Amulety, talismany a jiné předměty

25. listopadu 2018 v 23:02 | Montril Sharon
Jsem jedním z expertů Černého řádu planety Země. Specializuji se na teorii a tvorbu amuletů přímo na míru jedince, tedy skrze napojení na jeho bytí a sáhnutí po konkrétních symbolech skrze jemnohmotnou rovinu Světa. Pracuji výhradně pro Černý řád a jeho členy, tvořím amulety na několika úrovních dle požadavků jejich nositele. Mým největším úspěchem bylo vytvoření amuletu, který umožňoval čistou a bezchybnou mentální činnost (pozn. čtení, přenos a vnuknutí myšlenek) včetně práce s podvědomím a nevědomím jedinců při jednání s federací o právech planety Země v rámci meziplanetární federace a který nesměl být poznatelný.

Děkuji tímto hned na začátku spisu kolegům, kteří mi umožnili stabilní vstup do plazmatické sféry planety Země a spolupráci s jejím Vědomím při tvorbě amuletu.

O tvorbě tohoto amuletu a celkové tvorbě amuletů, talismanů a dalších předmětů je vše psáno v celém spise (pozn. celý název spisu - Spis Černého řádu na téma "Amulety, talismany a jiné předměty a jejich tvorba), následující text je pouze velmi stručný výtah.

Amuletům, talismanům a jiným předmětům přikládají jejich moc jen a pouze lidé.
Principy Světa zůstávají zachovány.

Obecně
Amulety a talismany jsou odnepaměti využívané pro jejich moc. Amulety chrání svého nositele, talismany mu přinášejí štěstí a prospěch (dle záměru mohou také ochraňovat). Lidstvo si stvořilo bezpočet předmětů, které mají posílit či ochránit svého nositele, a podle rozšířenosti a předně víry v moc daného předmětu kolísá jeho základní síla a vliv. A nejde jen o drobnosti, které nositel má při sobě, ale občas o velké předměty či stavby.

Svaté kopí - symbol provázející lidstvo staletí

Původ síly
Vývoj celé této oblasti je tisíciletý a za tu dobu se ustálily definice pojmů a symbolů. Symboly jsou tím silnější, čím více lidí v ně věří. Víra tisíců generací jak posiluje, tak ponižuje sílu obecně rozšířených symbolů. Symboly mají v plazmatické sféře "svoji vlastní" dimenzi, nicméně jejich rozsah je velice pohyblivý kvůli přímému vlivu lidí.

Moc těchto předmětů má stále stejný základ jako kterákoli víra. Ne nadarmo se říká "uvěř a já ti ukážu". Vliv symbolů přichází s vírou v ně, která vytváří most mezi jedincem a základní silou a vlivem předmětu, která dlí v plazmatické sféře. Most je tím silnější, čím více se jedinec této moci otevírá a čím pevněji v ní věří. Jakmile přesvědčí Mysl, je schopen přijmout celou bázi síly předmětu a jeho potenciál. Jak naloží s ním, je už jen v rukách jedince.

(viz Celý článek)
 

Dálnovidectví

6. září 2018 v 12:54 | Montril Sharon
Černý řad uvolnil další zajímavé informace, tentokrát o dálnovidectví, neboť s touto schopností se bude hojně pracovat v první polovině třetího dílu Montril. Autorem článku je Hlava planety Země (o hierarchii Černého řádu více → ZDE ←).

Dálnovidectví je schopnost bytostí nahlédnout na dění, které se odehrává v jiném bodě v prostoru, pomocí přenesení vědomí.

Je obecně uváděno, že se proces odehrává pomocí mysli a mentálních technik. To je druhá z možností, jak vidět, co se odehrává někde jinde.

Dálnovidec

Přestože jsou vědomý a mentální postup rozdílné, bývají někdy zaměňovány či ztotožňovány (což je běžná, ale politováníhodná chyba).

Dálnovidectví je na planetě Zemi poměrně využívanou záležitostí, ze které těží speciální instituce bojující se zločinností a armády. Dálnovidci jsou schopni nahlédnout události, které se odehrávají kdekoli na planetě. Náročnost je závislá na používaných technikách. Pro mentální postupy je dálnovidectví náročnější a může být zkreslené vlivem Mysli, pokud není pod pevnou kontrolou. Vědomé postupy jsou méně náročné, umožňují nahlédnutí i do jiného bodu v čase, ale vyžadují zkušenosti a znalosti pro správnou interpretaci, neboť viděné neprochází filtrem Mysli.

(viz Celý článek)

Aktualita 36 - Úprava článku "Tři těla člověka"

21. srpna 2018 v 18:55 | Montril Sharon |  Aktuality
Další ze starších článků byl aktualizován. Tři těla člověka je článek velice spjatý s Aury člověka, výtahem ze spisu Černého řádu.

Tři těla člověka
ZDE


 


Aktualita 35 - Úprava článku "Aury člověka"

15. srpna 2018 v 12:25 | Montril Sharon |  Aktuality
Upozorňuji na přepsaný článek, výtah ze spisu Černého řádu o aurách člověka, který byl aktualizován před malou chvílí.


Obsah spisu
• Výtah ze spisu o třech aurách člověka;
• Dělení aur, jejich popisy a původy;
• Co lze z každé aury vyčíst;
• Mysl jako Nástroj hmotného těla;
• Čtení "myšlenek" skrze aury.


Článek
ZDE


Nová recenze na knihu Anaira - Sisi

9. srpna 2018 v 10:58 | Montril Sharon |  Novinky
Některé recenze mrazí do morku kostí. Ne chválou, ale skutečností, že jsou čtenáři, kteří hledí do příběhu, ne na něj...

Přesně takto totiž píšu.

Kam dál