba ke stvoření hmoty, těmito údaji disponuje Černý řád, který pro tyto potřeby definoval jednotky a veličiny.

Lidský duch s duší v plazmě

Závěr a shrnutí


Teorie zhmotnění tedy zní: Plazma vzniká "zahuštěním" a definováním ryzí energie, hmota vzniká "zahuštěním" plazmy.Odkazy
• Popisy jednotlivých sfér a podrobnosti o jejich vzniku → ZDE
• Spis Černého řádu o plazmě a jejích bytostech → ZDE
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama