Jak Envatar stvořil Svět - První díl spisu

26. září 2015 v 12:54 | Člen Černého řádu
Základní pojmy z fyziky:
• Hmota neexistuje, vše je energie ← kvantová fyzika.
• Vibrace je mechanické kmitání pružného prostředí.
• Frekvence udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek.

Tento spis jsem sepsal pro potřeby studentů Černého řádu. Byl jsem tímto úkolem pověřen Monarchou, nejvyšším členem řádu, který bdí nad celým vesmírem. Monarchů, jak jistě, studente, dobře víš, je sedm. A jistě víš i to, že je toto označení pouze metaforické!

Tento spis je pojmově upraven pro potřeby planet nižších stupňů vývoje tak, aby byl jeho obsah co nejsrozumitelnější a nejpochopitelnější. To je na úkor ryzosti a přímočaré pravdivosti. Nelze riskovat, že si metaforické výklady, tak běžně používané ve středních vrstvách řádu, někdo vyloží doslovně. Řád respektuje jedince, jejichž mozky přesahují všeobecné hodnocení domovské planety.

Následující řádky jsou stručným shrnutím celého spisu, ve kterém odkazuji na konkrétní kapitoly.

Envatar (pojednání o něm viz 1. kapitola spisu), jak se říká, stvořil Svět sám ze sebe. Princip vzniku Světa je obecný a platí vždy a všude. V řádu se mu říká Posvátný princip (mezi studenty Posvátnost).

Envatar nebyl zatím přesně definován, nicméně se ve Světě projevuje jako energetická bytost. Co je mimo energetickou sféru, není předmětem tohoto spisu. Zvídavé mozky odkazuji na spis Za hranicemi Světa.

Energii, kterou je Envatar, řád označuje jako ryzí energii (taktéž nazývána původní, čistá nebo v rámci Koloběhu Stará energie). První energetické výtvory vznikly jemnými úpravami ryzí energie, kdy ke kvantu energie byla přidána buď nová vibrace (tak vznikly "nižší výtvory"), nebo byla pouze upravena frekvence ("vyšší výtvory"). "Střední výtvory" vznikly kombinací obou postupů.

Energetická sféra

Ve druhé kapitole spisu je rozsáhlá tabulka. Obsahuje přehled energetických výtvorů Envataru, seřazených od nejryzejší po první plazmatický výtvor. Každý energetický výtvor má uvedený způsob vzniku, počet vibrací, rozsah frekvencí každé vibrace včetně ryzí energie, procentuální zastoupení ryzí energie, název výtvoru (řádový i ve Společném jazyce), důvod a místo existence a bodové hodnocení dostupnosti (= jak snadné/těžké je výtvor zkontaktovat) plus stručný popis jeho učení (pokud je ochoten učit) a úroveň - jak se v Koloběhu říká - Uvědomění.

Tady je na místě poznámka, která nenapadne každého studenta a je velmi důležitá.

Vše vzniklo z Envataru samotného, určením a "nabalením" vibrací a frekvencí na ryzí energii. Ta je obsažena v živých organismech (hmotných organismech, které splňují podmínky, jež definují živý organismus - závislé na systému a znalostech každé planety; v řádu víme, že živé je vše!). Ryzí energie je v živém organismu nazývána DUŠÍ (viz třetí kapitola).

Když takto vznikla energetické sféra, tvořena výtvory Envataru, došlo k definování dalších vibrací. První z této škály emocí je Nejvyšší emoce, vibrace Lásky - první emoce, kterou Envatar pocítil, když sestoupil na "dno" energetické sféry a překročil její hranici. Tak vznikla první dimenze plazmatické sféry. Láska vibruje na tak vysokých frekvencích, že se stala "výtahem". Prociťování této emoce vede člověka skrze všechny emoční dimenze plazmatické sféry. V žádné se nemusí zdržovat a osvobozovat se (= zpracovávat) od emocí. Díky Nejvyšší emoci, která svým vibračním potenciálem povyšuje všechny emoce, lze velice snadno a poměrně rychle zpracovat ducha a vstoupit do energetické sféry. To je možné pouze v těle - člověk by tedy měl žít ze srdce a z duše a žít Láskou. Po smrti těla se zdrží v plazmě jen tolik, kolik potřebuje. Tělo je filtr (viz čtvrtá kapitola). Bez těla, pokud není rozvinuta duše (bez těla = bez vůle a disciplíny, které pramení z oddělenosti) není možné prociťovat pouze Lásku - duch je složen z těch emocí, jaké zažíval v těle, a pokud není rozvinuta duše, je duch po smrti těla těmito emocemi nekontrolovaně zmítán (viz pátá kapitola).

Plazmatická sféra

"Zahušťováním" a snižováním frekvencí postupně vznikly všechny existující emoce, dimenze plazmatické sféry → "ponižováním" Lásky, kterou cítí Envatar ke svému dílu (sám k sobě - proto se říká, že by měl člověk milovat sám sebe). To je pro studenty jedna ze zásadních informací.

Když Envatar "došel" na hranici plazmatické sféry, kterou tvoří emoce o nejnižších (nejhutnějších) vibracích, vzal všechny emoce, spojil je a stvořil hmotu (přehled plazmatických výtvorů lze nalézt v šesté kapitole spisu, je tvořena stejně jako tabulka o energetických výtvorech).

Prvním hmotným výtvorem je světlo. Obsahuje v sobě všechny barvy - základní barvy základních emocí (= barvy duhy), stejně tak všechny existující odstíny, ekvivalenty všech existujících emocí (= barvy celého Světa). Více o světle v sedmé kapitole tohoto spisu.

Zde uvedu oblíbený chyták: "Co je to barva?"

Hmotná sféra

Člověk si jako odpověď představí všechno možné. Třeba kýbl barvy na zeď před malováním.

Odpověď ovšem leží v mnohem vyšších rovinách: "Barva je světlo. Bez světla nejsou žádné barvy." Nebo snad ve tmě vidíte barvy?

Následně Envatar stvořil ze světla hmotnou sféru.

Světlo je prvotní projev energie ve hmotě.

Nejvyšší emoce je první projev energie v plazmě.

Energie je prvotní projev Envataru v energetické sféře.

A Envatar nebyl za hranicemi Světa dosud poznán.


Energii nelze zachytit. Nelze ji spatřit. Lze ji pouze procítit. Se správnou technologií ji lze zaznamenat a definovat. Energie existuje. Nebudu tu nyní rozebírat fakta, která jsou popírána tvrdošíjnými zastánci hmoty a odpůrci všeho, co nepotvrdila věda, o tom jsou jiné spisy. Věda je způsob, jakým lze poznávat hmotu.

Plazmu a energii je třeba poznávat jiným způsobem.

Použitím stejného principu, tedy úpravami frekvencí a definováním vibrací, ze světla vznikl celý hmotný svět. Má své "méně hmotné a více energetické" výtvory - blesky, vodu, oheň, plazmu, plyny, kapaliny… Má ty nejhutnější formy hmoty, jaké lze najít - diamanty, kosti, kovy, horniny, lidské tělo samotné… Více o hmotném světě stojí v osmé kapitole.

Měj ovšem na paměti nejzásadnější věc, studente!

Nic z toho není oddělené. Nejsou to roviny existující jedna nad druhou. Vše je propojené. Tak, jak je propojeno hmotné, duchovní (plazmatické) a duševní (energetické) tělo člověka v "jednom", stejně je propojený celý Svět.

Ne nadarmo se říká - poznej sebe, poznáš celý Svět. Vše, co člověk potřebuje, je ukryto přímo v něm samotném. Nebo se říká, že každý má svůj vlastní vesmír/je svým vlastním mikrokosmem. Viz devátá kapitola.

Vlastní vesmír

Tolik k úvodu do spisu Černého řádu Jak Envatar stvořil Svět. Veškeré výpočty, fakta, důkazy, argumenty - všechny podklady jsou součástí příloh ke každé kapitole. Zdroje informací jsou uvedeny na konci spisu, očíslované, jak se objevují v textu. Na entity, které si nepřály být citovány nebo pouze pomáhaly se správným výkladem, je odkázáno do Databáze 02-x-OcS. "Vyšší" verze spisu jsou dostupné v knihovnách.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Týna :) Týna :) | E-mail | Web | 26. září 2015 v 13:08 | Reagovat

Wow, tak tohle je teda fakt hustej článek! Opravdu zajímavé!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama