Envatar

20. července 2015 v 17:29 | Montril Sharon
Envatar je jméno, kterým lidé žijící na Atlantidě (více → ZDE ←) nazývají Tvůrce Světa. Nikdy ho neoslovují označením "bůh" a všichni moc dobře vědí, že děti Envataru, dvanáct bohů Atlantidy (více → ZDE ←), bohy také nejsou. Jsou to jeho stvoření a označení "bohové" nesou pouze pro snadnější vyjádření jejich moci.

Poté, co Envatar uvěznil duše a svá stvoření v Koloběhu, rozhodl se úděl všech v Koloběhu ulehčit tím, že umožnil svým stvořením zpracovat a zprostředkovat svá učení. Každý bůh má svou svatyni a v ní velekněze a kněze. Velekněz přijímá učení boha, kterému slouží, a interpretuje ho skrze slova. Díky učení jedenácti bohů je poznáván samotný Envatar. Vykladači (nikoli velekněží) učení Envataru obvykle pocházejí z Černého řádu, aby nedošlo k chybnému nebo doslovnému výkladu. To bylo řádu přímo nařízeno, neboť Envatar udělil výsadu všem v Koloběhu poznat pravdu - samozřejmě upravenou pro slova.

Informace, odkud Envatar pochází, není zatím dostupná. Ví se pouze, že má v hmotném Světě prapůvodní podobu - černá koule. Z temnoty vzniklo světlo a ze světla Svět, Envatar sám je temný a jeho prvotní (hmotná) stvoření jsou světelné podstaty. Mimo hmotný Svět je Envatar energií, ze které je vše stvořeno. Jelikož mimo hmotný svět neexistují fyzikální zákony, tedy neplatí, že koule je energeticky nejméně náročný tvar, předpokládá se, že energie mimo Svět existuje jako mozkem a srdcem neuchopitelný projev.

Envatar tvoří vesmír sám ze sebe

Z učení bohů (tedy Envataru) vyplývá, že Envatar dostal pokyn stvořit Svět. Ze svého těla vytvořil sedm vesmírů o třech sférách. Pak vytvořil První rasu, která je mu nejblíže. Následovala další stvoření včetně Starých bohů, například Spráci - bytosti, které jsou archetypy Envataru. Tato stvoření fungují jak jako individua (ve hmotném světě, pokud do něj sestupují), tak jako celek (v energetické sféře), se vším propojeni.

Účel stvoření Světa není v rámci Koloběhu známý, lidé v něm nemají dostatečné znalosti a ani nejsou určeni k tomu účel poznat. Důležité je, že rozumí sami sobě, Koloběhu a záměru.

Envatar otevřel své vědomí celému Světu, což je označováno jako Jednotná mysl. Na Jednotnou mysl jsou napojeny všechny živé bytostí. V Jednotné mysli jsou obsažené veškeré informace, nad kterými kdy bylo uvažováno. Jak se lidé v Koloběhu stávali Uvědomělými, vyčlenil Envatar pro potřeby Koloběhu v Jednotné mysli prostor, který se nazývá Společná mysl. V ní existují myšlenky všech uvězněných v Koloběhu pod různým stupněm energetické a mentální ochrany, která funguje jako filtr - kdo ji překoná, je schopen zpracovat informaci (více o Jednotné a Společné mysli → ZDE ←).

Vykladači učení Evataru (z učení bohů a vhodných řádových informací)
Velmistr Černého řádu pro Stmir
Velmistr Černého řádu pro Krest

Ze spisů Černého řádu
Envatar je napříč všemi kulturami v tomto vesmíru nazýván různě, nejčastěji se používá označení bůh. Nicméně pouze v několika kulturách je vnímán tak, jaký doopravdy je. Mylné výklady jeho role jsou především role soudce, vládce, diktátora, bytosti libující si v lidském utrpení. Základními rysy jsou pak sobeckost, arogance, krutost, milosrdnost za velmi vysoké ceny… Ale takový, jaký Envatar je, je vnímán jen velice málo kulturami. Lze vysledovat učení o Envataru v jeho pravé tváři na planetách, kde se vyskytl Koloběh. Je to umělec, který nechává své dílo existovat.

Je obecně známo, že jazyk a slova jsou nejomezenější způsob komunikace - neexistují výrazy, kterými by šla podoba Envataru vyjádřit - proto je v rámci řádu vykládáno, že Envatar má mimo Svět podobu informace, nějakého shluku energie toho, kým byl sám stvořen/odkud sám pochází.

V rámci řádu jsou dvě teorie, které nebyly zatím vyvráceny, proč byl stvořen Svět. První teorií je experiment, druhou poznání. Experiment coby práce s energií, jak hluboko lze zajít při tvoření z ní. Poznání coby proces, kdy Envatar skrze každou živou bytost poznává své dílo. Obě dosud nevyvrácené teorie mají veliký háček - Envatar ví vše, ví, co stvořil a jak. Proč by tedy experimentoval nebo poznával? Ti nejvíce "osvícení" členové Černého řádu vyslovují obecný princip - poznání sebe sama znamená poznat celý Svět. Vše, co živá bytost potřebuje, má v sobě. Jen k tomu musí proniknout a poznat to. Pak se může "povznést" (dodávají, že jde o metaforu, neboť nahoře ani dole neexistuje, ale to je v řádu obecná informace). Envatar tedy, aby pochopil svou vlastní existenci, rozložil sám sebe na části - sedm vesmírů a tři těla (= sféry Světa - hmota, jemnohmota, energie), pronikl do nejmenších částic fyzikálního světa a nejvyšších vibrací energie proto, aby poznal sám sebe. To je obecně platný princip.

Co se týče Jednotné mysli, je to prostor; metaforicky řečeno ohromná databáze. Ve hmotném světě platí zákon zachování energie - vzniklá energie nezaniká. Každá myšlenka je energií a energie zůstává zachována. "Prostor", ve kterém zůstává každá myšlenka každého myslícího tvora, je nazýván Jednotnou myslí. Na tu je možné se vědomě napojit a poznat veškeré existující vědění. Neexistuje větší pokladnice, proto jsou lidem (obecné označení pro živé, myslící a inteligentní bytosti) jejich mysli programovány, aby tato schopnost byla co nejvíce omezena. To, že je každý člověk programátorem svého života, je v této oblasti nejpřesnější metafora, akorát se musí své role zodpovědně zhostit.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama