Září 2015

Aktualita 01 - Seznam výtvarných umělců a umělkyň

30. září 2015 v 21:13 | Montril Sharon |  Aktuality
Na KnizeTváří jsem zveřejnila seznam umělců a umělkyň, kteří propůjčí/zvažují propůjčení svého výtvarného, malířského a kreslířského umění pro druhý díl Montril.

Moc jsem si přála, aby byla kniha po výtvarné stránce co nejvíce různorodá. Doufám, velmi doufám, že se mi to podaří domluvit a ujednat :)

Prozatimní informací je, že se v knize objeví tři umělecké směry. Jak je patrné z obálky, jedním z nich bude minimalismus.

Více o dalších stylech, jejich autorech a co/koho budou kreslit na FB skupině Montril


ZDE


Kdyby měl kdokoli zájem se také se podělit o svůj talent, nechť pošle ukázku svých prací na můj e-mail
cesta.montril (@) gmail.com (bez závorek a mezer); nebo mi napíše na FB; či sem do komentářů.

Jsem si jistá, že se dohodneme.

Dvě nové postavy + ukázka z druhého dílu

29. září 2015 v 19:39 | Montril Sharon
Dneska nepřináším článek ke studiu - nepřináším učení "bohů" Starého Koloběhu, informace ze spisů Černého řádu ani nic z vědomostí Koloběhu samotného. Přináším, tak říkajíc, náhled za oponu.

Druhý díl Montril má dvě hlavní a (prozatím) dvě vedlejší dějové linie. A samozřejmě několik nových postav.


Dvě z nich, Mairead a Vincence, si dovolím představit v krátké ukázce z druhého dílu v souborech na FB skupině Montril

ZDE


Možná vás překvapí to samé, co překvapilo mě.
Obě zmíněné postavy jsou ze Země.

Obě postavy budou představovat všem zvědavcům, studentům a bloumavým hlavičkám pozemskou praktickou stránku energií, kinezí, telepatie, umění pohybu... A nejen to.

Ocením jakékoli připomínky, návrhy nebo přání, co z praktické stránky věci byste se chtěli v příběhu dozvědět!

;)

Jak Envatar stvořil Svět - První díl spisu

26. září 2015 v 12:54 | Člen Černého řádu
Základní pojmy z fyziky:
• Hmota neexistuje, vše je energie ← kvantová fyzika.
• Vibrace je mechanické kmitání pružného prostředí.
• Frekvence udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek.

Tento spis jsem sepsal pro potřeby studentů Černého řádu. Byl jsem tímto úkolem pověřen Monarchou, nejvyšším členem řádu, který bdí nad celým vesmírem. Monarchů, jak jistě, studente, dobře víš, je sedm. A jistě víš i to, že je toto označení pouze metaforické!

Tento spis je pojmově upraven pro potřeby planet nižších stupňů vývoje tak, aby byl jeho obsah co nejsrozumitelnější a nejpochopitelnější. To je na úkor ryzosti a přímočaré pravdivosti. Nelze riskovat, že si metaforické výklady, tak běžně používané ve středních vrstvách řádu, někdo vyloží doslovně. Řád respektuje jedince, jejichž mozky přesahují všeobecné hodnocení domovské planety.

Následující řádky jsou stručným shrnutím celého spisu, ve kterém odkazuji na konkrétní kapitoly.

Envatar (pojednání o něm viz 1. kapitola spisu), jak se říká, stvořil Svět sám ze sebe. Princip vzniku Světa je obecný a platí vždy a všude. V řádu se mu říká Posvátný princip (mezi studenty Posvátnost).

Envatar nebyl zatím přesně definován, nicméně se ve Světě projevuje jako energetická bytost. Co je mimo energetickou sféru, není předmětem tohoto spisu. Zvídavé mozky odkazuji na spis Za hranicemi Světa.

Energii, kterou je Envatar, řád označuje jako ryzí energii (taktéž nazývána původní, čistá nebo v rámci Koloběhu Stará energie). První energetické výtvory vznikly jemnými úpravami ryzí energie, kdy ke kvantu energie byla přidána buď nová vibrace (tak vznikly "nižší výtvory"), nebo byla pouze upravena frekvence ("vyšší výtvory"). "Střední výtvory" vznikly kombinací obou postupů.

Energetická sféra

Ve druhé kapitole spisu je rozsáhlá tabulka. Obsahuje přehled energetických výtvorů Envataru, seřazených od nejryzejší po první plazmatický výtvor. Každý energetický výtvor má uvedený způsob vzniku, počet vibrací, rozsah frekvencí každé vibrace včetně ryzí energie, procentuální zastoupení ryzí energie, název výtvoru (řádový i ve Společném jazyce), důvod a místo existence a bodové hodnocení dostupnosti (= jak snadné/těžké je výtvor zkontaktovat) plus stručný popis jeho učení (pokud je ochoten učit) a úroveň - jak se v Koloběhu říká - Uvědomění.

Tady je na místě poznámka, která nenapadne každého studenta a je velmi důležitá.

Vše vzniklo z Envataru samotného, určením a "nabalením" vibrací a frekvencí na ryzí energii. Ta je obsažena v živých organismech (hmotných organismech, které splňují podmínky, jež definují živý organismus - závislé na systému a znalostech každé planety; v řádu víme, že živé je vše!). Ryzí energie je v živém organismu nazývána DUŠÍ (viz třetí kapitola).

Když takto vznikla energetické sféra, tvořena výtvory Envataru, došlo k definování dalších vibrací. První z této škály emocí je Nejvyšší emoce, vibrace Lásky - první emoce, kterou Envatar pocítil, když sestoupil na "dno" energetické sféry a překročil její hranici. Tak vznikla první dimenze plazmatické sféry. Láska vibruje na tak vysokých frekvencích, že se stala "výtahem". Prociťování této emoce vede člověka skrze všechny emoční dimenze plazmatické sféry. V žádné se nemusí zdržovat a osvobozovat se (= zpracovávat) od emocí. Díky Nejvyšší emoci, která svým vibračním potenciálem povyšuje všechny emoce, lze velice snadno a poměrně rychle zpracovat ducha a vstoupit do energetické sféry. To je možné pouze v těle - člověk by tedy měl žít ze srdce a z duše a žít Láskou. Po smrti těla se zdrží v plazmě jen tolik, kolik potřebuje. Tělo je filtr (viz čtvrtá kapitola). Bez těla, pokud není rozvinuta duše (bez těla = bez vůle a disciplíny, které pramení z oddělenosti) není možné prociťovat pouze Lásku - duch je složen z těch emocí, jaké zažíval v těle, a pokud není rozvinuta duše, je duch po smrti těla těmito emocemi nekontrolovaně zmítán (viz pátá kapitola).

Plazmatická sféra

"Zahušťováním" a snižováním frekvencí postupně vznikly všechny existující emoce, dimenze plazmatické sféry → "ponižováním" Lásky, kterou cítí Envatar ke svému dílu (sám k sobě - proto se říká, že by měl člověk milovat sám sebe). To je pro studenty jedna ze zásadních informací.

Když Envatar "došel" na hranici plazmatické sféry, kterou tvoří emoce o nejnižších (nejhutnějších) vibracích, vzal všechny emoce, spojil je a stvořil hmotu (přehled plazmatických výtvorů lze nalézt v šesté kapitole spisu, je tvořena stejně jako tabulka o energetických výtvorech).

Prvním hmotným výtvorem je světlo. Obsahuje v sobě všechny barvy - základní barvy základních emocí (= barvy duhy), stejně tak všechny existující odstíny, ekvivalenty všech existujících emocí (= barvy celého Světa). Více o světle v sedmé kapitole tohoto spisu.

Zde uvedu oblíbený chyták: "Co je to barva?"

Hmotná sféra

Člověk si jako odpověď představí všechno možné. Třeba kýbl barvy na zeď před malováním.

Odpověď ovšem leží v mnohem vyšších rovinách: "Barva je světlo. Bez světla nejsou žádné barvy." Nebo snad ve tmě vidíte barvy?

Následně Envatar stvořil ze světla hmotnou sféru.

Světlo je prvotní projev energie ve hmotě.

Nejvyšší emoce je první projev energie v plazmě.

Energie je prvotní projev Envataru v energetické sféře.

A Envatar nebyl za hranicemi Světa dosud poznán.


Energii nelze zachytit. Nelze ji spatřit. Lze ji pouze procítit. Se správnou technologií ji lze zaznamenat a definovat. Energie existuje. Nebudu tu nyní rozebírat fakta, která jsou popírána tvrdošíjnými zastánci hmoty a odpůrci všeho, co nepotvrdila věda, o tom jsou jiné spisy. Věda je způsob, jakým lze poznávat hmotu.

Plazmu a energii je třeba poznávat jiným způsobem.

Použitím stejného principu, tedy úpravami frekvencí a definováním vibrací, ze světla vznikl celý hmotný svět. Má své "méně hmotné a více energetické" výtvory - blesky, vodu, oheň, plazmu, plyny, kapaliny… Má ty nejhutnější formy hmoty, jaké lze najít - diamanty, kosti, kovy, horniny, lidské tělo samotné… Více o hmotném světě stojí v osmé kapitole.

Měj ovšem na paměti nejzásadnější věc, studente!

Nic z toho není oddělené. Nejsou to roviny existující jedna nad druhou. Vše je propojené. Tak, jak je propojeno hmotné, duchovní (plazmatické) a duševní (energetické) tělo člověka v "jednom", stejně je propojený celý Svět.

Ne nadarmo se říká - poznej sebe, poznáš celý Svět. Vše, co člověk potřebuje, je ukryto přímo v něm samotném. Nebo se říká, že každý má svůj vlastní vesmír/je svým vlastním mikrokosmem. Viz devátá kapitola.

Vlastní vesmír

Tolik k úvodu do spisu Černého řádu Jak Envatar stvořil Svět. Veškeré výpočty, fakta, důkazy, argumenty - všechny podklady jsou součástí příloh ke každé kapitole. Zdroje informací jsou uvedeny na konci spisu, očíslované, jak se objevují v textu. Na entity, které si nepřály být citovány nebo pouze pomáhaly se správným výkladem, je odkázáno do Databáze 02-x-OcS. "Vyšší" verze spisu jsou dostupné v knihovnách.

Tři sféry Světa - Plazmatická sféra

23. září 2015 v 20:44 | Montril Sharon
O plazmatické sféře v největší míře pojednává učení bohyně Siantis, v menší míře potom učení boha Irinianta. Tyto informace jsou doplněny poznámkami (tučné písmo) Černého řádu.

Poté, co se energie natolik "naplní" informacemi, že "ztěžkne" a "zhoustne", vstupuje do plazmatické sféry (nazývané taktéž jemnohmotná sféra). V místech, kde se obě sféry (energetická a plazmatická) prolínají, panuje všeobecný princip - na okraji společného prostoru, blíže k energetické sféře, kde je plazma nejblíže energii, existuje pouze Nejvyšší emoce (jakmile energie získá vibraci Nejvyšší emoce, stává se plazmou). Nejvyšší emoce tvoří tuto nejslabší okrajovou dimenzi plazmatické sféry. Nejslabší ne proto, že by Nejvyšší emoce bylo málo, ale proto, že je zde málo plazmy a více energie. Čím hlouběji se postupuje do plazmatické sféry, tím se mění frekvence jedné vibrace, nebo se snižují vibrace, nebo se přidávají další. Takto se poustupuje škálou emocí od Lásky, která je onou Nejvyšší emocí - krok od energetické sféry - přes stovky a tisíce dalších emocí až do nitra plazmatické sféry. Každá emoce má svou vlastní dimenzi. A každá dimenze má své vnitřní členění podle frekvencí dané emoce.

Plazmatická sféra I

V nitru plazmatické sféry neexistuje žádná energie, zde jsou pouze emoce. I Láska musí nabýt hutnější formy, aby zde mohla pobývat, ale emoce necestují mezi dimenzemi, neboť v jiné než své dominantní dimenzi ztrácí svou ryzost.

Tento poněkud krkolomný výklad lze zestručnit následovně. Místo, kde se prolínají energetická a plazmatické sféra, je rozděleno na tolik dimenzí, kolik je emocí - každá emoce má vlastní dimenzi. Každá dimenze je vnitřně členěna podle frekvencí vibrace, která definuje emoci. V nitru jemnohmotné sféry energie je - vše je energie - ale Siantis i Iriniant to myslí jinak. V nitru sféry neexistuje "čistá" energie. Tam existuje energie jen a pouze v úplné emoční/plazmatické podobě. Je to nejvíce plazmatické místo ve Světě, stejně jako je Envatar nejvíce energetické místo na Světě a hmotná realita nejhmotnější místo.

Plazmatická sféra II

Emoce v plazmatické sféře existují ve třech podobách. V prostoru, kde se plazmatická sféra prolíná s energetickou, existují ve své "vyšší" podobě, které se říká energetická (ale všichni víme, že je to pouze metafora). Zde emoce pozbývají konkrétní podoby a odhalují energetickou podstatu. Druhá forma je niterní, tu emoce nabývají v nitru plazmatické sféry. Třetí forma je plazmatická. Tuhle formu mají emoce v astrálu, prostoru, kde se plazmatická sféra prolíná s hmotnou. Emocím se zde říká plazmatické bytosti.

Plazmatická bytost I

Emoce mohou mezi dimenzemi procházet, ale čím "níže" sestupují, tím více musejí "hutnět" - snižovat své frekvence, ale zachovávají si své nitro, svou vibraci (která je typická pro každou emoci). Je to podobné, jako když se člověk potápí. Jsou hloubky, kde nemá problémy. Jsou hloubky, kde tlak vody tělo drtí - a tak člověk musí do ponorky. Jsou ale hloubky, kde tlak vody drtí i ponorky. Tak si musí člověk vzít "těžší váhu". A tak dále. Metaforicky řečeno.

Plazmatická sféra III

Třetí částí plazmatické sféry je prostor, kde se plazma prolíná s hmotou. Hmota vzniká z nitra plazmy a s plazmou se prolíná. Tato část je nazývána astrální sférou (přesněji - astrální dimenzí). Zde emoce nabývají takových podob, jaké by jim náležely, kdyby se úplně zhmotnily a sestoupily do hmotné sféry. V astrálu nicméně žijí převážně emoce tvořené lidmi. Jsou zde i jiné, samozřejmě, z nitra plazmy i z vnějších dimenzí, ale astrál převážně obývají lidské emoce. Slabé emoce žijí blízko člověku, svému hostiteli, který je živí. Stejně tak emoce, které hostitele hledají, nebo jakýkoli zdroj potravy. Na samotném okraji astrálu, jen krok od zhmotnění, existují emoční otisky, emoce otisknuté do hmoty. Nejsou živé a existují tak dlouho, jak dlouho je hmota schopna je uchovat nebo jak často jsou "živeny" lidmi. V hlubších dimenzích astrálu žijí silné plazmatické bytosti.

Astrál je oblast plazmatické sféry, která se prolíná s hmotnou sférou. Někteří rádi debatují nad otázkou, co vzniklo dřív - jestli hmotná sféra a z ní astrální, nebo plazmatická - astrální - sféra a z ní hmotná. Tyto debaty jsou ovšem bezpředmětné a prázdné. I když…

Plazmatická sféra IV

Na okraji astrálu žijí lidmi vytvořené emoce, slabší co nejblíže lidem, ty silnější v hlubších vrstvách (jejich přítomnost v okrajních dimenzích by narušovala Rovnováhu, jinak by tam byly). Jak bylo také řečeno, na samotné hranici, krok od hmotné sféry, existují emoční otisky. Ty jsou nejpatrnější na typických místech - kostely, hřbitovy, mučírny, věznice, blázince, nevěstince nebo místa, kde dochází k násilí, popravám nebo vraždám. Otisky jsou také samozřejmě na příjemnějších místech - oddací místnosti, školky, hřiště, pískoviště, výběhy pro zvířata, parky... Na místech, kde se provádí rituály. A podobně. Emoce, ať už silné, nebo stále se opakující, se vtiskávají do hmoty. Čím silnější otisk, tím více se projevuje přímo ve hmotě (duchové, elfovém, víly, andělé, démoni…)

Emoční otisk I

Zároveň na všech zmíněných místech žijí na lidech závislí démoni. Nemají vlastního hostitele, protože je pro ně výhodnější přebývat v místě emočního otisku. (Pro potřeby řádu - jedná se o démony nižších tříd.) Nebo z otisku živoří, než najdou hostitele - který na místo otisku vždycky přijde. Démon pak v člověku vyvolává myšlenky, aby získal potravu (například vyvolává myšlenky na místo, které si člověk okamžitě spojí s konkrétním pocitem; nebo vyvolává různé fantazie - velice snadné v noci; silnější démoni fungují přes sny; ti ještě silnější potom zasahují přímo do ducha člověka a "nutí" ho reagovat jinak, než jak je pro jedince typické. Lidé na tohoto jedince potom reagují stylem "tohle nejsi vůbec ty".).

Emoční otisk II

V hlubších dimenzích astrálu přebývají mocnější démoni, kteří jsou živeni mnoha lidmi. Málokdy existuje takhle velký démon vzniklý z jediné emoce. Většinou se jedná o démony tvořené směsí emocí. Aby byla zachována Rovnováha, musí přebývat ve vnitřnějších prostorech astrální sféry.

Plazmatická bytost II

Plazmatická bytost III

Samozřejmě podobně fungují i "kladné" plazmatické bytosti. Lidé tvoří i ty "hodné". Ovšem méně a tyto bytosti jsou pak démony rychle ubíjeny, ale to vše závisí na člověku, který "hodné" (a konec konců i "zlé") emoce tvoří.

Do plazmatické sféry lze snadno cestovat. Ať už jen bytím v meditaci, nebo přímo opuštěním těla (astrální cestování, pozn. řádu). Cestující v astrálu potkává plazmatické bytosti, které žijí na hranici s hmotnou sférou. Cestující není omezován hmotou, neboť není hmotný, nevztahují se na něj fyzikální zákony hmotné sféry. Stejně jako ve hmotě potkává "dobré i špatné" lidi, potkává v astrálu "dobré i špatné" plazmatické bytosti. Některé ho můžou pozdravit, popovídat si s ním, něco ho naučit, jiné ho můžou ignorovat nebo napadnout. (Člověk je bez těla, které je filtrem, hodně zranitelný.) Může se stát, že cestovatel stane tváří v tvář svým vlastním emocím a jejich plazmatickým podobám.

Plazmatická bytost IV

Zkušenější cestovatel může vstoupit do hlubších vrstev astrálu. (Zkušenější v tom smyslu, že umí jako filtr používat svou mysl.) V hlubších vrstvách se už neobjevují obrazy hmoty (astrál má na samotném okraji stejnou podobu jako hmotná sféra. Čím hlouběji do astrálu, tím projekce hmoty slábne. Pak podoba astrálu závisí na cestovateli nebo na emocích, které zde žijí.). Nicméně je tu hranice, kterou cestující nepřekročí. Říká se jí meziprostor a má své strážce, kteří do vyšších emočních dimenzí cestující nepouštějí. Tyto dimenze jsou určené pouze pro duše s duchy, jejichž těla jsou po smrti. Přes meziprostor dokážou projít pouze jedinci, kteří jsou mentálně, emočně i duševně silnější než zmínění strážci meziprostoru - například Montril Siana nebo Probuzení a Uvědomělí Terineree jako Nikolas nebo Vam. Nebo to dokážou také Marita, Otam, Melodia nebo Věštkyně bohyně Drie.

Plazmatická sféra V

Astrál má vnitřní dělení, na okraji kopíruje hmotnou sféru (i cestující může vidět sám sebe tak, jak vypadá jeho tělo), uvnitř vypadá jinak (jak, to obvykle záleží na cestujícím). Astrál je od nitra plazmatické sféry oddělen meziprostorem a jeho strážci. Podoba strážců i meziprostoru závisí na cestujícím. Výjimečně silní jedinci tento úzký předěl překonají, aniž by ti ho všimli (například Montril Siana, když cestuje do energetické sféry v meditaci) - neexistuje totiž sám o sobě.

Emoční otisk III


Meziprostor je vnitřní blok, který je uvnitř každého člověka. Je to blok kategorie "sebeobrana" (třídění pro potřeby řádu) - brání cestovateli vstoupit do končin, kde by pobyt nemusel psychicky ustát. Pokud blok překoná, pokud překoná meziprostor a jeho strážce (de facto sám sebe), může jít dál. Ale plazmatické bytosti žijící za meziprostorem nebudou na cestujícího pohlížet shovívavě, vůbec ho nebudou vnímat příjemně. Cestující v tento okamžik porušuje Řád Světa, neboť je napojen na živé tělo a to je v těchto dimenzích plazmy nepřípustné. Tyto dimenze jsou určené pro od těl osvobozené duše (energetická těla) a jejich duchy (emoční těla). Pokud je ovšem cestující emočně vyrovnán (ne bez emocí!), může se mu podařit dostat se přes plazmatickou sféru až do sféry energetické.

Meziprostor

Tento okamžik je nazýván Probuzením - okamžik, kdy člověk vstoupí do své duše.

Probuzení
Zdroj

Diantis

19. září 2015 v 20:12 | Montril Sharon
Diantis je "dvojčetem" Siantis. Coby protiváha Iriona, boha mužů, je Diantis bohyní žen. Lidé se k ní modlí za opatrování rodiček, rodiny a domova. Opatruje také řemesla a umění, řemeslníky a umělce. Jsou jí zasvěcována největší díla na ostrově. Právě tohle pole působnosti ji učinilo ve Stmiru méně "známou" a není mnoho Terineree, kteří by ji měli za hlavní patronku. Ne každý je totiž schopen s její mocí efektivně pracovat.

V Koloběhu zastává Diantis jednu velmi důležitou funkci - má na starosti spojení mezi Koloběhem a Bránou planety, na které se Koloběh nachází. Původně to měl na starosti Iriniant.

Svatyně bohyně Diantis se nachází na nejvyšším kopci ve Stmiru, kde na ni stále svítí slunce, hvězdy a měsíc. Připomíná tím, kde je skutečný domov každé duše, odkud duše přicházejí, aby se narodily, a odkud přichází inspirace řemeslníkům a umělcům. Je zobrazována jako žena, ze které vychází záře - inspirace. Na soše je tahle záře symbolizována šaty z krystalů. Socha Diantis nemá oči, je slepá, což je symbolem obrácení se do sebe, a drží v ruce hodiny, symbol Nejvyšší oběti, a knihu, symbol (vnitřního) vědění.

Diantis


Její učení je hluboké a velmi provázané s učeními ostatních bohů, nicméně její výsadou je učení o respektu, úctě, pokoře a důvěře. Učí, jak jednat se členy rodiny a proč, jak se učit od druhých lidí a jak ze svého těla vytvořit domov pro duši. Otevírá v lidech autoritu a vědomí vlastního jáství, jak s jástvím pracovat a uvědomovat si propojenost se vším existujícím. Hovoří také o významu oběti pro druhé, o pozitivech a negativech, kdy je taková záležitost vhodná a kdy naopak není, a co je Nejvyšší oběť.

Právě díky výkladům o obětování se pro druhé zůstala naživu Geraldina, pro kterou obětovala svůj život Iris.


Krystalové šaty

Terineree vystupující v příběhu, narození s mocí bohyně Diantis v těle
Iris

Ze spisů Černého řádu
Entita, která je nazývána Diantis, je opravdu fascinující. Její učení je hluboké a jeho pochopení je důkazem otevřenosti člověka, přemýšlivé mysli a pokory. Je náročné na výklad, protože se dotýká samotného nitra, kde neexistují slova - výklady jsou proto znázorňovány v uměleckých a řemeslnických dílech. A tohoto způsobu se drží i Černý řád, jak se každý, kdo bude studovat tento spis, dozví. Celá řada řádových umělců a řemeslníků s Diantis úzce spolupracovala, aby věrohodně zachytila výklad ve svých výtvorech. Ke každému výtvoru náleží samozřejmě popis.

Je zajímavé, jakým způsobem funguje moc Terineree, kteří disponují silou "bohyně" Diantis. Je to vlastně nejsnadnější způsob, jakým Terineree může otevřít své nitro a dát průchod síle své duše. Jelikož tohle ale není smyslem existence Terineree, nemá mnoho z nich v krvi moc této bohyně. Od Iris získala tuhle moc Geraldina a od ní celá její skupina, předpokládá se, že z toho důvodu, aby bylo pro všechny snadnější otevřít svou duši. Proč, to zatím nevíme. Tahle budoucnost teprve přijde. Očekává se, že budou muset všichni odcestovat na planetu za Probuzeným, kde budou mimo dosah mocí svých "bohů", budou tedy muset čerpat síly z jiného místa.

Nutné je zdůraznit učení "bohyně" o Nejvyšší oběti. Podprůměrný (nikoli hloupý, ale nemyslící) student by očekával, že Nejvyšší obětí je obětovat svůj život za někoho jiného (což je ve své podstatě iracionální a bezpředmětné očekávání). Průměrného studenta by možná napadlo, že Nejvyšší oběť je smrt (o tom se nyní nebudu rozepisovat, odkazuji na následující stránky spisu). Nadprůměrný student by už uvažoval o jiných možnostech. Diantis učí, že Nejvyšší obětí je obětování životního času. Například když rodič obětuje svůj životní čas pro své dítě a péči o něj. Nebo když žena obětuje svůj životní čas svému muži a jeho růstu. Nebo když člověk obětuje svůj životní čas vlastnímu rozvoji. Nejvyšší obětí je tedy obětovat své žití ku prospěchu druhého člověka. Člověk rozhoduje pouze o tom, co udělá s časem, který mu byl vyměřen. Nemůže rozhodovat o tom, co udělá se životem samotným nebo se svou smrtí, může nakládat pouze se svým životním časem. Podle toho, jak se rozhodne, bude buď žít život, nebo přežívat smrt.

Pointě Nejvyšší oběti se věnuje stejnojmenná kniha → ZDE

Rozhodnutí
Obrázek nalezen v počítači

Tři sféry Světa - Energetická sféra

14. září 2015 v 20:48 | Montril Sharon
Snadno se řekne, že Svět se skládá ze tří sfér. Už hůře se říká, že Svět je tělo Envataru. Ale co přesně to znamená? A jak si to celé představit?

Následující řádky jsou z většiny obsaženy v učení boha Irinianta, doplněné o učení dalších bohů. A samozřejmě o pár informací z Černého řádu, které jsou psány tučným písmem.

Svět - tělo Envataru - je složen ze tří sfér. Jsou jimi hmotná, plazmatická/jemnohmotná a energetická sféra.

Metaforické propojení sfér v člověku.
Nohy - hmotná sféra. Hruď - plazmatická sféra. Hlava - energetické sféra.

Energetická sféra

První sféra je "nejpřirozenější", "nejryzejší". Envatar sám je entitou s energetickou podstatou. Přesně určil (definoval či naprogramoval) počáteční frekvence a sám ze sebe vytvořil jedny ze svých prvních stvoření.

Černý řád experimenty zjistil, JAK PŘESNĚ Envatar stvořil energetickou sféru (ale tahle informace není předmětem tohoto článku). Nicméně se nepodařilo zjistit, jestli je Envatar ze své podstaty, jak učí Iriniant a Nejvyšší bůh, energetickou bytostí, nebo zdali je něčím jiným. Envatar byl - předpokládáme - stvořen. Čím JE mimo Svět, mimo energetickou sféru, kterou určil jako svou "domovskou" či "původní", to nikdo neví. Za celou existenci Světa nikdo této informace nedosáhl. Řád předpokládá, že je ještě něco jiného než energie, základní kámen všeho existujícího. Něco opravdu neuchopitelného. Inteligence, Bytí nebo Vědomí existující samo o sobě, bez energie, plazmy nebo hmoty. Něco, co je ještě "výš" než energie samotná. Něco, z čeho samotná energie, jež dala vzniknout Světu, jíž je Envatar, vznikla.

Příslušnice První rasy (ačkoli jsou energetické a plazmatické bytosti bezpohlavní)

Mezi jedny z prvních výtvorů se řadí První rasa. Je to rasa energetických bytostí, které jsou Envataru nejblíže. Je to nejvyšší stupeň, u kterého lze studovat, než jedinec vstoupí přímo do Envataru.

Černému řádu se podařilo spojit se s První rasou a postupem času studovat její učení. Žádný příslušník této rasy nemůže nabýt hmotné podoby a je tvrzeno, že ani jemnohmotné. Vědění této rasy je tak ohromné a hluboké, že by ho lidské tělo neuneslo. A v plazmatické sféře pro toto vědění neexistuje zpodobnění, tím ani pro První rasu. Jedinou informaci, kterou máme v této věci, je skutečnost, že při pokusu První rasy sestoupit do plazmy nedosáhla ani poloviny plazmatické sféry, kde existují pouze emoce. Dokud se plazmatická sféra prolínala s energetickou, První rasa to zvládla, ale čisté emoce nepřekonala.

Příslušník První rasy

Dalšími výtvory jsou například Správci. Je jich sedm a každý spravuje jeden ze sedmi vesmírů. Každý - zdůrazňuji, každý Správce - je archetypem Envataru, jeho charakteristikou a odráží i zaměření vesmíru, který spravuje. Ovšem před samotnými Správci Envatar s pomocí První rasy vytvořil sedm vesmírů a definoval jejich prostor, čas, účel a genetiku.

Správce

Nutno učení boha Irinianta doplnit o (ve Stmiru všeobecně známý) fakt, že tohle celé už probíhá v energetické sféře. Tím, že Envatar přijal energetickou formu, stvořil energetickou sféru, do které definováním frekvencí umístil své první výtvory. Veškeré vědění vložil do První rasy, zakódované do vibrací. To je to, co se u První rasy studuje. Po poznání vibrací (= odkódování informací) lze vstoupit do Envataru.

Energetické sféra je domovem Envataru, je to prostor, ve kterém existuje ve formě svého prvotního bytí.

Ano, takto zní učení boha Irinianta pro Stmiřany. Pro upozornění řádových studentů zopakujeme předpoklad, že první podoba Envataru není energetická. Energetická forma jsou šaty, které na sebe oblékl. Sám je ovšem ve své vlastní podstatě něčím jiným. Není mnoho členů řádu, kteří pronikli až do Envataru. Ale nepronikli zatím až k jeho nitru, aby zprostředkovali informaci, čím Envatar je.

Stejně jako všechny ostatní sféry, i energetická má několik dimenzí - rovin, mezi kterými lze postupovat. Lze si to představit jako vrstvy. Vše, co existuje, má vrstvy, a princip pohybu mezi nimi zůstává stále stejný. Ačkoli ve Světě neexistuje ani nahoře, ani dole, představme si Svět jako tisíce vrstev či rovin nad sebou. Dole je hmotný svět, na vrcholu Envatar sám. Nebo jako ohromnou kouli, která je složena z vrstev, podobně jako cibule.

"Vzestup" z hmoty přes plazmu do energetické sféry

Energetická sféra se skládá s neurčeného množství dimenzí. V té nejvyšší/nejvnitřnější přebývá Envatar a ta je cílem všeho živého. Sféra níž už obsahuje první frekvence, třetí sféra obsahuje další frekvence, čtvrtá další a další, až se objevují takové frekvence, které definují první emoce. To je oblast, kdy se prolíná energetická sféra s plazmatickou - a čím více je energie definována frekvencemi na jemnohmotu/plazmu, tím plazma "houstne", až se dostaneme do nitra plazmatické sféry, kde neexistuje nic jiného než emoce samotné (podobně jako v energetické sféře, v jejím nitru neexistuje nic jiného než Envatar - žádná frekvence). Každá existující emoce představuje jednu rovinu plazmatické sféry.

Zde je nutné podotknout, že v nitru plazmatické sféry nejsou JEN emoce, ale i energie, která je všudypřítomná, jen transformovaná. Energie je jako semínka v jablku - dokud se k nim neprokoušete a nepocítíte (= nespatříte je), víte jen, že tam jsou (pokud jste se k nim už někdy dříve prokousali). Pokud jste se k nim nikdy dříve neprokousali, nevíte, že tam jsou. Podobně lidé, kteří nikdy neokusili energii, nevěří, že existuje. Vědí, že existují emoce - dužina jablka; a hmota - slupka jablka, jeho povrch.

Prozření

Stejný princip platí o přerodu plazmy na hmotu (viz článek o plazmatické sféře → ZDE ← a hmotné sféře → ZDE ←).

Anketa 01

9. září 2015 v 20:48 | Montril Sharon
Tahle anketa mi pomůže zjistit, odkud každý navštěvník (samozřejmě ten každý, který se budě obtěžovat učinit jeden klik navíc) přišel a jak se o blogu dozvěděl.

Děkuji všem za spolupráci.

Anketa mi velmi pomůže.

Tři těla člověka

8. září 2015 v 20:58 | Montril Sharon
V příběhu Montril, v "náboženství" Stmiru (či spíše ve všeobecném povědomí, jedná se o základní životní informace) jsou rozlišována tři těla. Každé náleží jedné ze tří sfér (těl) Envataru.

Tři těla
Hmota-Emoce-Duše

Hmotné tělo

Nejznámější a pro v hmotě žijící bytosti je nejvíce samozřejmě hmotné tělo. To tělo, které vidíme na první pohled, se kterým nejvíce pracujeme, o které se ne/staráme. Krev, maso a kosti - fungující a skvělý stroj.

Fyzické tělo je bráno jako nástroj, se kterým je pracováno. Napříč učením všech bohů je tvrzeno, i když nikdy ne přímo, že tělo nedefinuje "Já". Slovy "boha" Irinianta "To, že vidíš a vnímáš mé tělo, neznamená, že vidíš a vnímáš mě. Mé tělo vůbec nemusí být já. Mé tělo vůbec nemusí určovat, kdo jsem."

Hmotné tělo

Toto tělo je nádoba, která je naplněna duchem a duší. Bez obojího či bez jednoho z nich nelze hovořit o úplném člověku - na Zemi jsou známé pojmy jako zombie, tělo bez duše apod.

Hmota je pomíjivá, vše existuje v cyklu a to, co je vytvořeno, jednou zanikne. Tělo je dar, který je vypůjčen; stroj, který je opotřebováván, až přestane pracovat. Tehdy se tělo vrací Přírodě a duch a duše plují dál svou cestou.

Tělo je břímě, které duše nosí. Je to prostředek, kterým poznává a zakouší hmotný svět. Je to vozítko. Je to výsada, které nemůže dosáhnout každý.

Hmotné tělo náleží hmotné sféře.

Yggdrasil a DNA

Duchovní tělo

Také duchovní nebo emoční. Duch jsou emoce přebývající ve své vlastní sféře, které se říká plazmatická. Zde emoce existují ve své vlastní ryzí podobě, zde i žijí, pokud nejsou součástí duše ani těla, ale jsou svým vlastním bytím (plazmatickými bytostmi).

Duch člověka

Vše existující má emoce, které mají v plazmatické sféře konkrétní projev. Lidé tyto projevu vnímají různě, obecně známá plazmatická stvoření jsou andělé, démoni nebo duchové. O člověk je poté říká, že je andělský, démonický, zlý, dobrý atp. Jedná se o projev jeho dominantních emocí skrze hmotné tělo, o projev jeho duchovního těla.

Plazmatické tělo člověka (duch) se skládá z jednotlivých emocí, ty silnější se potom přetvářejí na bytosti. Čím silnější emoce, tím silnější bytost, která postupně může získat vlastní inteligenci a vůli.

Umožňuje prožívání a cítění a náleží plazmatické sféře.

Duševní tělo

Duševní, taktéž energetické, tělo nemá přesnou podobu. Ve hmotné sféře je znázorňováno jako tělo světelné, protože prvotním projevem energie ve hmotě bylo světlo. Jedná se ovšem o energetické kvantum mající vlastní účel daný Envatarem a vlastními potřebami duševní individuality.

Jedná se o "naprogramované" tělo, protože každá duše má stejný cíl, jak je popisován přímo v knihách o Montril.

Duše

Duše - duševní tělo člověka - je fragmentem Envataru a je v nejdokonalejší podobě uvnitř každého člověka, v "nižších" modifikacích pak ve všem živém. Duše komunikuje s těly, které nosí, je to jádro bytí.

Komunikace s fyzickým tělem probíhá skrze emoce. Emoce jsou most mezi duší a tělem, a čím více člověk umí s emocemi pracovat, tím snadněji po mostě kráčí.

Uvnitř každého je samostatný "obvod" či "okruj", po kterém duše komunikuje přímo s vědomím. Signály přenášené tímto propojením jsou nazývány "intuice", "vnitřní hlas", "hlas shůry", "tušení" apod. Podoba těchto signálů je různá, ale vždy taková, aby bylo vědomí schopno ho akceptovat. Bytostí mající otevřený tento okruh jsou schopny komunikovat přímo se svojí duší, která je Envatarem (Tvůrcem Světa), a to je už pár kroků od Jednotné mysli.

Detailnější informace viz Aury člověka → ZDEOtevírám Galerii

7. září 2015 v 19:59 | Montril Sharon |  Novinky
Zdravím všechny své čtenáře, nahodilé i záměrné návštěvníky blogu, studenty a hloubavé hlavičky.

Doufám, že všem usnadním představit si svět Montril, který je odrazem toho našeho, tím, že pro vás otevřu galerii. Zde budou umístěny JEN takové obrázky, které nejvíce odpovídají "realitě", které ji nejlépe znázorňují.


První složkou galerie je Práce s energií
KLIK

Teorie zhmotnění

2. září 2015 v 19:28 | Montril Sharon
Ráda bych v tomto článku přiblížila jednu z teorií, se kterými v příběhu Montril pracuji. Patří k těm základním, které se prolínají celým příběhem. Rozdíl od ostatních je ten, že tato teorie (zvaná "teorie zhmotnění") není běžnou fyzikální teorií.

Jak název napovídá, jedná se o teorii vzniku hmoty tak, jak je popisována v knihách Montril. Tato teorie se táhne textem od začátku do konce jako neviditelná nit, stejně tak tímto blogem.


Jak je známo, vše je energie. Prvotní projev Envataru ve Světě byla energie (nazývána ryzí), ze které Evatar stvořil Svět (popis stvoření Světa → ZDE ←). O tomto procesu teorie zhmotnění vypovídá.


Vše je energie
Původní název "All From Nothing, We Became Something"

Tvoření plazmy z energie


Envatar je přezdíván různě - Tvořitel, Stvořitel, První Zdroj, Jediný Zdroj… Je ryzí energií, vědomím, inteligencí…

Ryzí energie byla postupným procesem sebepoznání Envataru upravována/definována/programována, byla "ponižována" ze své ryzosti. Vznikly tak první energetické výtvory/stvoření/bytosti (První rasa → ZDE ←). Dalším "nabalováním" informací (= "zahušťováním" energie) se stalo, že energie změnila "skupenství" a přeměnila se na první projev plazmy/jemnohmoty - první pocit, který Envatar pocítil, když "sestoupil" z energetické sféry a stvořil sféru plazmatickou. Tímto prvním pocitem je Nejvyšší emoce/frekvence a její pozemské označení je Láska.

Na příklad této transformace je záhodno uvést "bohy" Starého Koloběhu. Tito vznikli jako energetické bytosti a až na výjimky, pokud chtějí sestoupit do plazmy, musí na sebe "vzít" plazmatickou podobu - emoční vyjádření sebe samých.


Definováním ryzí energie tedy vznikly jednotlivé dimenze energetické sféry se svými bytostmi. A na konec, když byla energie natolik "zatížena" informacemi, vznikla nejjemnější plazma (podobně jako zkapalnění plynu). Nejjemnější plazma je nazývána Láskou, je to první pocit, který Envatar pocítil, a dalším "nabalováním" informací na tuto výchozí látku vznikaly další dimenze plazmatické sféry - další emoce.

Energetické bytosti - bohové - takto sestupují do plazmy. Bohové jsou definovanou energií a díky těmto definicím na sebe berou danou plazmatickou podobu. Takovou podobu, která odpovídá jejich definicím. Bohyně ohně na sebe v plazmatické podobě bere ohnivou podobu, ve hmotě pak samotný projev ohně (plamen).

Tvoření hmoty z plazmy


"Ponižováním" prvotní plazmy, jejími úpravami, "snižováním" jejích vibrací postupně vznikaly další emoce - dimenze plazmatické sféry - a plazmatické bytosti. Tyto jsou lidmi nazývány různě, klasický příklad jsou andělé, démoni, víly, skřítci, raraši, elfové, larvy… Toto "ponižování" "došlo" do bodu, kdy další přidaná informace způsobila změnu "skupenství" a došlo k transformaci na nejjemnější hmotu. Envatar "sestoupil" do hmotné sféry a jeho první projev ve hmotě bylo světlo.

Ze světla poté Envatar stvořil celou hmotnou sféru, jejích sedm vesmírů a stvoření je obývající ve hmotných tělech.


Plazmatická sféra

Krásným příkladem přímo z příběhu Montril co se týče zhmotnění plazmy, konkrétně "sestoupení" plazmatické bytosti do hmotné sféry, je oreáda Enlipa. Taktéž se tímto obdobným způsobem zhmotňují "bohové". A v neposlední řadě je nutno zmínit samotnou Várotnovo, zhmotnělou Nenávist, a jejího bratra.


Kolik energie a následně plazmy je potřeba ke stvoření hmoty, těmito údaji disponuje Černý řád, který pro tyto potřeby definoval jednotky a veličiny.

Lidský duch s duší v plazmě

Závěr a shrnutí


Teorie zhmotnění tedy zní: Plazma vzniká "zahuštěním" a definováním ryzí energie, hmota vzniká "zahuštěním" plazmy.Odkazy
• Popisy jednotlivých sfér a podrobnosti o jejich vzniku → ZDE
• Spis Černého řádu o plazmě a jejích bytostech → ZDE