Nejvyšší bůh

9. července 2015 v 17:39 | Montril Sharon
Označením "Nejvyšší bůh" pojmenovali Stmiřané prvního z dvanácti "bohů", které stvořil Envatar. Nejvyšší bůh nemá konkrétní podobu, existuje pouze ve své základní energetické podobě, ve které sestupuje i do hmotného světa. Kvůli náročnosti tohoto procesu se jeho podstata zhmotňuje pouze do nejryzejší podoby; nabývá základní energetické podoby ve hmotném světě - světla. Ti, kteří ho kdy viděli, popisují, že vypadá jako kulatý zdroj světla, ze kterého vystupuje silná světlá záře - zlatá, stříbrná nebo bílá.

Stejnou podobu má i jeho socha - zářící energetický zdroj. Svatyně Nejvyššího boha se nachází v nitru Prokletého lesa na východě Stmiru, pár dní cesty od Hraničních hor. Les byl dříve plný života, nicméně poté, co byla do svatyně Nejvyššího boha zachráněna Mrie, je les otráven. Právě kvůli lesu je těžké se do svatyně dostat. Mrtvé stromy jsou obstoupeny mlhou, půda je pokrytá jedovatými výpary a žijí tam hrůzní tvorové. Nejvyšší bůh les nikdy neočistil a používá ho jako zkoušku pro ty, kteří chtějí jeho svatyni navštívit osobně. Díky rozvinutému vědomí Stmiřanů je toto opatření výzvou pouze symbolickou (více viz "bohyně" Mrie → ZDE ←)

Nejvyšší bůh


Ve svatyni jsou dva kněží a jeden velekněz, to je běžné osazenstvo svatyní. Velekněz je jako jediný schopen napojit se přímo na boha a zprostředkovávat jeho učení dvěma dalším kněžím, kteří jej zapisují. Učení Nejvyššího boha je metaforickým učením samotného Envataru, velmi okleštěným a omezeným. Učí o vzniku Světa, jeho struktuře, principech, podstatě a účelu. Hovoří o všech sedmi vesmírech, ze kterých se skládá Svět. Podrobně se zabývá energetickou podstatou Koloběhu a fragmenty Envataru - dušemi - v něm, taktéž základními energetickými zákony. Nejnutněji, jen jak je potřebné, vysvětluje Řád a Rovnováhu Světa. Kvůli nedostupnosti má svatyně málo uchazečů o studium učení Nejvyššího boha, proto jednou za čas dva kněží opouštějí svatyni, aby lidem učení zprostředkovali.

Nejvyšší bůh nemá ve své působnosti žádnou konkrétní oblast. Coby ryzí energie jmá několik obsáhkých úkolů - dbát o ostatní bohy, zprostředkovávat spojení mezi nimi a Envatarem a udržovat v energetické rovnováze Koloběh a hositelskou planetu.

Terineree narození s mocí Nejvyššího boha jsou považováni za velice všestranné. Aby mohli moc boha využít v boji, musí přesně určit, jak má "kouzlo" vypadat - to vyžaduje znalost Starého jazyka, soustředěnost a bravurní ovládání mysli. Energie samotná nemá v hmotném světě příliš velký účinek, moc boha není specifická, Terineree jí tedy musí dát přesné vlastnosti podle toho, jaký záměr "kouzlo" má. Čím menší úprava, tím méně energie "kouzlo" spotřebuje. Specifikace neutrální energie Nejvyššího boha například na oheň, elektřinu nebo led je nesmírně náročná a provádí se jen v nejnutnějších případech.

Terineree, kteří moc Nejvyššího boha získali od svých mistrů, jí disponují v menší míře. Díky neutralitě této moci existuje nepsané pravidlo, že moc Nejvyššího boha se v boji využívá až na konec, po vyčerpání sil ostatních bohů, kterými Terineree disponuje.

Základním využitím moci Nejvyššího boha v boji je tvorba energetického štítu a světelných koulí, vidění ve tmě a v případě vypracovaných mistrů je to schopnost vnímat Terineree své skupiny v boji - kde jsou, co dělají, zda jsou zraněni, kolik mají sil a podobně.

Množství moci Nejvyššího boha v těle Terineree se zvyšuje Koloběh od Koloběhu v závislosti na moci Kroena. S potřebou, aby byli Terineree silnější, se mění i způsob vpravování energie bohů do fyzických těl Terineree.

Aktivace energie probíhá buď vyslovením slov ve Starém jazyce, nebo myšlenkou. Díky moci bohů ve svých tělech jsou Terineree s bohy přímo propojeni - pokud by se bohové vzdálili od ostrova, Terineree by byli slabší.

Terineree vystupující v příběhu, narození s mocí Nejvyššího boha v těle
Velmistr Terineree
Unland

Ze spisů Černého řádu
Nejvyšší bůh je prvorozená bytost nepojmenované rasy, která má dvanáct příslušníků. Není příslušníkem První rasy, Správcem ani není z jiné skupiny nebo rasy, které působí v našem vesmíru. Je tvořen téměř ryzí energií Envataru, nicméně se od něj liší, v bytosti Nejvyššího boha jsou drobné úpravy, které jsou popsány na následujících stránkách tohoto spisu. Celá skupina dvanácti bytostí stojí mimo vesmírou hierarchii, jsou slepou odnoží, ve které obsazují nejvyšší místo, jsou nejblíže Envataru. Pak následují Montril, Terineree a nakonec lidé. Z celého vesmíru jsou lidé v Koloběhu Enavatru neblíže, dělí je od něj pouze tři stupně (Terineree, Montril a "bohové"). To způsobuje specifičnost duší uvězených v Koloběhu a schopnost vstřebávat a řádně chápat učení všech jedenácti "bohů" plus spisy učenců o Kroenovi.

Nejvyšší bůh se neobjevuje (lépe řečeno - objevuje se velmi, velmi zřídka) ve hmotném světě, ale ve spolupráci s jeho kněžími a speciálně vyvinutými meditacemi se našim nejlepším lidem podařilo se s ním spojit a získat cenné informace o způsobu jeho vzniku, jeho podstatě, struktuře, účelu, vlivu, znalostech a vědění. Vše bylo pečlivě zaznamenáno a popsáno v tomto spise včetně použité terminologie a výkladu metafor (výklady byly zpracovány skupinami předních odborníků pouze v souvislosti slepé odnože hierarchie a uskutečněných Koloběhů. Do výkladů nezasahují žádné jiné kosmologie, mytologie ani náboženství).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama