Úvod do energií - Čtyři stupně

25. srpna 2015 v 11:29 | Montril Sharon
Montril je v mém životě první kniha, ve které nejde v první řadě o dějovou linii, ale o pozadí, na kterém se odehrává.

Tohle pozadí má spoustu vrstev a témat, ale jádro je neměnné. Prostě řečeno se celá kniha točí kolem energie. O jejích projevech, funkcích, manifestacích, zákonitostech…

Každá z postav pracuje s energiemi. U všech Terineree je tato práce stejná, princip byl dán bohy a je neměnný. Lze s ním nakládat šetrněji při získání správných znalostí, ty jsou ale dostupné pouze mimo Koloběh. Disponuje jimi Vam, v menší míře i Nikolas. V případě Montril je práce s energiemi ryzejší. V rámci Koloběhu mají nejčistější práci s energiemi Marita Inguol, velekněžka bohyně Siantis a velekněz boha Irinianta.

Práce s energiemi znamená manipulace s energiemi za cílem vlastního "povznesení". Uvozovky jsou tu důležité, nelze brát slova doslovně. Pracovat s energiemi znamená pracovat s tím nejčistějším, co se ve hmotném světě nachází - nejčistějším v tom smyslu, že z této pralátky Envatar stvořil Svět. Touto pralátkou on sám je a pracovat s ní znamená přiblížit se k němu.

V příběhu Montril, pro potřeby Černého řádu, je práce s energiemi rozdělena do několika stupňů. Někteří je ilustrují jako schodiště.

Co tedy znamená práce s energiemi v praxi?

Nultý stupeň

Na nultém stupni (pod schodištěm) se nacházejí lidé, kteří s energiemi nepracují vůbec. Obvykle z důvodu, že o něčem takovém vůbec nevědí nebo tomu nevěří.

V rámci Koloběhu do tohoto stupně nespadá nikdo.

Ze spisů Černého řádu
Nultý stupeň práce s energiemi není nutné popisovat, ale nesmí být odsuzován. Lze vyslovit shrnutí, že lidé na tomto stupni mají velice těžký život - stres, zoufalství, strach, obavy… Bojí se bolesti, nemoci, smrti, ztráty, toho, čeho není vůbec nutné se bát. Ale každá duše má svou vlastní cestu z hustoty do jemnosti.

Čtyři stupně - členění práce s energiemi podle Černého řádu

Šárka uhrová

První stupeň

První stupeň je nejkrkolomnější. Je to jakýsi přechod, přerod, převrat. Člověk ukotvený ve hmotě připouští existenci energií a provádí první základní experimenty (tip na cvičení prozatím → ZDE ←) a práci s kinezemi (viz tamtéž, rubrika Kineze v menu). Okamžik cvičení je bodem zlomu. Pokud jsou cvičení úspěšná, člověk se naučil, jak chodit na této nové cestě, vystoupil na první schod. Stává se, že hnacím motorem je zpočátku zvědavost a touha po nových (na některých planetách poměrně nerozšířených) znalostech. První stupeň se vztahuje na lidi, kteří otevírají oči, kteří "vystupují" z hmoty. Jsou to poupata, která se otevírají. Misky vah, doteď plně nakloněné ve prospěch hmoty, se pomalu zvedají ve prospěch energií. Lidé se učí myslet "jiným" způsobem. Už si všímají různých souvislostí. Dostávají se k běžně dostupným informacím a zde je kámen úrazu, pokud je vezmou doslovně a přijmou za fakt.

V Koloběhu má tento stupeň jen velmi málo příslušníků.

Ze spisů Černého řádu
Pro první stupeň práce s energiemi řád zpracovává "průvodce". V této krátké práci jsou vysvětleny všechny zákonitosti a souvislosti pro plné pochopení prvního stupně, nicméně jen a pouze v rozsahu prvního stupně - "vykouknutí" z hmoty do světa energií. Lidé zjišťují, že je to možné. Trénují, poznávají, hledají učitele. Řádový knižní "průvodce" zodpovídá základní otázky této problematiky (co je hmota, původ energie v lidském těle, vnímání energií), vysvětluje principy (Řád, Rovnováhu) a nastiňuje následující cestu (emoce). Obsahuje také celou škálu cvičení.

Druhý stupeň

Druhý stupeň může být pro některé nejhůře uchopitelný. Lidé jsou "nad" hmotou - vědí o existenci hmotného a energetického. Druhý stupeň je synonymum pro druhou sféru Světa, pro plazmatickou sféru, pro emoce. Lidé se učí vnímat a poznávat emoce a pracovat s nimi, prokukují mystifikaci duchů, andělů, démonů a dalších plazmatických bytostí a uchopují jejich pravou podstatu, co jsou ve skutečnosti zač. Lidé, kteří prošli druhým stupněm, už nikdy nebudou tvrdit, že existují duchové nebo andělé tak, jak si je představuje první nebo nultý stupeň. Praktickým cvičením se lidé učí, jak zapracovat emoce do práce s energiemi (jako to dělá Montril Siana a velekněžka její matky bohyně Siantis, a jak o tom hovoří samotná bohyně ve svém učení).

Do tohoto stupně spadá naprostá většina lidí, kteří jsou uvězněni ve Starém Koloběhu. Pracují s emocemi, mají rozsáhlé znalosti, ale nepracují s energmiemi přímo.

Ze spisů Černého řádu
Lze říci, že druhý stupeň je pro studující nejvíce šokující. První překvapí, druhý šokuje. Lidé poznávají, v jak gigantické lži celý život žijí. Druhý stupeň má největší "úmrtnost" a "strnulost". Úmrtnost znamená, že lidé na druhém stupni odmítnou pokračovat ve svém vlastním studiu, protože neunesou pravdu. Strnulost je pojem, kterým se označuje rozhodnutí lidí zůstat na přechodu prvního a druhého stupně - vědí, že je hmota, jemnohmota (obvyklé označení pro plazmatickou sféru, taktéž zkresleně astrál) a energie, ale nechtějí pokračovat ve studiu, protože nechtějí vědět více. Je to často boj se sebou samým - mohli mít nějaký "paranormální" zážitek, třeba vidět ducha, a náhle zjistí, že je to ve skutečnosti úplně jinak. Zjištění, že nelze věřit smyslům, že je vše ohromná lež a iluze, je náročné na zpracování. Občas si také lidé uvědomí, co je smrt, co znamená zemřít a co je po smrti, nastavují si hodnoty života, nové hodnoty vůbec.

Třetí stupeň

Třetí stupeň zahrnuje samotou energii. Jedinec na tomto stupni si uvědomuje účel těla a je si plně vědom jeho pohybů, uvědomuje si své emoce a je schopen s nimi pracovat. Ví o iluzi kolem sebe, o vězení, ve kterém je uvězněn, a o svém údělu. Třetí stupeň poznává energii samotnou.

Do třetího stupně jsou řazeni Terineree, kněží a velekněží bohů, Otam, Marita a další, kteří s energiemi pracují - obvykle formou kinezí.

Ze spisů Černého řádu
Lidé na třetím stupni práce s energií jsou naprosto vědomí. Jsou Probuzení a Uvědomělí. Ne plně Uvědomělí, ale jsou schopni zpracovat ty nejvyšší pravdy. Obvykle nemají s kým hovořit, jsou proto spíše uzavření a pracují na svých vlastních projektech. Jejich duše jsou velmi otevřené a projevené, co jim systém jejich planety dovolí.

Čtvrtý stupeň

Čtvrtý stupeň trochu vybočuje z řady, už se netýká samotné práce s energiemi. Do tohoto stupně spadají ti lidé, kteří o tom všem, co existuje, promlouvají veřejně. Vedou ostatní, učí je.

V Koloběhu nikdo na čtvrtém stupni není, zde jsou věškeré informace dostupné. S přimhouřenýma očima lze na tento stupneň postavit bohy, Věštkyně a trochu velekněze.

Ze spisů Černého řádu
Čtvrtý stupeň práce s energiemi je demonstrativní. Lidé, kteří Vědí, sdělují své Vědění. Sdělují ho takovými slovy, aby bylo pochopitelné i tomu "nejposlednějšímu" člověku. Sdělují ho velmi opatrně, protože vědí, jak křehký je uvnitř neProbuzený člověk. Jak snadno ho lze zlomit. Nicméně lidé tohoto stupně si to vše uvědomují a postupují opravdu opatrně a pečlivě, problém je však v lidech, kteří jim naslouchají - berou jejich slova doslovně. Nepřemýšl, protože neumí myslet, vezmou to, co se jim řekne, jako přímý fakt. Dochází tak k neskutečným nedorozuměním a zlomům.

Výjimky

Na konec je důležité poznamenat, že škatulkování je nemožné. Někteří lidé mají velmi projevenou duši, ale jsou pevně ukotveni ve hmotě. Jsou lidé, kteří překonávají hranice a možnosti hmoty i své vlastní emoce, a přitom o energiích nemají ani ponětí. Někteří lidé vědí o energiích, ale neuvědomují si souvislosti. Jsou tací, kteří vědí o energiích, ale pořád věří v duchy a anděly. A jsou další a další lidé. Rozdělení na stupně je ilustrativní, nikoli doslovné.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama