Ostrov zvaný Atlantida

11. ledna 2017 v 14:16 | Montril Sharon
V tomto článku vás chci obecně seznámit s ostrovem, na kterém se odehrává Starý Koloběh. Ostrovem, kterému se kvůli původu Montril přezdívá Atlantida.


Původ názvu "Atlantida"
Stejně jako v případě označení "elf"/"elfové", jak je zmíněno v prvním díle Montril (Cesta začíná), tak i nyní jde o pozůstatek "poZemskosti" a jejích pojmů v Montril. Shodné označení ať už bájného ostrova řeckého filozofa, nebo skutečného sídla moudrosti a vědění, vyplynulo z osudu pozemského ostrova.

Na planetě Zemi byla Atlantida potopena. Ostrov, který je vázán Starý Koloběh, se také potápí.

Atlantida na Zemi I.

Je známo, že Starý Koloběh měl své působiště i na planetě Zemi. Tehdy byly ještě jeho mříže řídké a vazby s prostředím hostitelské planety byly prostupnější. Před potopením ostrova proto někteří z obyvatel ostrova zůstali na Zemi a udržovali spojení se Starým Koloběhem. Přitom zde "šířili" vědění a znalosti Starého Koloběhu otevřeným a původním lidem.


Osud ostrova
Když bylo v předávných dobách rozhodnuto "bohy", že bude Koloběh umisťován na ostrov, původně byl osidlován již existující ostrov. I to se ale nakonec změnilo a "bohové" začátkem každého Koloběhu vyzvedávají ze dna moře hostitelské planety ostrov, na který je poté umístěn život.

Zde Starý Koloběh působí a uskutečňuje se. Mimo hranice ostrova (nyní už) nesmí. Výjimkou byl poslední Starý Koloběh, jak je popisován v knihách Montril. Když nadejde čas, je život na ostrově zničen, ostrov potopen a "bohové" putují vesmírem dál, dokud se Kroen neusadí.


Vývoj a podoba ostrova
Atlantida si prošla celou řadou změn, lze říci, že co Koloběh, to proměna. Přesto si už celou řadu Koloběhů udržuje jednotnou koncepci jen s drobnými úpravami (co se týče prostředí hostitelské planety).

(viz Celý článek)
 

"Dokončení" knihy Nejvyšší oběť

1. ledna 2017 v 12:16 | Montril Sharon |  Novinky
Jak si čtenáři a fanoušci před pár týdny odhlasovali na FB skupině (na základě "stížnosti" jednoho z mých věrných čtenářů), tak se stalo.

"Stížnost" obsahovala "rozhořčení" nad tím, že kniha Nejvyšší oběť skončila, jak skončila, a vlastně v ní chybí jakési zakončení - dovyprávění toho, jak to všechno nakonec dopadlo.

Napsala jsem tedy "dokončení" knihy Nejvyšší oběť a snad čtenáři a fanoušci budou spokojeni :)

Dokument je ke stažení
ZDEČtvrtá rasa nemrtvých - Nekromanti

26. prosince 2016 v 9:25 | Montril Sharon

Nekromanti


Když Kroen vytvořil své první tři rasy nemrtvých, došel k závěru, že je zbytečně složité, aby každého jedince řídil on sám. Pochytal několik lidí a vložil do nich kousek sebe sama, svůj fragment, svoji část. Tyto experimenty trvaly celý jeden Koloběh, než Kroen zjistil, jakým způsobem, za jakých podmínek a v jakém množství může vložit svoji část do živého člověka, aby přežil. Nyní nepotřeboval loutku, kterou by ovládal, ale samostatně uvažujícího jedince, zhmotnělou podobu sebe sama.

Oživování

Na bedra nekromantů vložil úkoly ovládání vzniklých tří ras, doplňování a rozšiřování jejich řad a plnění své vůle. Nekromanti vedou naprostou většinu všech útoků, bitev a bojů. Díky esenci Kroena disponují celou řadou schopností, které z nich dělají skutečně silné a mocné protivníky s celou řadou možností. Nosí na hlavě lebky lidí - otočené očnicemi dozadu. Díky tomu "vidí" za sebe (je uplatňován princip echolokace; stejně vnímá Montril Siana prostor kolem sebe v příběhu Montril). Tvoří velmi silné energetické štíty a jejich energetické útoky dokážou zabít ve vteřině.

(viz Celý článek)
 


Noc mladých vědců a umělců Gymnázium Česká 64, České Budějovice

20. prosince 2016 v 20:51 | Montril Sharon |  Novinky
Ráda bych Vám sdělila "horkou" novinku.

Dne 10.2.2017 se zúčastním akce Noc mladých vědců a umělců, která se bude konat v 18:00 na Gymnázium Česká 64, České Budějovice.

Budu mít třicetiminutovou "přednášku" na téma (prozatimní neoficiální název mé účasti) "Mytologie příběhu Montril a autorské čtení o Nosičích smrti".

Kromě toho, že stručně vyložím mytologii Montril "vs." planeta Země, tak poslední část přednášky věnuji čtení z chystané knihy (prozatimní název) "Anaira". Příběh obsahuje - podle mě - krásnou pasáž, která vysvětluje, co jsou Nosiči smrti zač, čímž přiblížím celou oblast tvorby.

Děkuji tímto Janovi Zikmundovi, který mě na tuto akci "doporučil a prosadil" u ředitele školy.

Velice se na tuto skvělou příležitost těším. Nejvíce na to, že budu při výkladu kreslit a psát na tabuli! :D

Třetí rasa nemrtvých - Ghúlové

17. prosince 2016 v 15:42 | Montril Sharon

Ghúlové


Označení "ghúl" nosí příslušníci třetí rady nemrtvých. Poté, co se Kroen naučil ovládat mrtvá těla a kostry, přesunul svoji pozornost jinam - k tvorbě vlastních nemrtvých. Zpozoroval, že na bojištích zůstává spousta "materiálu" (myšleno jako eufemismus k částem těl). Postupem Koloběhů, kdy zkoušel různé způsoby, jak spojit rozsekaná těla dohromady, vyvinul nejlepší postup. Spojením částí těla na jejich původní místa pomocí své vlastní energie.

Vůbec první ghúlové, složeniny těl, byli ovládáni přímo Kroenem. Vkládal do nich část sebe sama, své esence. To bylo nesmírně náročné. Musel tedy vymyslet jiný způsob. Potřeboval most mezi svojí energií a složeným tělem k vytvoření ghúla.

Původně chtěl "ukrást" duše z Říše mrtvých. "Bohyně" Mrie bránila své dílo, nicméně byl Kroen silnější, "unesl" ji a "mučil", aby získal přístup do Říše mrtvých a k duším uvězněných v Koloběhu.

Bylo by proti Řádu, aby získal samotné duše. Mrie nakonec podlehla jeho "nátlaku" a vyzradila mu, jak získávat duchy umírajících lidí. To je tamo o sobě proti Řádu také, ale ""méně"", a Kroen coby energetická bytost vytvořil způsob, jak tento problém vyřešit, a využil k tomu oddělenosti Starého Koloběhu od zbytku Světa.

Ghúl I.

Po několik Koloběhů Kroen piplal jemné detaily a překonával problémy. Duch získaný z těla člověka zabíjeného v boji a pološíleného hnusem, odborem, hrůzou a strachem byl k ničemu. Pokud byl vložen do těla ghúla a spojil se s ním, choval se ghúl tak, jak se choval člověk před svojí smrtí - počínaje zkameněním hrůzou a konče šíleným strachem. Ghúlové poměrně často zabíjeli sami sebe. Kroen chvíli zkoušel duchy lapit a vložit je do těl těsně před bojem, který měli ghúlové vést, ale brzy zjistil, že to jde dělat jinak.

(viz Celý článek)

Kam dál